·

I nevěra, stejně jako láska, může být platonická.

Neznámý autor

·

Když je žena muži nevěrná, má se za to, že k tomu má vážnější důvod než jen ložnicovou nespokojenost.

Alexis Carrel

·

Když jsme se nabažili lásky, uvítáme, stihne-li nás nevěra. Zprostí nás naší vlastní věrnosti.

François de La Rochefoucauld

·

Když si vám známá stěžuje na nevěrného manžela, přicházíte v úvahu jako mstitel.

Ladislav Muška

·

Klepy jsou pravý důvod k žárlivosti, nevěra je až druhořadá.

James Hilton

·

Láska, nepřiměřená svému protějšku, se mění v nenávist, anebo nevěru.

Abrham Alikjan

·

Manžel mi přišel na nevěru a udělal mi permanentní make up.

Nováková M

·

Manželská nevěra je parasexuální průzkum.

Bolek Polívka

·

Milovat oduševněle znamená chápat i nevěru jako přirozené mezidobí dvou lásek.

Hans Rudolf Grimm

·

Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou; staří chtějí být nevěrní, a nemohou.

Oscar Wilde

·

Mladí muži by chtěli být věrnými a nejsou. Staří muži by chtěli být nevěrnými a nemohou.

Oscar Wilde

·

Muž si při nevěře pouze odskočí na dovolenou, zatímco nevěrná žena páchá zločin proti lásce.

Henri Troyat

·

Násilí, které si činíme, abychom zůstali věrni milovanému, nemá větší cenu než nevěra.

François de La Rochefoucauld

·

Nedělejte problémy z nevěry! Je to spíše touha po změně způsobu milování než změně osoby milence.

Largo Francisco Caballero

·

Nevěra je ve většině případů pochopitelná. to, co je mnohdy nepochopitelné, je věrnost.

Marcel Achard

·

Nevěra není společenský, ale přírodní úkaz.

Friedrich Dürrenmatt

·

Nevěra není záležitost nijak komplikovaná, naopak zcela jednoduchá, je to záležitost vhodné pohovky.

Napoleon Bonaparte

·

Nevěra se může vyplatit dvakrát. Milencovým tučným kontem a manželovou pádnou rukou.

Zdeňka Ortová

·

Pozor na úsměvy mužů! Bývají nevěrohodné. Ale také pozor na úsměvy žen. Bývají nevyzpytatelné.

#N/A

·

Taková věrnost v lásce, ke které se musíme nutit, nemá větší cenu než nevěra.

François de La Rochefoucauld

·

Úskalím lásky není nevěra, ale žárlivost.

Karel Matěj Čapek-chod

·

Utrpení žárlivosti a hanby z nevěry je proto tak palčivé, že nám je ješitnost nedovolí snést.

François de La Rochefoucauld

·

V lásce považujeme každou nicotnost od druhého za velkou zpronevěru, a vlastní velkou zpronevěru za nicotnost.

François de La Rochefoucauld

·

V manželství není ani tak nejhorší nevěra, jako ztráta lásky.

George Sandová

·

Žárlivost je nejspolehlivější motor nevěry.

Miroslav Plzák

·

Žárlivost je předplatné na pomstu za případnou nevěru.

Clarissa Grimstonová

·

Žárlivostí chceme mnohdy sami sobě ospravedlnit vlastní nevěru.

François de La Rochefoucauld

·

Zrady i nevěry pocházejí většinou ze slabosti, ne ze záměru.

François de La Rochefoucauld