·

„Žít a umřít před zrcadlem”, řekl Baudelaire. Nevěnuje se však dostatečná pozornost onomu „a umřít“.Žít, na to jsou všichni připraveni. Ale stát se pánem své smrti, to není jen tak.

Albert Camus

·

200g švestkových knedlíků je dávka stejně smrtelná jako několik miligramů skutečného jedu.

Vladimír Vondráček

·

A smrt je zlo, tak Bozi uznali, vždyť kdyby byla krásná,též by zmírali.

Sapfó

·

Ani na slunce ani na smrt se nepodíváš zpříma.

François de La Rochefoucauld

·

Ano, opět dobré příznaky, doktore. Umírám na sto dobrých příznaků.

Alexander Pope

·

Ať je přineseno smíšené víno a kostky! Ať zhynou ti, kteří se starají o zítřek! Smrt nám volá do ucha: „Už jdu, pospěšte si!“

Maro Publius Vergilius

·

Babička … se smrti nebála a čekala ji, tak jako čekávala léto anebo psaní od tety Mařky.

František Nepil

·

Básník neumírá svým tělem, ale na nezájem čtenářů.

Miroslav Horníček

·

Bát se meče a smrti tak málo, to jedno jen umí: touha po zlatě.

Marcus Annaeus Lucanus

·

Běda těm, kdož milují toliko těla, schrány smrtelné. O vše to připraví je smrt. Milujte duše a shledáte s s nimi.

Victor Hugo

·

Božská vůle si zahrává s osudy smrtelných lidí.

Publius Ovidius Naso

·

Bud zdráv, císaři, ti, kdo jdou na smrt, tě pozdravují.

Tranquillus Gaius Suetonius

·

Bůh neodlišil člověka od smrtelných bytostí ničím jiným více než schopností mluvit.

Marcus Fabius Quintilianus

·

Byrokracie, toť smrt jakékoliv činorodosti.

Albert Einstein

·

Být prorokem se vyplácí – bohužel až po smrti.

Gabriel Laub

·

Čas smrti znát je ustavičně umírat.

Publilius Syrus

·

Cena za hříchy je smrt, ale stejný honorář od vás bude požadovat i ctnost.

Terry Pratchett

·

Chce-li se člověk stát nesmrtelným, musí se aspoň jednou v životě dopustit velkého omylu.

Karl Ferdinand Gutzkow

·

Chudý člověk má stejně nesmrtelnou duši jako lepší lidé.

Henry Fielding

·

Čin dobrý, umírá-li nepochválen, jich tisíc ubíjí, jež za ním jdou.

William Shakespeare

·

Cítíme netoliko, co krásného, ale i co dobrého, pravdivého jest. Cítiti jest žíti, žíti jest cítiti. Bez citu – cepenělost i smrt.

Josef Jungmann

·

Člověk balamucen nadějemi tancuje do náruče smrti.

Arthur Schopenhauer

·

Člověk bez náboženství je pravý věčný žid, nesmrtelný ve svém nepokoji.

Charles Haddon Spurgeon

·

Člověk by měl nesmírnou podnikavost a důvěru ve své síly a svého ducha, kdyby ho smrt nepoučovala, že nestojí mimo hmotu a že jsou věci, jichž překonati nelze nikdy.

Jan Neruda

·

Člověk je substance smrtelná, vyjadřující myšlenky řečí.

Avicenna

·

Člověk nesmí ztrácet naději. Ztratit naději je totéž jako zemřít dvacet let před vlastní smrtí.

Ilja Grigorjevič Erenburg

·

Člověk samotný je smrtelný. Ve dvou je nesmrtelný.

Francisco De Xaviero

·

Člověk se nají, napije, pak se dívá na televizi, což je možná nebezpečné, vezme si pyžamo, usne a ráno se neprobudí.
Deset tisíc bych za takovou smrt dal, a že jsem hodně lakomej!

Jan Werich

·

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil přítele.

