·

"Já" má zkrátka dvě vlastnosti je nepravdivé samo o sobě tím, že ze sebe dělá střed světa; a druhým ke obtížné proto, že je chce zotročit: neboť každé "já" je nepřítelem a chtělo by být tyranem všech ostatních.

Blaise Pascal

·

Alkohol je náš úhlavní nepřítel. Nemáme však milovat své nepřátele jako své bližní?

Neznámý autor

·

Ani deset přátel nesblíží lidi tolik jako jeden společný nepřítel.

Zdeňka Ortová

·

Bože ochraň mě před mými přáteli, před nepřáteli se ochráním sám.

Václav Klaus

·

Často bývá člověk sám sobě největším nepřítelem.

Marcus Tullius Cicero

·

Často nemá člověk většího nepřítele než sebe samého.

Marcus Tullius Cicero

·

Často si neuděláme čas na své přátele, ale někdy věnujeme spoustu času svým nepřátelům.

Neznámý autor

·

Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně. Chceš-li mít přátele, dovol jim vyniknout nad tebou.

Charles Caleb Colton

·

Chválí-li tě tvůj nepřítel, přesvědč se zda jsi neprovedl nějakou chybu.

Neznámý autor

·

Čím více sám sebe miluješ, tím více jsi sám sobě nepřítelem.

Maria von Ebner-Eschenbachová

·

Cynik je něco jako zvrácený zpovědník, který si dělá nepřátele kvůli něčemu, o čem ví, že je falešné.

William Hurrell Mallock

·

Dříve než začnete milovat své nepřátele, měli bychom se lépe chovat ke svým přátelům.

Mark Twain

·

Hloupost nepřátel mi nikdy tak neuškodila, jako hloupost přátel.

George Bernard Shaw

·

Jeden nepřítel může zranit dřív, než deset přátel pro tebe učiní něco dobrého.

Jonathan Swift

·

Jen aby mne Prozřetelnost uchránila před přáteli, s nepřáteli už se vypořádám.

Jindřich IV.

·

Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.

Pavel z Tarsu

·

Jestliže ten, jenž zabit byl, nebojoval samoten, pak nepřítel si ještě neodnáší palmu vítězství.

#N/A

·

Jiné názory nejsou nepřáteli. Jsou to spojenci, kteří pomohou vytvořit lepší myšlenky.

#N/A

·

Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní.

Oscar Wilde

·

Kdo byl nepřítelem svých bližních, je nepřítelem všech.

Marcus Tullius Cicero

·

Lichotník je náš nepřítel, ale – sladký nepřítel; je to ďábel v podobě anděla.

Vincenc Zahradník

·

Lidé dovedou odpouštět svým nepřátelům, ale přátelům neodpustí nic.

Jean Dutourd

·

Lidé, kteří si v hříchu pomáhají, nejsou si věrní přátelé, ale zrádcové a nepřátelé.

Jan Hus

·

Lidstvo se hledá. Kope v pyramidách a otvírá hroby. Poznává, že nejdříve bozi byli nepřáteli jeho a pak, když měli jednoho Boha, že to byli králové, kteří nahrazovali bohy ostatní.

Jaroslav Vrchlický

·

Mám na světě jen jednoho opravdového a skutečného nepřítele a tím jsem já sám.

Christian Morgenstern

·

Mám na zemi jen jednoho opravdového a skutečného nepřítelea tím jsem já sám.

Christian Morgenstern

·

Manželka je přirozeným nepřítelem každého muže.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

·

Mládí se obvykle rozhlíží jako nepřítel – z čeho pak by udělalo kůlničku na dříví.

Karel Čapek

·

Mnoho mých přátel se stalo mými nepřáteli, mnoho nepřátel se se mnou spřátelilo, ale lhostejní mi zůstali věrni.

Stanislaw Jerzy Lec

·

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neškodila, jako hloupost přátel.

George Bernard Shaw

·

Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel.

Benjamin Franklin

·

Moudrý muž musí být schopen nejenom milovat své nepřátele ale zároveň nenávidět své přátele.

Friedrich Nietzsche

·

Na své nepřátelé musíme dávat pozor, neboť nikdo nezpozoruje naše chyby dříve než oni.

