·

Bída s chudobou není totožná. Bída je následek příčin mravních, neřestí a lehkomyslnosti.

Samuel

·

Bigamie – jedna žena navíc. Monogamie – totéž.

Oscar Wilde

·

Bigamie je trestný čin, který je současně trestem.

Peter Sellers

·

Bijte své děti, jakmile zpozorujete, že se vám začínají podobat.

Dušan Radovič

·

Bisexualita zdvojnásobuje naše vyhlídky na schůzku v sobotu večer.

Woody Allen

·

Blaho lidu ať je nejvyšším zákonem.

Marcus Tullius Cicero

·

Blahoslavená voda rozumu nekalí.

František Ladislav Čelakovský

·

Bláhovec vlastní přednosti vynáší na povrch, moudrý je skrývá uvnitř – v nedohlednu. Sláma na vodě plave, když ji tam někdo vrh, drahokam rychle ponoří se ke dnu.

#N/A

·

Blažená chudobo, jsi beze strachu i bez nadějí.

Walther

·

Blaženě žil, kdo v skrytu prožíval život.

Publius Ovidius Naso

·

Blázni mají srdce ze zlata a chytráci z toho žijí ve zlatě.

Théodore De Banville

·

Blázni, můžete prchat před ženami, přece však nemůžete uniknout jejich lásce.

Edmondo De Amicis

·

Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo.

William Shakespeare

·

Blb je nezničitelný. Čte se zepředu i zezadu stejně. Proto je mu jedno, i když se svět staví na hlavu.

Jiří Kutina

·

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví.

Gustave Flaubert

·

Blbé není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o tom!

Miloš Kopecký

·

Blbnutí je pro moudrého ten nejlevnější druh rekreace.

Tvejn

·

Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Vladimír Komárek

·

Blbost je velký dar, činí člověka šťastným.

Vladimír Komárek

·

Bližní vedle bližního spíše couvají před hlubinami smutku než před propastmi sobectví.

Josef Čapek

·

Boh nie je pomsta. Boh je láska. Jediný jeho test spočíva v tom, že donúti každého, kto prerušil dielo Lásky, aby v ňom pokračoval.

Paulo Coelho

·

Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství.

George Bernard Shaw

·

Bohatá žena je věc, jež ze všeho nejhůř se snáší.

Decimus Iunius Iuvenalis

·

Bohaté zkušenosti mají za následek chytrost, mnoho vědění moudrost.

Thomas Hobbes

·

Bohatí jsou vždy spokojeni s osudem chudých.

František Vymazal

·

Bohatí muži bez zásad jsou pro moderní společnost mnohem nebezpečnější než chudé ženy bez počestnosti.

Emile Zola

·

Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.

Xenofón

·

Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu.

Lao-c´

·

Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím.

George Orwell

·

Bohatství a statky jeví tím, čím skutečně jsou, tedy ohromným a přebujelým strojem vynalezeným k zajištění trochy zanedbatelného pohodlí … Bohatství a statky jsou nesmírným předivem, k jehož napnutí je třeba celoživotního úsilí, jež každou chvíli hrozí zavalit svého majitele a jež, dokud drží, ač může člověka ušetřit trochy drobného nepohodlí, nedokáže ochránit před žádnou vážnější nepřízní ročních dob. Uchrání před letní přeháňkou, ne před zimní bouří, ale nechávají člověka stejně jako dříve, ne-li více, vystavena úzkosti, strachu, nemocem, nebezpečí a smrti.

Logan Pearsall Smith

·

Bohatství a umění jsou pochybné recepty na výrobu štěstí a krásy.

George Bernard Shaw

·

Bohatství člověka nepotěší a starostem neuleví.

#N/A

·

Bohatství je dobrou služkou, ale tou nejhorší paní.

Francis Bacon

·

Bohatství je dráždidlem ke špatnostem.

Publius Ovidius Naso

·

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň.

Arthur Schopenhauer

·

Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.

Seneca

·

Bohatství je schopno se vplížit ve svatyně i v úřady.

Sofoklés

·

Bohatství jest úhoř a chudoba ježek.

Václav Kliment Klicpera

·

Bohatství jsou úspory mnohých v rukou jediného.

John Pierpont Morgan

·

Bohatství mě učinilo chudým.

Publius Ovidius Naso

·

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.

Seneca

·

Bohatství mysli je zřídkakdy ohroženo znárodněním.

Stanislaw Jerzy Lec

·

Bohatství nevzbuzuje pravou úctu, vzbuzuje pouze vnější pozornost.

Samuel Johnson

·

Bohatství neznamená chválu a nedostatek hanbu.

Lucius Apuleius

·

Bohatství roste a lidé upadají.

George Bernard Shaw

·

Bohatství se získává i ukládáním šestákových pravd.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Bohatství zjednává pocty, získává přátele; chudák však všude je bit.

Publius Ovidius Naso

·

Bohatý cit je chudý na slova, nemá se krášlit, sám je krásný dost…

William Shakespeare

·

Bohatý je ten, kdo má dost na tom, co má.

