·

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali.

Gustave Flaubert

·

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív, kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou… Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala! Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se nestane krásnějším tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin o této době bude mít jeden podtitul: Kdo byl kdo. I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba.

Karel Čapek

·

Ano, opět dobré příznaky, doktore. Umírám na sto dobrých příznaků.

Alexander Pope

·

Apetit je hlad v luxusním vydání.

Anita Danielová

·

Apollon byl bohem lékařství i původcem nemocí. Od počátku bylo obojí jedním řemeslem a zůstalo jím dodnes.

Jonathan Swift

·

Archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něj zajímavější.

Agatha Christie

·

Aristoteles říká, že v témže okamžiku nemůže být pravdivá jedna věc i její opak. V oblasti citu je to pitomost.

Jean Dutourd

·

Aristoteles se domníval, že ženy mají méně zubů než muži; ač byl dvakrát ženat, nikdy mu nenapadlo se podívat.

Bertrand Russell

·

Astronomie je asi věda, ve které bylo nejméně věcí objeveno náhodně, v níž  se lidský rozum zjevuje v celé své velikosti a kde člověk může nejlépe poznat, jak je malý.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Ať děti mých nepřátel žijí v přepychu.

Antisthenés

·

Ať je láska jakkoli příjemná, přece jen jsou příjemnější její projevy než ona sama.

François de La Rochefoucauld

·

Ať je přineseno smíšené víno a kostky! Ať zhynou ti, kteří se starají o zítřek! Smrt nám volá do ucha: „Už jdu, pospěšte si!“

Maro Publius Vergilius

·

Ať je to již víra náboženská, víra národní, politická nebo víra v krásu a v potřebnost nějakého díla, každá společenská víra obdivuhodně posiluje lásku.

André Maurois

·

Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý.

George Bernard Shaw

·

Ať mne nenávidí, jen když se mne bojí.

Caligula

·

Ať muži smýšlí o ženách jakkoli špatně, není ženy, která by o nich nesmýšlela ještě hůře.

Nicolas Chamfort

·

Ať osud do mne sebevíce bije, ať sebevíc mě raní, čím více strádám, tím víc plápolám.

Michelangelo Buonarroti

·

Ať platí víc jasný rozum než obecné mínění.

Marcus Tullius Cicero

·

Ať si komplikujete život sebevíc, on sám se zjednoduší.

Gertrude Steinová

·

Ať si nenávidějí, jen když se bojí.

Tranquillus Gaius Suetonius

·

Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.

Eduard Bass

·

Ať už spojí muže a ženu jakákoliv láska, jsou si vždy cizí tělem i duší – zůstanou válčícími stranami.

Marcel Achard

·

Ať vám v životě neunikne radost. Až kolem vás poběží, vztáhněte ruce a chyťte ji.

Carl Sandburg

·

Ať žijeme jakkoli dlouho, prvních dvacet let je nejdelší polovinou života.

Robert Southey

·

Ať žiješ sebedéle, prvních dvacet let je nejdelší polovina tvého života.

Robert Southey

·

Ateista je člověk, jenž si ani z ateismu nedělá boha.

Gabriel Laub

·

Ateisté jsou jediní, kteří zůstávají věrni bohu, na nějž nevěří.

Gabriel Laub

·

Ateisté urážejí boha, anžto nevěří, že člověk byl stvořen k jeho podobě. Věřící ho urážejí tím, že v to věří.

Gabriel Laub

·

Auri sacra fames – Proklatý hlad po zlatě.

Maro Publius Vergilius

·

Autoerotika je láska s člověkem, kterého mám opravdu rád.

Woody Allen

·

Autor má být ve svém díle obsažen jako bůh ve vesmíru: všudypřítomný a neviditelný.

Gustave Flaubert

·

Autor, který hovoří o svých vlastních knihách, je téměř tak špatný jako matka, která mluví o svých dětech.

Benjamin Disraeli

·

Axióma: Nenávist k měšťákovi je počátkem ctnosti.

Gustave Flaubert

·

Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.

Indiáni Kmene Cree

·

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose.

George Bernard Shaw

·

Až náročná milenka vám ukáže, jak skromnou máte ženu.

Jiří Novák

·

Až se budou mít všichni lidé rádi, budou všechno dělat z lásky. I ty největší podlosti.

Gabriel Laub

·

Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni.

Saint Antoine De Exupéry

·

Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit.

Henry David Thoreau

·

Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována…

William Shakespeare

·

Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.

John Lennon

·

Až zdá se nám, že oni jsou dospělí a my dětmi.

Jannis Ritsos

·

Ba, přísahámbůh, nedal bych tomu víry bez živého, jistého svědectví svých vlastních očí.

Quintus Flaccus Horatius

·

Babička … se smrti nebála a čekala ji, tak jako čekávala léto anebo psaní od tety Mařky.

František Nepil

·

Baby se schází, drby rozchází. Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klevety.

Jan Amos Komenský

·

Bajka je krátká lež na znázornění některé podstatné pravdy.

Ambrose Gwinett Bierce

·

Bál se o své zdraví tak, že denně preventivně navštěvoval svého lékaře.

Lech Przeczek

·

Banální zkušenost: bolest není o nic menší, když její příčina je banální.

Gabriel Laub

·

Bandita ti prokáže dobrodiní, když tě nechá žít.

·

Báseň je protiváhou vědeckého díla, poněvadž jejím předmětem je přímo radost, ne pravda.

Edgar Allan Poe

·

Básníci jsou jako děti. Když sedí za stolem, nedosahují nohama na zem.

Gabriel Laub

·

Básníci jsou lidé pravdy, jelikož pravda umožňuje proniknout do neznáma. A kdo by se odvážil tvrdit, že pro ty, kdož jsou hodni radosti, není krásné, co je nové.

