·

…děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé.

Fernández de Lizardi

·

Abychom mohli opovrhovat penězi, musíme je mít.

#N/A

·

Ačkoliv bohatství, rozum a krásu dostáváš darem, samotná pýcha vše zničí, když stále ti průvodcem bude.

·

Afrodiziakální efekt: Lidé vyzkoušeli mnoho afrodiziak. Jediným, který působí, jsou peníze.

Lánský

·

Ani světská moc, ani bohatství, jen žezlo vědy přetrvá věky.

Jakub Typotius

·

Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.

Indiáni Kmene Cree

·

Básníci jsou lidé, kteří pohrdají penězi – kromě těch, jež potřebují dnes.

James Matthew Barrie

·

Baví se dvě sousedky: To je starej Vomáčka. Žije chudák docela sám. Parchant jeden …

Vladimír Jiránek

·

Bída s chudobou není totožná. Bída je následek příčin mravních, neřestí a lehkomyslnosti.

Samuel

·

Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství.

George Bernard Shaw

·

Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.

Xenofón

·

Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu.

Lao-c´

·

Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím.

George Orwell

·

Bohatství člověka nepotěší a starostem neuleví.

#N/A

·

Bohatství je dobrou služkou, ale tou nejhorší paní.

Francis Bacon

·

Bohatství je dráždidlem ke špatnostem.

Publius Ovidius Naso

·

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň.

Arthur Schopenhauer

·

Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.

Seneca

·

Bohatství je schopno se vplížit ve svatyně i v úřady.

Sofoklés

·

Bohatství jest úhoř a chudoba ježek.

Václav Kliment Klicpera

·

Bohatství jsou úspory mnohých v rukou jediného.

John Pierpont Morgan

·

Bohatství mě učinilo chudým.

Publius Ovidius Naso

·

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.

Seneca

·

Bohatství mysli je zřídkakdy ohroženo znárodněním.

Stanislaw Jerzy Lec

·

Bohatství nevzbuzuje pravou úctu, vzbuzuje pouze vnější pozornost.

Samuel Johnson

·

Bohatství neznamená chválu a nedostatek hanbu.

Lucius Apuleius

·

Bohatství roste a lidé upadají.

George Bernard Shaw

·

Bohatství zjednává pocty, získává přátele; chudák však všude je bit.

Publius Ovidius Naso

·

Bohatý cit je chudý na slova, nemá se krášlit, sám je krásný dost…

William Shakespeare

·

Bohatý je ten, kdo má dost na tom, co má.

Neznámý autor

·

Bohatý je, kdo je moudrý.

Quintus Flaccus Horatius

·

Bohatý si může dovolit všechno, dokonce i ctnostný život.

Henryk Sienkiewicz

·

Bohatým není ten, kdo má zlato a stříbro, ale ten kdo se spokojí s málem.

#N/A

·

Bůh více mluví děvčetem než zlatem ku člověku, pročež miluj děvče víc než peníze. Kde oboje, tam lépe.

Jakub Hron

·

Byl nyní stár 28 let, tragický věk milenců; nemáme již síly milence mladého a nemáme ještě peněz milence starého.

Dino Serge Pitigrilli

·

Být chudák uprostřed bohatství, to je ten nejhorší druh nouze.

Seneca

·

Být chudý a bez dluhů – to je největší bohatství.

·

Čas a peníze jsou nejtěžším břemenem člověka. Běda tomu, kdo jich má více, než jich může a umí užít.

Samuel Johnson

·

Čas jsou peníze? To museli objevit někde jinde – my na to nemáme ani čas, ani peníze.

Gabriel Laub

·

Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena.

Gabriel Laub

·

Čas jsou peníze. Já se obávám, že v současnosti v Čechách není na nic čas.

Bára Štěpánová

·

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic.

Jan Neruda

·

Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech.

Jiří Žáček

·

Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny.

George Bernard Shaw

·

Chtěl bych se smát s moudrými a jíst s bohatými.

Samuel Johnson

·

Chtivost udělá z nenasytných chudáky.

Basileios Veliký

·

Chudák musí počítat své stádo.

Publius Ovidius Naso

·

Chudák, který chce napodobovat boháče, se zničí.

Phaedrus

·

Chudák, který napodobuje boháče, se zničí.

Phaedrus

·

Chudí myslí na peníze ještě více než bohatí, v tom je jejich největší bída.

Oscar Wilde

·

Chudoba a bohatství jsou pojmy pro nedostatek a nadbytek.

