·

Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřítel i přítel: ten první, aby tě pomluvit, a ten druhý, aby ti to přišel říci.

Mark Twain

·

Abych tě rozveselil, milý příteli, budu ti vyprávět o svých nových starostech.

Karol Irzykowski

·

Budoucnost dosud nenarozenou raději nekřtěme, příteli.

George Meredith

·

Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje.

Neznámý autor

·

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.

Leonardo Da Vinci

·

Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvab.

Honoré De Balzac

·

Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě.

Sókratés

·

Člověk má být takový k svému příteli, jaký je sám k sobě. Přítel je on sám v jiné osobě.

Sókratés

·

Co se nazývá přátelstvím, bývá často jen spolek na ochranu obapolných zájmů a výměna užitečných úsluh.

François de La Rochefoucauld

·

Ctnost sama plodí a udržuje přátelství a není přátelství bez ctnosti.

Marcus Tullius Cicero

·

Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti.

Milan Kundera

·

Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.

Seneca

·

Dobrá paměť je základem přátelství a zkázou lásky.

Erich Maria Remarque

·

Dobrá pověst některé ženy závisí nejvíce na jejích přítelkyních.

F. Hardu

·

Dobrá stránka nepřátelství je v tom, že na své nepřátele se člověk vždy může spolehnout.

Sir August Wilson

·

Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.

William Shakespeare

·

Drahý je mi přítel. Ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností.

Friedrich Schiller

·

Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.

Ze Samu Epikúros

·

Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné.

Henry De Montherlant

·

Existuje jedna neomylná známka, podle které můžeme poznat, kdo je nám opravdu přítelem: je to způsob, jakým se tvůj přítel staví k nepřátelským či nezdvořilým soudům o tobě.

Theodor Adorno

·

I když krokodýl sežral tvého nepřítele, neznamená to, že se stal tvým přítelem.

Alexandra Von Fjurstenberg

·

I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc, než si o něm myslí jeho nejlepší přítel.

Maria von Ebner-Eschenbachová

·

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesů než v přátelství.

Jean de La Bruyere

·

Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí.

Michel De Montaigne

·

Jakmile žádáme přátelskou radu, jsme již rozhodnuti. Prezidenti soudu udělují také slovo advokátovi, když mají již rozsudek hotový.

Dino Serge Pitigrilli

·

Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.

Euripidés

·

Je jisté, že povaha lásky a povaha přátelství jsou zcela odlišné: přátelství ještě nikdy nikoho nepřivedlo do blázince.

Charles-louis Montesquieu

·

Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele a udržet si milenku.

Henryk Sienkiewicz

·

Je něco horšího než láska ošklivé ženy – přátelství krásné ženy.

Heinrich Heine

·

Je nutné dbát na to, aby se přátelství nezměnilo v hluboké nepřátelství.

Marcus Tullius Cicero

·

Je to váš přítel, váš společník, váš obránce, váš pes. Vy jste jeho život, jeho láska, jeho vůdce. Bude váš, věrný a oddaný, do posledního úderu srdce. Jste mu povinován zasloužit si takovou oddanost.

Neznámý autor

·

Je-li pravda, že malé dárky udržují přátelství, pak je neméně pravdou, že velké dárky taky lásce neuškodí.

Zsa Zsa Gaborová

·

Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných.

Marcus Tullius Cicero

·

Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem.

Ralph Waldo Emerson

·

Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem.

Ralph Waldo Emerson

·

Jednou zestárnou výplody uměleckých šarlatánů natolik, že bychom je mohli odhalit jako podvod, aniž bychom se vystavovali nařčení z nepřátelství vůči modernímu umění. To ale už budou klasickými díly.

Gabriel Laub

·

Jen ta láska může přežít svůj cyklus krizí, která obsahuje padesát procent přátelství, deset procent obdivu, deset procent vzájemné úcty, deset procent setrvačnosti zvyku a dvacet procent tělesného magnetismu.

Jevgenij Abramovič Baratynskij

·

Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství.

Walther Von Der Vegelweide

·

Jestliže jsme si nevšimli, že vůči nám přítel ochladl, svědčí to o našem ochladnutí vůči němu.

