·

A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení …

Vítězslav Hálek

·

Aby pravda mohla být uslyšena, je potřebí, aby byla vyslovena dobrotivě.

Henry David Thoreau

·

Aforismus se nikdy nekryje s pravdou. Buď je v něm pravdy jen půl nebo jeden a půl.

Karl Kraus

·

Alespoň v jedné věci řeknu pravdu, totiž že budu lhát.

Lukiános

·

Ani kousek pravdy nemá člověk teprve tehdy, když už v ni nevěří u nikoho druhého.

François de La Rochefoucauld

·

Ani ta nejhloupější žena nepoví mužovi pravdu.

·

Aristoteles říká, že v témže okamžiku nemůže být pravdivá jedna věc i její opak. V oblasti citu je to pitomost.

Jean Dutourd

·

Bajka je krátká lež na znázornění některé podstatné pravdy.

Ambrose Gwinett Bierce

·

Báseň je protiváhou vědeckého díla, poněvadž jejím předmětem je přímo radost, ne pravda.

Edgar Allan Poe

·

Básníci jsou lidé pravdy, jelikož pravda umožňuje proniknout do neznáma. A kdo by se odvážil tvrdit, že pro ty, kdož jsou hodni radosti, není krásné, co je nové.

Guillaume Apollinaire

·

Básníci nejsou jenom lidé krásna. Jsou také – a především – lidé pravdy.

Guillaume Apollinaire

·

Básník musí dávat přednost spíše věci nemožné, ale pravděpodobné, než možné a nepřesvědčivé.

Aristoteles

·

Bez přátel -nemající možnost zařídit protekci. Nemajetný. Oddaný zvyku říkat pravdu a řídit se zdravým rozumem.

Ambrose Gwinett Bierce

·

Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší.

Francis Bacon

·

Bible nás učí milovat jak své bližní, tak své nepřátele. Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé.

Gilbert Keith Chesterton

·

Bible nás učí, abychom milovali své nepřátele jako přátele. Pravděpodobně proto, že jsou to titíž lidé.

Vittorio De Sica

·

Bible praví, abychom milovali jak svoje sousedy, tak i nepřátele. Pravděpodobně proto, že zpravidla jsou to jedni a tíž lidé.

Gilbert Keith Chesterton

·

Bible říká, že bychom měli milovat své sousedy i své nepřátele. Pravděpodobně proto, že se jedná o ty samé lidi.

Gilbert Keith Chesterton

·

Bohatství se získává i ukládáním šestákových pravd.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Bojíme se znát celou pravdu o svých milovaných.

François de La Rochefoucauld

·

Buď vždy pravdivý, zvláště však k dítěti. Splň vše, co mu slíbíš, abys je nenaučil lži.

Talmud

·

Buďme ješitní, ne však na své kalhoty nebo vlasy, nýbrž na svá srdce, na své ruce, na pravdu, čistotu, ušlechtilost.

Jerome Klapka Jerome

·

Budoucnost je doba, kdy budeme vědět všechno o minulosti. Dokud víme jen část pravdy, jsme ještě v současnosti.

Gabriel Laub

·

Bůh je stejně pravdivý jako strom, jenom je mnohem těžší ho poznat.

Saint Antoine De Exupéry

·

Byl jsem dlouho přesvědčován, že noviny jsou dělány jen proto, aby pobavily dav a poblouznily ho ve chvíli, kdy buď vnější síla nebo duch nedovolují novináři říkat pravdu. Proto jsme je přestal číst.

Johann Wolfgang Goethe

·

Byla to lež hodná toho být pravdou.

A. David

·

Čas pravdu potlačuje i na světlo vyvodí; čas rozum odmítá i navracuje i čas rány dělá i hojí!

Pavel Josef Šafařík

·

Ceníme si více povznášejícího klamu než tmy přízemních pravd.

Alexander Sergejevič Puškin

·

Chceš být dobrý? Měj rád! Chceš poznat pravdu? Trp!

Alfred De Musset

·

Chceš-li zklamat člověka, na kterém ti záleží, řekni mu pravdu.

Neznámý autor

·

Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem.