Démokritos

·

Chudoba je největší zločin, protože všechny ostatní zločiny jsou zrozeny z chudoby…

Osho

·

Chudoba je pro člověka bezpečná, velkému bohatství hrozí více nebezpečí.

Phaedrus

·

Chudoba je velká záře z nitra.

Rainer Maria Rilke

·

Chudobný člověk se směje bezstarostněji a častěji než bohatý.

Seneca

·

Chudobný není přece ten, kdo užívá všeho, co třeba.

Quintus Flaccus Horatius

·

Chudý člověk spí líp než bohatý.

Axel Munthe

·

Chudým chybí vše a nikdo jim nepřijde na pomoc. Bohatým nechybí nic a každý spěchá, aby jim sloužil.

#N/A

·

Čím méně peněz, tím větší počty.

Milan Růžička

·

Čím více peněz, tím méně svědomí.

Maxim Gorkij

·

Civilizovaná země je tak závislá na oběhu peněz, jako živočich na oběhu krve.

George Bernard Shaw

·

Člověk bez lásky může být bohatý, zdravý, slavný, ale nemůže mít zdravou duši, protože neví nic o skutečných hodnotách.

Osho

·

Člověk bez peněz je vlk bez zubů.

František Vymazal

·

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Johann Wolfgang Goethe

·

Člověk je chudákem teprve, když už nic nechce

Erich Maria Remarque

·

Člověk je jistě hodně nemotorný, není-li bohatý, a je nutno dovolit si všechno, aby se jím stal.

Denis Diderot

·

Člověk musí mít něco velmi rád, dělá-li to bez naděje na peníze, slávu, nebo dokonce bez naděje, že to udělá dobře.

Gilbert Keith Chesterton

·

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dal.

Josef Poláček

·

Člověk, který drží bohatství a neužívá je, je jako osel, který nese náklad zlata a žere bodláčí.

#N/A

·

Člověk, který se domnívá, že se na světě udrží jen penězi, má vlastně o sobě pranízké vědomí.

Josef Čapek

·

Co když všechno je jen iluze a ve skutečnosti nic neexistuje? V tom případě jsem za tenhle koberec vyhodil zbytečně moc peněz.

Woody Allen

·

Definice konzumní společnosti: Konzumní společnost je, když si kupujete za peníze které nemáte, věci které vůbec nepotřebujete, abyste ohromily lidi, kteří na Vás stejně kašlou.

Troníček J

·

Dentista je čaroděj, který vám vkladá do úst kov a vytahuje z peněženky peníze.

Neznámý autor

·

Dívky! Hledáte celoživotního partnera, který je: bohatý, milý, hodný, věrný? V tom případě Vám poradím. Jděte do kina!

Christová

·

Dnes jsem si lehce vydělal peníze, řekl spisovatel. Prostě jsem několik hodin lámal kameny.

Gabriel Laub

·

Dobrý herec je laciný i za velkou gáži, protože lidi na něj ty peníze přinesou. Ale špatný herec je drahý i za málo.

Jan Werich

·

Dokud má člověk úvěr, jako by byl bohatý.

Claude Tillier

·

Domnívám se, že naším největším bohatstvím je lidskost. Silní a moudří jsme jedině tehdy, když činíme dobro.

#N/A

·

Džentlmenem našich dnů je ten, kdo má dost peněz k činnostem, které by provozoval každý hlupák, kdyby si to mohl dovolit: tj. konzumuje, aniž cokoliv vyrábí.

George Bernard Shaw

·

Elita akumuluje moc, bohatství a volný čas.

#N/A

·

Existují tři druhy bohatství: největší ducha, druhé těla a třetí to vnější.

Marcus Tullius Cicero

·

Faleš bohatství spočívá v tom, že zaměňujeme to, co máme, s tím, co jsme. Myslíme si, že jsme více, máme-li více.

Ernesto Cardenal

·

Finanční génius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí jeho rodina utrácet.

Neznámý autor

·

Firma má jen určité množství peněz a manažerského času. Ti úspěšní investují tam, kde se to nejvíce vyplácí.

Jack Welch

·

Hlad po bohatství roste spíše jeho užíváním než jeho nedostatkem a ctnost zdrženlivosti je vzácnější než ctnost trpělivosti.

Michel De Montaigne

·

Hněv dělá nudné lidi vtipnými, ale udržuje je v chudobě.

Francis Bacon

·

Hrabivost vzrůstá úměrně s růstem bohatství.

Decimus Iunius Iuvenalis