·

Aby člověk mohl odpovídat za své činy, měl by mít nejdřív možnost odpovídat za svůj osud.

François de La Rochefoucauld

·

Ani milostný osud nespadne nikomu do klína. Na nás je, jak si jej vytvoříme.

Marie Pujmanová

·

Ať osud do mne sebevíce bije, ať sebevíc mě raní, čím více strádám, tím víc plápolám.

Michelangelo Buonarroti

·

Bohatí jsou vždy spokojeni s osudem chudých.

František Vymazal

·

Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky.

Napoleon Bonaparte

·

Bůh obvykle tomu, jehož osud chce změnit, překazí jeho záměry.

Velleius Paterculus Gaius

·

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky.

Arthur Schopenhauer

·

Charakter člověka je jeho osudem.

Hérakleitos

·

Charakter, to je osud člověka.

Hérakleitos

·

Chudý a slepý mají podobný osud: slepý nevidí nikoho, chudého nikdo.

Friedrich von Logau

·

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.

Saint Antoine De Exupéry

·

Člověk rozprostře svou duši jako pěkný ubrus na jídelním stole, zbývá jen, aby osud začal tabuli plnit vínem a pokrmy. Člověk je připraven pochutnat si co nejlépe.

Jean Dutourd

·

Člověk znovu a znovu pociťuje potřebu spojovat se sobě podobnými, dáti jim poznati svoje myšlenky, dovídat se o myšlenkách bližního. Pro reprodukci je mu nutno, aby žil ve společnosti. Osamění je mu osudné, zbavuje ho základních prostředků existence.

#N/A

·

Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu?

Seneca

·

Co osud nedal, nemůže ani vzít.

Seneca

·

Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.

Maro Publius Vergilius

·

Dá zhloupnout osud tomu, koho zničit chce.

Publilius Syrus

·

Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských osudů.

Agatha Christie

·

Hlas srdce je jen ozvěna volání vlastního osudu.

Jules De Goncourt

·

Hra na náhodu skončila. Vezměte osud do vlastních rukou.

#N/A

·

Hrob je stále přece jen nejlepší opevnění proti útokům osudu.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Humor je vždycky trochu obrana proti osudu, víc psiny se rodí z nespokojenosti než z blahého a spokojeného ducha.

Karel Čapek

·

Hvězdám jsou lhostejné naše osudy, protože existují tisíce let, stovky olympiád.

#N/A

·

I na řízení osudu byla kdysi kvalifikovaná božstva…

Gabriel Laub

·

I rány osudu padají často vedle. Na nás.

Jiří Žáček

·

Jde osud krokem, který nikdo nevidí.

Publilius Syrus

·

Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je.

Wilhelm Von Humboldt

·

Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky silné tak jako osud sám.

Julius Zeyer

·

Je těžké souzený osud předvídat, ještě těžší je uvarovat se ho.

Plútarchos

·

Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.

Konfucius

·

Jsme hrdi na to, jak statečně snášíme rány osudu a zatím je to jen nedostatek odvahy vzepřít se jim.

François de La Rochefoucauld

·

Jsou veliké a nesmírné lásky a přece nás nevyrvou z našeho osudu, ani nevysvobodí, vždy se vracíme zpět do svého života.

Karel Schulz

·

Kam nás osud táhne opět a znovu, tam jděme.

Maro Publius Vergilius

·

Každému, kdo je účasten na cizím osudu, je odňato něco svobody z osudu vlastního.

Stefan Zweig

·

Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním osudem. Člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost.

Anton Pavlovič Čechov

·

Každý je tvůrcem svého osudu.

Appius Claudius Caecus

·

Každý osud je možno jen snášením zmáhat.

Maro Publius Vergilius

·

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.

Euripidés

·

Kdo pokládá svůj osud za těžký, ať se podívá na jiné, aby se naučil trpět.

Phaedrus

·

Kdybychom znali dopředu své osudy, umírali bychom nudou.

Neznámý autor

·

Když chce osud někoho zničit, udělá z něho hlupáka.

Publilius Syrus

·

Když osud otvírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá.

Victor Hugo

·

Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte. Jestliže ještě nezahynula nezájmem čtenářů, je to zásluhou několika jedinců, kteří ji nesou dějinami, ve svých statečných srdcích a moudrých hlavách. Čeká! Čekám, až se mé srdce stane natolik statečným a moje hlava natolik moudrá, abych ji otevřel i já.

Miroslav Horníček

·

Láska je kouzlo se srdcovým esem a srdcovou dámou, když vám osud zamíchá kartami, zůstávají stále při sobě.

Neznámý autor

·

Láska z milosti je vlastně jen ranou osudu ze soucitu.

