·

Ať je láska jakkoli příjemná, přece jen jsou příjemnější její projevy než ona sama.

François de La Rochefoucauld

·

Bolest vždycky koření rozkoše lásky.

Giovanni Battista Basile-conte

·

Břicho je poutem na ruce a stejně tak řetězem na nohy. Kdo otročí břichu, je vždy otrokem. Chceš-li být svobodný, osvoboď se především od břicha. Jíš proto, abys ukojil hlad, a nikoliv proto, aby ses oddával rozkoším.

Sa’di abú abdillah

·

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.

Jan Amos Komenský

·

Chytrák, mazaný člověk, ten se šetří; ne-využívá všech svých sil, aby mohl otočit, popřít sám sebe. Upřímný člověk jde až k nejzazším mezím svých sil, a někdy i za ně, i s rizikem, že se dostane do nepříjemností nebo že se zesměšní; je to člověk, který se do hloubi angažuje v tom, co říká nebo dělá, a důvěřuje svému srdci natolik, že za sebou pálí mosty. Když se dostane k vytčenému cíli, je bez dechu jako maratónský válečník na konci svého běhu.

Jean Dutourd

·

Člověk pociťuje neobyčejnou rozkoš, podmaní-li si sterými pozornostmi srdce mladé krásky a vidí-li denně nové pokroky. Ale jakmile je člověk jednou pánem, už jí nemá co říci, ani co přáti, všechna krása vášně je pryč.

Molière

·

Co bylo těžké snášet, na to se příjemně vzpomíná.

Seneca

·

Cožpak se milenci dívají na měsíc, když jsou u svých milenek? Naštěstí ne, leda když je začínají nudit. Mílenci spolu nepláčou, neskládají hymny na nekonečnost a málo se věnují rozjímání. Hodiny opravdu rozkošné prchají velmi rychle a jsou vyplněny jinak.

Eugéne Delacroix

·

Cynismus je nepříjemný způsob jak povědět pravdu.

Lillian Hellman

·

Devadesát procent ztraceného času a nepříjemností ve frontách můžete odstranit, pokud si dáte trochu práce s naplánováním času a použijete a použijete svého zdravého selského rozumu.

Mark Hume McCormack

·

Dobrodružství je správně pochopená nepříjemnost. Nepříjemnost není nic víc než špatně pochopené dobrodružství.

Gilbert Keith Chesterton

·

Dřina dodává hrdosti tomu, kdo ji vykonává. Dáš-li tuhle hrdost jen v nejmenším najevo, jsi vyřízený. Svět miluje a oslavuje jen lenochy, které čas od času napadne něco hezkého, co hned za tepla naservírují. Proč? Protože pohled na lenocha uklidňuje, protože jeho ochablost a malátnost vyvolává v tom, kdo se na něj dívá, příjemný pocit nadřazenosti, a konečně, protože lenoch dotvrzuje stupidní tradici, klišé bezstarostnosti a bohémského génia, který kašle na své nadání, mrhá jím a je tak zamotaný do svých nectností, že nemá nakonec vůbec žádnou hrdost. Nemluvě o tom, že dobrým nápadům lenochovým porozumějí lidé daleko snáz než velkému, důkladnému dílu svědomitého pracovníka.

Jean Dutourd

·

Dvě duše, které se spojí, sespojují se nikdy docela tak, aby mezi nimi ještě nezůstal výhodný rozdíl, který činí sdílnost tak příjemnou.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Existují manželství dobrá, neexistují rozkošná.

François de La Rochefoucauld

·

Genialita mužova je v tom, dovede-li obratně zachytit odstíny rozkoší lásky, rozvíjet je, dát jim nový sloh a vlastní výraz. Mezi dvěma lidmi, kteří se nemilují, znamená tato genialita nemravnost. Avšak laskání, jež vyvěrá z lásky, není nikdy nemravné.

Honoré De Balzac

·

Hétery máme pro rozkoš, souložnice pro souložení za dne, manželky pro řádné plození dětí a proto, abychom měli věrného strážce domácnosti.

Démosthenés

·

Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš. Ale získat špatného je čest a sláva.

Jiří Voskovec

·

Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné.

Marcus Tullius Cicero

·

I na nebesích, stejně jako v pekle, je největší rozkoší pohled na obnaženou milenku.

Emanuele Bolognessi

·

I pro ty, kteří jsou na milování staří, je příjemné poslouchat milostné verše, neboť je nutí myslit na lásku a oni jako by tím omládli.

Flavios Filostratos

·

Je právě tak nepříjemné, když lidé mají úplně stejné zájmy, jako když mají zájmy zcela odlišné.