Jean Jacques Rousseau

·

Chytráci jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastanou se jí, jen pokud na ní mají zájem; jinak ji ponechají jejímu osudu.

Blaise Pascal

·

Čím blíže jsou lidé k pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A naopak.

Lev Nikolajevič Tolstoj

·

Čím více se blížíme pravdě, tím víc se vzdalujeme skutečnosti.

Stanislaw Jerzy Lec

·

Člověčenstvo by mělo být obecnou mobilizací mravních sil k obhájení dobrých a pravdivých hodnot života.

Josef Čapek

·

Člověk dobrých mravů může mít názory falešné a člověk špatný může hlásat pravdu, ba může ji hlásat i ten, kdo v ni nevěří.

Michel De Montaigne

·

Člověk je nejméně on sám, když hovoří o sobě. Dej mu masku, a poví pravdu.

Oscar Wilde

·

Člověk je svoboden pouze tehdy, když žije v pravdě. Pravdu však odhaluje rozum.

Lev Nikolajevič Tolstoj

·

Člověk který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, je skoro Bůh.

Marcus Porcius Cato censorius

·

Člověk má nekonečně mnoho tváří a životů a pravda má mnoho podob.

Jan Bauch

·

Člověk má právo pochybovat o sobě, ale nemá pochybovat o pravdě.

Gilbert Keith Chesterton

·

Člověk má úžasnou schopnost hovořit, ale většina z toho, co říká je prázdná a klamná. Zvířata jí mají méně, ale to málo, co sdělují, je užitečné a pravdivé. A je lepší malá a pravdivá věc než obrovská faleš.

Leonardo Da Vinci

·

Člověk pátrá po pravdě, ale může se stát, že jde instinktivně za méně obvyklými pravdami.

Gilbert Keith Chesterton

·

Člověk, který má nějaký zájem na tom, abychom ho měli rádi, se varuje prokazovat nám službu, o níž ví, že nám nebude milá; jedná s námi tak, jak si přejeme, aby se s námi jednalo; nenávidíme pravdu, proto nám ji tají; chceme slyšet lichotky, proto nám lichotí, rádi se dáváme klamat, proto nás klame.

Blaise Pascal

·

Člověk, který se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován než ten, kdo je čte, protože ten, kdo nic neví, je pravdě blíže než ten, jehož mysl je naplněna lží a omyly.

Thomas Jefferson

·

Človeka, který nemá úplnou pravdu, lze přesvědčit mnohem lehčeji než toho, kdo má pravdu poloviční.

Ralph Waldo Emerson

·

Co brání říkat pravdu jakoby žertem.

Quintus Flaccus Horatius

·

Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé.

Jiří Žáček

·

Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly.

Friedrich Nietzsche

·

Co mě zajímá, je pravda. Ne, to je snobské. Platnost. Tu hledám.

Gerald Durrell

·

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu.

Baruch Spinoza

·

Co pouhým okem nezahlédneš, je pravda.

Neznámý autor

·

Ctnost si nohu zlámala, pravdě dno vypadlo a srdce upřímnosti u dvora vychladlo.

·

Cynismus pro cynismus je cynismem proti pravdě.

René Crevel

·

Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy.

Vilfredo Pareto

·

Dějepisectví má jeden jediný cíl: prostřednictvím pravdy přinášet užitek.

Lukiános

·

Dobrá metoda připívá k rozkvětu poznání a předchází nesčetným chybám, jichž se mohou vědci při hledání pravdy dopustit.

Claude Bernard

·

Dobře oděný muž co moudrý je mnohými ceněn pro svoje pěkné šaty, ač v pravdě je úplný hlupák.

·

Dobré se zlým, pravda s nepravdou nesrovnáš, nespojíš, nesjednotíš: jedno z nich musí trvat, druhé zaniknout.

Pavel Josef Šafařík

·

Dobro a pravda se navzájem podmiňují.

Konfucius

·

Dobrý román říká pravdu o svých hrdinech, špatný o autorovi.

Gilbert Keith Chesterton

·

Dovedu napsat cokoli. Kdybych to nedovedl, byl by ze mne pravděpodobně hlupák.