Antisthenés

·

Na světě mám jen jednoho skutečného nepřítele -a to jsem já sám.

Christian Morgenstern

·

Na vojně jsem měl záznam v materiálech: Nepovyšovat! Prodělal výcvik v jednotce narušené nepřítelem!

Pavel Landovský

·

Naši nepřátelé jsou rozhodně blíž pravdě se svými úsudky o nás než my sami.

François de La Rochefoucauld

·

Našim největším nepřítelem bývá snaha, abychom si nenadělali nepřátele.

Ladislav Muška

·

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.

Tomáš Garrigue Masaryk

·

Neexistuje žádné vítězství než takové, kdy nepřátelé i v duchu uznají, že jsou poraženi.

#N/A

·

Nepřátele nelitujeme z dobroty srdce, nýbrž z povýšenosti – projevíme-li jim účast, chceme jim dát pocítit, že jsme nad nimi.

François de La Rochefoucauld

·

Nepřátelé si na nás nepřijdou! Všechno, co by nám chtěli udělat dokážeme si udělat sami.

Dušan Radovič

·

Nepřítel je uvnitř hradeb; musíme se utkat se svou vlastní rozmařilostí, se svou vlastní hloupostí, se svou vlastní zločinností.

Marcus Tullius Cicero

·

Nepřítel se pokoušel zákeřně střílet na naše letadla, pokojně shazující bomby na jeho města.

Karel Čapek

·

Nepřítel ti vytyčuje meze, dává ti tvar a pevnost.

Saint Antoine De Exupéry

·

Nepřítomnost je nepřítelem lásky. Kdo tvrdí opak, je nepolepšitelný optimista.

Marlene Dietrichová

·

Nikdo na světě nemá víc nepřátel než upřímný, hrdý a cituplný muž, který bere osoby a věci tak, jak jsou, a ne, jaké by chtěly být.

Nicolas Chamfort

·

Nikdy neprojevuj vzdor a odvahu řečmi, vždy jen činy – budeš mít méně nepřátel.

Jean Paul

·

Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.

Leonardo Da Vinci

·

Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří.

Elbert Hubbard

·

Pití je prý nepřítel pokroku. A i kdyby! Jako by ten pokrok dovedl lidstvo bůhví do jakého ráje. S celým pokrokem neoddálili se lidstvo od Kainovy bratrovraždy ani o milimetr.

#N/A

·

Pokud si už někdo udělal určitý názor, určité povědomí, o nějakém produktu, nemůžete už jeho názor změnit. Je to jako kdybyste vyrazili čelním útokem proti opevněnému nepříteli.

Neznámý autor

·

Práce od nás zahání tři velké nepřátele – nudu, neřest a nouzi.

Voltaire

·

Přátelé nás kazí, přimhuřují nad námi oči a odpouštějí nám. K úspěchu v životě potřebujeme několik dobrých nepřátel.

Dušan Radovič

·

Přátele si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouze známé pro jejich dobrý charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek.

Oscar Wilde

·

Pyrrhovo vítězství – to je teprve vítězství – zbavit se jednou ranou nepřátel cizích i svých.

Stanislaw Jerzy Lec

·

Říká se, že máme tolik nepřátel, kolik máme otroků. Nepřátele si z nich děláme sami, když zapomeneme, že to jsou lidé, a zacházíme s nimi jako s tažnými zvířaty.

Seneca

·

Satirikové mívají velmi dobré srdce a zcela upřímně se diví, že mají tolik nepřátel.

Jan Neruda

·

Síla poctivosti je tak veliká, že si jí vážíme i u těch, které jsme nikdy neviděli, a dokonce – což je ještě důležitější – i u nepřítele.

Marcus Tullius Cicero

·

Sklon považovat za nepřítele každého, kdo nás kritizuje, pramení mimo jiné z toho, že kritika zatěžuje kladné sebehodnocení a zraňuje je sebeláskou.

Stefan Garzyňski

·

Skutečnost, že máme nepřátele, dokazuje dosti zřetelně, že máme zásluhy.

Karl Ludwig Borne

·

Slabost je větší nepřítel charakteru než nezřízenosti.

François de La Rochefoucauld