François de La Rochefoucauld

·

Je příjemné brát si z velké hromady.

Quintus Flaccus Horatius

·

Je příjemné na pravém místě se zbláznit.

Quintus Flaccus Horatius

·

Je příjemné pěstovat přátelství ze záliby a z úcty; trapné je pěstovat je pro zisk: to vlastně znamená doprošovat se.

Jean de La Bruyere

·

Je to rozkoš, být malým a práskat velkým bičem.

Josef Poláček

·

Je určitě příjemnější, zkazit si v posteli nevěrou pověst, než čtením oči.

Zdeňka Ortová

·

Každá chvíle, jež vzdaluje rozkoš, nám připadá dlouhá.

Publius Ovidius Naso

·

Kdo předběhne svou dobu, musí na ni obvykle počkat na místech nikoli nejpříjemnějších.

Stanislaw Jerzy Lec

·

Kdo se rmoutí celý den, nezažije příjemného okamžiku. Kdo se veselí celý den, nezaslouží si domácnost.

Ptahhotep

·

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje.

Erasmus Rotterdamský

·

Kdyby přístroje, které lidé během doby vynalezli, ještě taky fungovaly – to by byl příjemný život!

Kurt Tucholský

·

Když dokonale poznám jednu ženu a poskytnu jí všechnu rozkoš, jakou jen je schopna vsát, poznám skrze ni všechny ženy a celou lásku.

Jean Dutourd

·

Když pomyslím na to množství nepříjemných lidí, o nichž vím, že odešli na onen lepší svět, jsem si jist, že peklo vůbec nebude tak zlé.

Mark Twain

·

Klid je příjemný chlapík, ale nuda je jeho sestra.

Voltaire

·

Konverzace je umění podat dlouhou chvíli v příjemných pilulkách.

A. Aurelio

·

Kouzlo milování spočívá v odhodlání nezneužívat je k pouhé rozkoši.

Pierre-jean De Béranger

·

Láska dokáže vtěsnat léta života do chvilky milostné rozkoše.

Bidpaj

·

Láska je onen rozkošný interval mezi setkáním s krásnou dívkou a objevem, že vypadá jako kapr na suchu.

John Barrymore

·

Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny.

Nicolas Chamfort

·

Láska je rozkoš, ale působí bolest.

Hans Christian Andersen

·

Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětována.

Francisco De Xaviero

·

Láska je snad vděčností z rozkoše.

Honoré De Balzac

·

Láska je strašák do zelí, oděný do hávu rozkoše.

Charles Aznavour

·

Láska je vlastně pociťováním rozkoše z toho, že se srdce milenců vzájemně stěhují z jednoho těla do druhého.

Stanislaw Dygat

·

Láska mě dojímá, ovšem ani ne tak k rozkoši jako k pláči.

Jacques Deval

·

Láska milence jenom spojuje, nikoli připoutává. Přestože se spolu zachvívají a prohýbají současně a že kousek těla je jim společný, jsou přece strašlivě sami, neboť každý klesá sám a neví kam. Prožívat spolu vzájemnou rozkoš – jaké to odloučení jednoho od druhého!

Henri Barbusse

·

Láska slouží v prvé řadě k poučení a teprve pak k rozkoši.

Jorge Amado

·

Lidé tvrdí, že svět je strašný, tváří se skepticky a vůbec je nenapadne, že si všechny nepříjemnosti způsobují sami svou zbabělostí a hloupostí.

Jean Dutourd

·

Lože je místo, kde bujnosti třeba: tož naplň je vždycky všemožných rozkoší slastí, na něm vždy odlož svůj stud.

Publius Ovidius Naso

·

Máme si zuby nehty chránit požitek životních rozkoší, jež nám léta postupně rvou z ruky.

Michel De Montaigne

·

Manželství je příjemné pro milence a snesitelné pro světce.

George Sandová

·

Manželství jest svazek svatý a bohabojný. Proto i potěšení, které z toho máme, má být zdrženlivé a vážné, spojené s trochou přísnosti. Má to být rozkoš do jisté míry rozvážná a svědomitá.

Aristoteles

·

Milovat, toť rozkoš dívat se, dotýkat se, vnímat všemi smysly z blízkosti co možná největší milovanou osobu, která nás také miluje.

Henri Stendhal

·

Mnohem příjemnější než dělat literaturu je dělat peníze.

Voltaire

·

Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat.

Sir Winston Churchill

·

Moudrost je často nepříjemná jako noční světlo v ložnici.

Karl Ludwig Borne

·

Msta je rozkoší jen pro malichernou a slabou povahu.