Roger Bacon

·

Co je jako klenot nesmrtelné, nepyšní se věkem, ale jiskřícím se okamžikem.

Rabíndranáth Thákur

·

Co je smrt? Konec nebo přechod?

Seneca

·

Co s přírodou je v neshodě, má smrti znak již na svém čele – a kletbu ve svém původě.

Vítězslav Hálek

·

Dějiny jsou posmrtný soud, a proto žádný.

František Vymazal

·

Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.

Dalajláma

·

Dětství je duševní stav, v němž je to vše nové zajímavé, co dospělé smrtelně nudí.

Jaromír John

·

Diktátoři humanisté dovolují občas svým odpůrcům sebevraždu, ba i přirozenou smrt ve vězení.

Gabriel Laub

·

Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící.

·

Dogmatické učení je smrt vědění.

František Vymazal

·

Dokonalost, jak víme, je konečná, a konec znamená smrt.

Cyril Northcote Parkinson

·

Duše je nesmrtelná, poněvadž se podobá nesmrtelným bytostem, a to je proto, ježto se věčně pohybuje, neboť všechny božské bytosti se také bez ustání věčně pohybují, měsíc, slunce, hvězdy i celá obloha.

Alkmaión z Krotónu

·

Duše jsou stejně smrtelné jako těla.

Friedrich Nietzsche

·

Dva štastní milenci neznají smrt a zánik, rodí se, umírají v životě bez přestání, jak sama příroda zůstávají věční.

Pablo Neruda

·

Egalitářství jest princip protipřírodní a protibiologický, jehož důsledkem může být toliko zánik, smrt. Život – toť různorodost.

Jan Evangelista Purkyně

·

Epitaf je vizitkou zvoucí smrt na souboj.

Ramón Gómez De La Serna

·

Existuje pouze jediný případ čistého zoufalství. A to zoufalství člověka odsouzeného na smrt.

Albert Camus

·

Fejeton je jednodenní nesmrtelnost.

Ludwig Speidel

·

Fráze a lež je smrtelným hříchem literatury.

Ernst Fischer

·

Hanba vlasti je i mojí hanbou, rána vlasti je i mojí ranou, smrt vlasti je i mojí smrtí – ale také její život je i mým životem, také její sláva je i mou slávou.

Pavel Josef Šafařík

·

Historie učí, že i největší osobnosti jsou nepostradatelné jen do své smrti.

George Macaulay Trevelyan

·

Hlučnost – myšlenek smrt.

Friedrich Nietzsche

·

Hlučnost je smrt myšlenek.

Friedrich Nietzsche

·

Hrdina umírá jednou, zbabělec tisíckrát.

Maximilien de Robespierre

·

I spánek je taková malá smrt.

Ivan Raos

·

I ten nejstrašnější život je pořád krásnější než ta nejkrásnější smrt.

Johannes Mario Simmel

·

Jak krásná je smrt toho, kdo hodně miloval!

Francesco Petrarca

·

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme?

Diogenés Ze Sinópy

·

Je krásné zemřít vlastní smrtí.

Seneca

·

Je krásné, že člověku je tak zatěžko přesvědčit se o smrti toho, jehož miluje!

Johann Christian Friedrich Hölderlin

·

Je možné se vyhýbat smrti, ale ne se jí vyhnout. – Fugere licet mortem, sed non effugere.

Walther

·

Je možné vyhýbat se smrti, ale ne se jí vyhnout.

·

Je nejisté, kde tě čeká smrt, a tak ji očekávej všude.

Seneca

·

Je stejně hanebné utíkat před smrtí jako utíkat se ke smrti.

Seneca

·

Je těžké mít trpělivost s lidmi, kteří tvrdí 'Žádná smrt neexistuje' nebo 'Na smrti nezáleží'. Ale smrt existuje a cokoliv existuje, na tom záleží.

Clive Staples Lewis

·

Je v povaze smrtelníků kopnout do člověka, když leží.