Neznámý autor

·

Bohatý je ten, kdo nemá dluhy, a šťasten je ten, kdo žije bez nemoci.

·

Bohatý je, kdo je moudrý.

Quintus Flaccus Horatius

·

Bohatý si může dovolit všechno, dokonce i ctnostný život.

Henryk Sienkiewicz

·

Bohatým není ten, kdo má zlato a stříbro, ale ten kdo se spokojí s málem.

#N/A

·

Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním.

Voltaire

·

Bohové ať zbožným dopřejí lepší úděl.

Maro Publius Vergilius

·

Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.

Ze Samu Pýthagorás

·

Bohové jsou pomalí soudcové, ale trestají jistě.

·

Bohové mají vlněné nohy.

Ambrosius Theodosius Macrobius

·

Bohové nebojují proti hlouposti – tyjí z ní.

Jean Cocteau

·

Bohové pomáhají těm, kdo si pomohou sami.

Aisópos Ezop

·

Bohové prodávají všechno lacino, řekl starý básník. Měl dodat, že nejlepší zboží prodávají nejlaciněji. Vše, co skutečně potřebujeme, lze koupit za nepatrný peníz, jen zbytečné věci jsou za vysoké ceny.

Axel Munthe

·

Bohové rozhodli jinak.

Maro Publius Vergilius

·

Bohové se mění, ministranti zůstávají.

Tomáš Janovic

·

Bohové se vyvinuli. Teď jsou nebezpeční i ti, kteří neexistují.

Gabriel Laub

·

Bohové vidí zbožné skutky.

Publius Ovidius Naso

·

Bohové vytvořili po zralé úvaze dvojici, které se říká muž a žena tak, aby oba měli ze společného života co největší prospěch. Oba dva musí dávat a přijímat, proto poskytli oběma stejnou měrou paměť i pozornost, stejnou měrou také učinili oba schopné sebeovládání. Protože nemají oba přirozené vlohy k týmž věcem, potřebují tím spíš jeden druhého a jejich spojení se ukazuje ještě užitečnější: na co nestačí jeden, to dokáže druhý.

Xenofón

·

Bohové že jsou obrazem lidských vlastností? I bohyně spravedlnosti?

Gabriel Laub

·

Bohy poprvé přivedl na svět strach.

Publius Papinius Statius

·

Bohyně udělali z žen muži. Ženy jim to jenom občas musejí připomenout.

Ladislav Muška

·

Boj člověka s mocí je bojem vzpomínek se zapomněním.

Milan Kundera

·

Boj o svobodu je boj o právo svobodně volit svůj druh nesvobody.

Gabriel Laub

·

Boj proti blbosti se řídí 3 termodynamickým zákonem. Nedá se vyhrát, prohrát, remizovat, ale nesmí se z boje odejít.

Miroslav Holub

·

Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk.

Karel Čapek

·

Bojíme se jenom, že ztratíme to, co máme. Ten strach ale přejde, když pochopíme, že náš příběh a příběh světa psala táž Ruka.

Paulo Coelho

·

Bojíme se stáří a přitom si nejsme jisti, zda se ho dožijeme.

Jean de La Bruyere

·

Bojíme se znát celou pravdu o svých milovaných.

François de La Rochefoucauld

·

Bojovat proti chudobě? Jen bojem proti bohatství lze zbohatnout!

Gabriel Laub

·

Bojovné dcery Libušiny si odřezávaly ňadra, aby mohly lépe střílet z luku. Jen ten, kdo zná bujný vzrůst českých žen, dovede ocenit velikost této oběti.

Alexander Roda Roda

·

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.

Denis Diderot

·

Bojujme za právo každého člověka na kolektivní život a individuální smrt.

Gabriel Laub

·

Bolest – to je soud těla, že něco není v pořádku.

Miloš Václav Kratochvíl

·

Bolest dává trestu zdání pomsty a pomsta propůjčuje provinilci zdání důležitosti.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní.

Johann Wolfgang Goethe

·

Bolest je prvním pokrmem lásky.

Maurice Maeterlinck

·

Bolest je živá představa o bolesti. Donuťte vůli, abyste změnili tu představu, odvrhněte ji, přestaňte si stěžovat a bolest zmizí.

Marcus Antonius Aurelius

·

Bolest jediná odolává závisti. Není tedy z tohoto světa.

Petr Cincibuch

·

Bolest nad ztrátou druhého člověka je snesitelnější, když člověk ví, že sám už nebude dlouho žít.

Erich Maria Remarque

·

Bolest není od lásky nikdy daleko.

Robert Fulghum

·

Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.

Publilius Syrus

·

Bolest přestává dojímat, když jsme si jisti, že už ji nezměníme.

André Malraux

·

Bolest vždycky koření rozkoše lásky.

Giovanni Battista Basile-conte

·

Bolest z lásky je pro ženu největší rozkoší.

Anakreón

·

Bolest z lásky nelze zmírnit hojivými mastmi.

Bidpaj