Decimus Iunius Iuvenalis

·

Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání. Hovoří jazykem, který nezná.

Henri Stendhal

·

Nechci aby lidé byli velmi příjemní, protože se tak nemusím obtěžovat s tím, abych je měla hodně ráda.

Jane Austenová

·

Nejednou se stává, že s rozkoší ubližujeme právě těm, které milujeme.

Gaius Julius Caesar

·

Nejpříjemnější životní soupeř je zřejmě pokušení, proto mu nakonec každý rád podlehne.

Zdeňka Ortová

·

Někdy je příjemné mít žárlivce – pak často slyšíme hovořit o tom, co bychom rádi dělali.

François de La Rochefoucauld

·

Nenávidět je mnohdy větší rozkoš než milovat.

Aristophanés

·

Není nic, co by mělo jen příjemné stránky.

Quintus Flaccus Horatius

·

Není příjemnější místo než domácí křeslo.

Marcus Tullius Cicero

·

Nepříjemnosti, které ho potkají, nebude dobře snášet ten, komu nebylo nikdy nic odepřeno, komu starostlivá matka vždy utřela slzy, o kterého se vždy staral vychovatel.

Seneca

·

Nepůjčit – krátká nepříjemnost, půjčit – dlouhá nenávist.

·

Nezkušené publikum je stejně nepříjemný partner jako nezkušený chirurg nebo milenec.

Sinclair Lewis

·

Nikdo není tak opuštěný, aby nenalezl natolik upřímného přítele, který by mu rád říkal nepříjemné pravdy.

Edward George Lytton

·

Optimismus je nejpříjemnější forma odvahy.

Anatole France

·

Pesimista je ve výhodě: buď znovu a znovu zjišťuje, že měl pravdu, nebo je příjemně překvapen.

Neznámý autor

·

Pocit uzdravení je z nejpříjemnějších.

Alexander Sergejevič Puškin

·

Pohlavní spojení není jen rozkoš těla. Je to především vzlet vzhůru a obcování s vesmírnými silami.

Louis Aragon

·

Pokud jde o všechen ten povyk okolo sexu, pro tělesnou rozkoš půjdu raději ke svému zubaři.

John Waugh

·

Pořádek je radostí rozumu, ale nepořádek je rozkoší představivosti.

Paul Claudel

·

Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá.

Lao-c´

·

Při zaměstnání nižšího druhu celá rozkoš z práce tkví v odměně za ni.

Adam Smith

·

Příjemná je chvála vycházející od těch, kteří sami ve chvále žili.

Marcus Tullius Cicero

·

Příjemné myšlenky nevyžadují svobodu, potřebují ji právě ty nepříjemné.

Miloš Forman

·

Příjemněji tváří v tvář tygrovi než úředníkovi.

·

Příjemný člověk je ten, kdo s úsměvem naslouchá tomu, co zná, od toho, kdo to nezná.

Maurice Donnay

·

Příjemný stav vdovský je jedinou nadějí, jež povzbuzuje ducha manželek.

John Gay

·

Přírodní úkazy mají od nepaměti tu nepříjemnou vlastnost, že se vyřádí, aniž by se předem ohlásily.

Erich Von Däniken

·

Prostá fyzická záliba není dostatečný důvod k lásce. Rozkoš je zaměnitelná.

Jean Dutourd

·

Půvab je užitečný ve všech věcech a je příjemný každému.

C. Diane

·

Raď občanům ne nepříjemnější, ale nejlepší věci.

Solón

·

Rada je jako ricinový olej: je snadné ho podávat, ale proklatě nepříjemné ho sám brát.

Josh Billings

·

Říci někomu celou pravdu – to je někdy více než povinnost – je to příjemné.

Oscar Wilde

·

Rozhovor jest z největších rozkoší života.

William Somerset Maugham

·

Rozkoš – jen zvadlému nasládlý jed, pro ty však, kdož mají vůli lví, veliká posila srdci a pokorně ušetřené víno všech vín.

Friedrich Nietzsche

·

Rozkoš je prémie přírody za námahu plození a rození.

Sigmund Freud

·

Rozkoš je závislá na obrazotvornosti.

Honoré De Balzac

·

Rozkoš se nesnáší s ctností.

Marcus Tullius Cicero

·

Rozkoš z kritiky nás obklopuje o rozkoš být hluboko dojatý krásnými věcmi.

Jean de La Bruyere

·

Rozkoše lásky jsou pouta, která chvíli svědí a pak bolestně zařezávají.

Pierre Abélard

·

S nepříjemnými lidmi je snadné vyběhnout. Umění je s nimi vyjít.

Václav Dušek