Aischylos

·

Jen smrt má delší, a ne život lakomec.

Publilius Syrus

·

Jenom bláznovi se zdá život majetkem. Rozumnému je lhostejno, zda život nebo smrt.

Hegesias z Kyrény

·

Jezte, pijte, po smrti není už žádné potěšení.

·

Jist a pít, dokud svěží řiť. Smrt pokyne, všechno mine.

·

Jsem pyšný na tyhle nádherné kapesní hodinky. Dědeček mi je prodal na smrtelné posteli.

Woody Allen

·

Jsme smrtelní tam, kde nemilujeme, nesmrtelní tam, kde milujeme.

Karl Jaspers

·

K čemu všemu nutíš srdce smrtelníků, prokletý hlade po zlatě!

Maro Publius Vergilius

·

Kamarád je někdo, komu se můžete svěřit se svými problémy. Přítel je někdo, komu se můžete svěřit se všemi svými problémy. Smrt je něco, co vaše problémy vyřeší.

Neznámý autor

·

Katolická církev zakázala rozvod patrně proto, že se přesvědčila, že proti cizoložství právě jako proti smrti není léku.

Friedrich Engels

·

Každá lidská bytost žije a umírá sama, o nic méně cizí sobě než ostatním.

Jean Paul Sartre

·

Každého později či dřív čeká mu souzená smrt.

Sextus Propertius

·

Každý čin, který nevychází z lásky, nese v sobě zárodek smrti.

Johann Heinrich Pestalozzi

·

Každý člověk se dívá na smrt, jako by byl jediný nebo aspoň první, kdo má umřít.

Stanislaw Czosnowski

·

Každý krok v životě je krokem ke smrti.

Neznámý autor

·

Každý umírající umírá první.

Eugéne Ionesco

·

Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.

Sigmund Freud

·

Kde je život strašnější než smrt, je největší odvahou odvážit se žít.

Thomas Browne

·

Kdo hyne svými zbraněmi, ten dvakrát umírá.

Publilius Syrus

·

Kdo mečem smrt nosí, toho meč skosí.

·

Kdo mnoho jí, nejsa zdráv, jest jako ten, kdo spí, když smrt stojí před ním.

Leydenský rukopis

·

Kdo pro ctnost na smrt vydán je, ten nezemře.

Titus Maccius Plautus

·

Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem!

Euripidés

·

Kdo ví, zda toto žití není mrtev být a smrt zda není žití?

Euripidés

·

Kdyby se nepostradatelný muž týden po své smrti vrátil, nenašlo by se pro něj nikde ani místo vrátného.

Bertolt Brecht

·

Kdyby vesmír drtil člověka, ještě by byl člověk vznešenější než to, co jej zabíjí, protože on ví, že umírá, kdežto vesmír o své převaze nad ním neví nic.

Blaise Pascal

·

Kdykoliv má můj přítel úspěch, něco ve mně umírá.

Gore Vidal

·

Když člověk nemá žádnou obraznost, je smrt pro něj lehká.

Louis-ferdinand Céline

·

Když přísaha naše srdce spojí a tichá píseň z chóru zanotí, my navždy zůstaneme svoji, Ty moje a já Tvůj až do smrti.

Lope De Vega

·

Když umírají koně – těžce dýší, když umírá tráva – zvolna usychá, když umírá slunce – hasne v tiši, když umírá člověk – zpívá do ticha.

Velimir Chlebnikov

·

Knihy jsou nesmrtelnými potomky otců, jimiž pohrdají.

Platón

·

Koho bozi milují, ten umírá mlád

Titus Maccius Plautus

·

Koho bozi milují, umírá mlád.

Menandros

·

Krutá jsi lásko, kam ty až doženeš smrtelná srdce.

Maro Publius Vergilius

·

Krutější je stále se bát smrti než zemřít.

Seneca

·

Láska a poezie jsou vlastně spojenci na život a na smrt – poezie je láskou ducha a láska poezií těla.

Francois Pierre Guizot