George Bernard Shaw

·

Dříve, než někomu řekl pravdu do očí, se ještě z opatrnosti ohlédl, kdo za ním stojí.

Josef Poláček

·

Dvě pravdy si nikdy nemohou odporovat.

Galileo Galilei

·

Engels má pravdu: práce měla a má kladný vliv na vývoj lidského myšlení. Nutí člověka přemýšlet, jak by se jí vyhnul.

Gabriel Laub

·

Existuje jedna pravda, kterou by měl každý znát – že v životě nelze nic dohnat.

Christian Friedrich Hebbel

·

Fantazie je nejkrásnější dcera pravdy, jen o něco živější než matka.

Carl Spitteler

·

Fikce je pravda uvnitř lži a pravda o této fikci je jednoduchá: kouzla neexistují.

Stephen King

·

Filozof se často přihlásí k pravdě, aniž by ji znal.

Étienne Bonnot De Condillac

·

Filozofové jsou lovci pravdy.

Ze Samu Pýthagorás

·

Genialita těch nahoře spočívá obvykle v tom, že své soukromé lži dovedou prezentovat tak, až se stanou veřejnou pravdou.

François de La Rochefoucauld

·

Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda.

Arthur Schopenhauer

·

Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci.

John Lennon

·

Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl něco hledat. Když ne známky, tedy pravdu nebo zlaté kapradí nebo aspoň kamenná šípy a popelnice.

Karel Čapek

·

Hledat pravdu a říkati ji tak, jak si myslíme, to nemůže být nikdy zločin. Nikdo nemá být k žádnému přesvědčení donucován. Přesvědčení je svobodné.

Castellio

·

Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama.

Gotthold Ephraim Lessing

·

Hlupáci často říkají pravdu – pravda za to nemůže.

Gabriel Laub

·

Hrdina, jehož miluji celou duší, byl, je a vždycky bude krásný – je jím pravda.

Lev Nikolajevič Tolstoj

·

Hypotézy jsou lešením, které se staví před budovou a pak se strhává, je-li budova postavena; jsou nutné pro vědeckou práci, avšak skutečný vědec nepokládá hypotézy za předmětnou pravdu, podobně jako nelze pokládat lešení za stavbu samu.

Johann Wolfgang Goethe

·

I lež je pravdou, pokud rozkazuje mocněji.

Publilius Syrus

·

I těm, kteří snesou hodně vína, se dělá špatně, když se nalokají pravdy.

Gabriel Laub

·

Jakkoli je pravda vzácná, nabídka mnohonásobně převyšuje poptávku.

Josh Billings

·

Jako všichni snílci jsem si pletl rozčarování s pravdou.

Jean Paul Sartre

·

Jazyk máme na to, abychom mohli říkat milé věci svým přátelům a tvrdé pravdy svým nepřátelům.

Heinrich Heine

·

Je horší zbraň než pomluva – pravda.

Charles Maurice Talleyrand

·

Je lehčí kritizovat než mít pravdu.

François de La Rochefoucauld

·

Je mnohem lehčí kritizovat, než mít pravdu.

Benjamin Disraeli

·

Je pravda, že méně bývá někdy více. U peněz to však neplatí.

Lech Przeczek

·

Je pravda, že v případě starých mužů zatížených na zajíce všechno závisí na těch mladých. Já bych taky chtěla mít kolem sebe spoustu mladých mužů, ale záleží to na nich.

Stella Zázvorková

·

Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet.

Ronald Reagan

·

Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží.

Charles Spencer Chaplin

·

Je to krásně řečeno. Tak krásně, že ani nepřipadneme na myšlenku ptát se, může-li to být vůbec pravda.

Jiří Marek

·

Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda.

Arthur Conan Doyle

·

Je to velká výhoda pro filozofický systém – být v podstatě pravdivý.

George Santayana

·

Je třeba mluviti pravdu, ne mluviti mnoho.

Démokritos

·

Je třeba věci dělat nově. Pokud jste tuto věc dělali takhle vždycky, je to pravděpodobně špatně.

Charles Franklin Kettering

·

Je tuze nebezpečné mít pravdu ve věcech, ve kterých se zmýlili mocní.

Voltaire