Albert Camus

·

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.

Václav Havel

·

Má osud všeho, co u člověka je veliké a všeho, co pochází z jeho myšlenky. Buď je vznešená nebo není. Existuje-li, pak provždycky a stále vzrůstá.

Honoré De Balzac

·

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty.

Seneca

·

Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve tmě; a poznal jsem, že oba čeká stejný osud.

Šalamoun

·

Na malých věcech závisí často osud velkých událostí.

Titus Livius

·

Nadměrná sláva je osudná: do strmých štítů nejspíše Diovy blesky bijí.

Aischylos

·

Náš osud je nám v náčrtu pevně předurčen, ale to, jak bude konečný obraz vypadat, určujeme my sami.

Neznámý autor

·

Ne moc, která je pomíjející, ale duch, který trvá – to je naše cesta, náš smysl, náš osud.

#N/A

·

Někdy Vás osud donutí být statečný …

#N/A

·

Nepochybuji o tom, že je osudem lidského plemene, aby při svém postupném vývoji přestal jíst zvířata.

Henry David Thoreau

·

Nic neprospívá člověku více než, když ho osud občas vyhodí na mráz.

#N/A

·

Nikdo neváhá snášet osud společný všem.

Seneca

·

Nikdo se lehce nesmiřuje se svým osudem.

Anicius Manlius Boëthius

·

Obrať se čelem k svému osudu: buď se zlu vyhni – a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž.

Niccolo Machiavelli

·

Odchýlit se od norem znamená, že na to musíte mít. Než začnete být tvořivý, musíte být odvážní. Tvořivost je osud, ale odvaha je cestou.

Joye Reiman

·

Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konců.

Démokritos

·

Okamžik, kdy člověk pánem svého osudu jest, nevyskýtá se nikdy dvakráte.

Julius Zeyer

·

Osud často narazí na nás jako my na něj.

Seneca

·

Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží.

Albert Einstein

·

Osud člověka je utvářen jeho povahou.

#N/A

·

Osud je příčinná spojitost věcí.

#N/A

·

Osud je pro tyrana ospravedlnění zločinu, pro hlupáka ospravedlnění neúspěchu.

Neznámý autor

·

Osud je tup a něm a slep: kdo ví, kdo komu půjde na pohřeb?

·

Osud je vládcem lidských věcí.

Marcus Tullius Cicero

·

Osud je vůl, to jste si všim. Ten si dělá věci podle sebe a nebere na nikoho ohled.

Jan Werich

·

Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme.

Ambrose Gwinett Bierce

·

Osud je zbabělý pes, když na něj dupneš zalekne se.

Sándor Petöfi

·

Osud je zbabělý pes, lekne se, když na něho zadupeš.

Sándor Petöfi

·

Osud je zbabělý pes. Lehne si, když na něj dupneš.

Sándor Petöfi

·

Osud je zlomýslný jak stará babizna.

#N/A

·

Osud každého člověka odpovídá jeho mravům.

#N/A

·

Osud lidí jako celku bude takový, jaký si zasluhují.

Albert Einstein

·

Osud lidmi vládne.

Decimus Iunius Iuvenalis

·

Osud má dva způsoby jak nás drtit – odmítáním našich přání a jejich plnění.

Henri Fréderic Amiel

·

Osud má mánii opakovat se. Když máte nejvíc práce, dostanete sedm návštěv, jednu po druhé.

Karel Čapek

·

Osud míchá karty, my hrajeme.

Arthur Schopenhauer

·

Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal.

Seneca

·

Osud národa často záleží na dobrém trávení ministrově.

Voltaire

·

Osud si cestu najde.

Maro Publius Vergilius

·

Osud škodí mnohem snáze těm, kdo stojí vysoko.

Publilius Syrus

·

Osud vládne lidem.

Decimus Iunius Iuvenalis

·

Osude lidí, jak podobáš se větru.

Johann Wolfgang Goethe

·

Osudem duch byl člověku dán, jenž dovede bolest snášet.

Homér

·

Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko.

Reinhard K. Sprenger

·

Pospíchejte, lepší osud už čeká.

Victor Hugo

·

Povaha člověka je jeho osudem.

Marcus Tullius Cicero

·

Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.

Karel Čapek

·

Před osudem se utéct nedá. To on si vybírá nás.

Neznámý autor

·

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti; každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních; ti, kteří zůstávají naživu, vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud, s bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu.

Blaise Pascal

·

Příroda sice tvoří nadání, ale osud mu teprve dá vyniknout.

François de La Rochefoucauld

·

Přízeň osudu přátele získává, nepřízeň spolehlivě prověří.

Seneca