François de La Rochefoucauld

·

Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.

André Maurois

·

Každý řádný manželský poměr končí přátelstvím.

Maria von Ebner-Eschenbachová

·

Každý si rád vyslechne radu přítele, už jen proto aby se jí neřídil.

Egon Erwin Kisch

·

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem – to vyžaduje velmi dobrou povahu.

Oscar Wilde

·

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.

Seneca

·

Kdo je Tvůj přítel, to můžeš jen v nouzi a chudobě poznat.

Walther Von Der Vegelweide

·

Kdybych ho znala, nebyla bych vůbec jeho přítelkyní. Je velmi nebezpečné znát své přátele.

Oscar Wilde

·

Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele.

Sofoklés

·

Když chceš poznat chyby nějaké ženy, obrať se na její nejlepší přítelkyni.

Jules-amadée Barbey D’aurevilly

·

Když člověk opravdově miluje a cítí opravdové přátelství, pak o lásce a přátelství nehovoří. Ryzí city neznají mnoho slov.

Boris Nikolajevič Polevoj

·

Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!

Avicenna

·

Když si vybíráš přítele, vybíráš si tím i svého soudce.

Ivan Andrejevič Krylov

·

Koho museli do školy pohlavkovat, jak dorostl, hned se stal přítelem a podporovatelem školy.

Jakub Arbes

·

Láska a přátelství je vzájemná ozvěna – jen co dáváš, se vrací zpět.

Alexandr Ivanovič Gercen

·

Láska a přátelství jsou dvě různé věci, aspoň nevím, že by přátelství někoho přivedlo do blázince.

Charles-louis Montesquieu

·

Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk.

Neznámý autor

·

Láska je jediná síla, která dokáže změnit nepřítele v přítele.

Henri Barbusse

·

Láska je nakažena žárlivostí a přátelství lichocením.

Oliver Goldsmith

·

Láska je tornádo, přátelství je neustále vanoucí pasát.

Sidonie-gabrielle Colettová

·

Láska je umocněné přátelství v tom smyslu, že zatím co přátelství vyhledává prospěch, láska se ho dobrovolně zříká.

Henry Fielding

·

Láska ještě trochu doznívá, i když předmět lásky ztratil již na ceně. Přátelství nikoliv.

Jean Paul

·

Láska k bližnímu, přátelskost, bratrský soucit je trpícímu často potřebnější než všechny léky.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

·

Láska nemá jinou možnost, než se zvrhnout v přátelství nebo nenávist.

Ivan Alexejevič Bunin

·

Láska s sebou vždycky přináší přirozené vášnivé opojení, které nás přitahuje, a když toto opojení zmizí – a jednou zmizet musí – zůstane buď zklamání, nebo krásná skutečnost, přátelství, kamarádství a soulad.

John Erskine

·

Láska se ptá přátelství: “Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím.”

Kramná

·

Láska tíhne k tělu, přátelství k duši.

Ramón De Campoamor Y Campoosorio

·

Láska začíná láskou a od nejsilnějšího přátelství může pokročit jen ke slabé lásce.

Jean de La Bruyere

·

Láska, přátelství, úcta a podobné city sice mocně působí na lidskou duši, ale vlastní zájem je přísada, kterou moudří lidé neopomínají, když chtějí, aby pro ně ostatní něco udělali.

Henry Fielding

·

Lepší nudný přítel než velmi zábavná přítelkyně.

François de La Rochefoucauld

·

Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem.

Seneca

·

Lze využít lásku stejně snadno a rychle jako vypít džbán vína a po kocovině začít znova, je to zajímavé, ale stesk srdce to neutiší. Vytvářet lásku jako sousoší něžné a inteligentní hmoty subtilního přátelství je mnohem těžší, ale jedině hodné zralého srdce.

Stanislav Kostka Neumann

·

Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese.

Mark Twain

·

Malá láska, když není opětována se změní v přátelství, velká v nenávist.

Sergej Davydov

·

Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel.

Blaise Pascal