Guillaume Apollinaire

·

Básníci jsou lidé, kteří pohrdají penězi – kromě těch, jež potřebují dnes.

James Matthew Barrie

·

Básníci jsou neuznávání zákonodárci světa.

Percy Bysshe Shelley

·

Básníci mají být průměrní lidé, ani bozi, ani prodavači knih.

Quintus Flaccus Horatius

·

Básníci nejsou jenom lidé krásna. Jsou také – a především – lidé pravdy.

Guillaume Apollinaire

·

Básník dělá totéž co hrající dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká efektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti.

Sigmund Freud

·

Básník musí dávat přednost spíše věci nemožné, ale pravděpodobné, než možné a nepřesvědčivé.

Aristoteles

·

Básník může vážně věřit, že pomáhá napravovat svět. U satirika by byl takový nedostatek smyslu pro humor směšný.

Gabriel Laub

·

Básník neumírá svým tělem, ale na nezájem čtenářů.

Miroslav Horníček

·

Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi.

Bertrand Russell

·

Bát se meče a smrti tak málo, to jedno jen umí: touha po zlatě.

Marcus Annaeus Lucanus

·

Bát se námahy není vlastností muže.

Seneca

·

Baví se dvě sousedky: To je starej Vomáčka. Žije chudák docela sám. Parchant jeden …

Vladimír Jiránek

·

Bázlivý člověk má strach před nebezpečím, je zbabělý v jeho průběhu a odvážný po něm.

Jean Paul

·

Bázlivý hlas ministrů nikdy nedokáže donést ke sluchu králů stížnost nešťastníků, je třeba, aby křik lidu mohl proniknout až k trůnu.

Sa’di abú abdillah

·

Běda těm, kdož milují toliko těla, schrány smrtelné. O vše to připraví je smrt. Milujte duše a shledáte s s nimi.

Victor Hugo

·

Běda vojevůdci, který přichází na bojiště s nějakým systémem.

Napoleon Bonaparte

·

Bernardýn je to poslední, čím bych chtěl být. Stále nosit láhev na krku a nikdy se nemoci napít.

Joachim Ringelnatz

·

Bez druhých je život, láska a štěstí pouhou utopií. Jsme spolu navzájem propojeni tisíci vlákny. Jeden život závisí na druhém, žádný se bez druhého nemůže rozvinout.

Phil Bosmans

·

Bez inteligence může člověk obstát v nějakém obyčejném zaměstnání a v životě, ale při kuchyni je to znát.

Jaroslav Hašek

·

Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené.

Erich Maria Remarque

·

Bez lásky je náš život cestou k hrobu.

Adolf Heyduk

·

Bez lásky nelze žít, bez bolesti nelze milovat.

Nino Salvaneschi

·

Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším.

Saint Antoine De Exupéry

·

Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství.

Jan Werich

·

Bez přátel -nemající možnost zařídit protekci. Nemajetný. Oddaný zvyku říkat pravdu a řídit se zdravým rozumem.

Ambrose Gwinett Bierce

·

Bez přátelství není pravého života – bez přátelství je život nicotný.

Marcus Tullius Cicero

·

Bez úplné spravedlnosti vůbec není možné vést stát.

Marcus Tullius Cicero

·

Bez větru a bez žen by lodě a muži nemohli jíti kupředu – ale ani ztroskotat.

·

Bez víry ve své schopnosti a ve své síly nelze podniknout žádné dílo.

Naděžda Konstantinovna Krupská

·

Bezcitnost muže k ženě se projevuje také v tom, že se jí nikdy nezeptá, který způsob lásky jí nejlépe vyhovuje a prosazuje jen ten svůj.

Roger-comte De Bussy-rabutin

·

Bezectný voják se snadno dá koupit za mrzké zlato.

Marcus Valerius Martialis

·

Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší.

Francis Bacon

·

Beznaděj dělá z člověka buď vojáka nebo mnicha.

·

Bezohledné oznámení pohromy má v sobě něco lidumilného, neboť sice tne duši do živého, ale umožní jí rychlejší překonání bolesti a uspíší její zhojení.

Héliodóros z Emessy

·

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Beztrestnost – bohatství.

Neznámý autor

·

Bezvýchodný stav člověka – když nemiluje, ani nenávidí.

Sarah Bernhardtová

·

Bible mi ukázala, že můj život, oddělen od Boha, není nic než mýdlová bublina, a připomněla mi, abych měl stále na paměti svého Tvůrce.

Henry Morton Stanley

·

Bible nás učí milovat jak své bližní, tak své nepřátele. Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé.

Gilbert Keith Chesterton

·

Bible nás učí, abychom milovali své nepřátele jako přátele. Pravděpodobně proto, že jsou to titíž lidé.

Vittorio De Sica

·

Bible praví, abychom milovali jak svoje sousedy, tak i nepřátele. Pravděpodobně proto, že zpravidla jsou to jedni a tíž lidé.

Gilbert Keith Chesterton

·

Bible říká, že bychom měli milovat své sousedy i své nepřátele. Pravděpodobně proto, že se jedná o ty samé lidi.

Gilbert Keith Chesterton

·

Bibliofil má ke knihám zhruba stejný vztah jako filatelista k zeměpisu.

Karl Kraus

·

Bída člověka záleží v tom, že musí hledat ve společnosti útěchu proti trápením, jichž se mu dostalo od přírody, a v přírodě opět útěchu proti trápením, jež mu způsobuje společnost. Mnozí však nenalezli úlevu ve svých bolestech zde ani tam!

Nicolas Chamfort

·

Bída není instituce nebo třída, nýbrž neštěstí…

Karel Čapek