·

Ach ty přízemní povahy. I ta jejich láska se podobá nenávisti.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

·

Aj bez slova vieme, či nás niekto ľúbi, alebo či nás nenávidí.

Karol Zachar

·

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív, kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou… Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala! Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se nestane krásnějším tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin o této době bude mít jeden podtitul: Kdo byl kdo. I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba.

Karel Čapek

·

Axióma: Nenávist k měšťákovi je počátkem ctnosti.

Gustave Flaubert

·

Bezvýchodný stav člověka – když nemiluje, ani nenávidí.

Sarah Bernhardtová

·

Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk.

Karel Čapek

·

Čas je onen brus, který ty surové milostné záležitosti dvou lidí teprve vybrousí do náležité podoby, buď lásky nebo nenávisti.

Joseph Addison

·

Často lidé, kteří se kdysi milovali, chodí dnes kolem sebe nevšímavě, to je politováníhodnější lidský vztah než nenávist.

Louis-émile Bougaud

·

Chrabrost lidé vychvalují, ale nenávidí ji, prchají před ní.

Charles Dickens

·

Čím mám svou milou radši, tím blíž mám k nenávisti.

François de La Rochefoucauld

·

Čím více jsme zamilováni do své milenky, tím blíže máme k tomu nenávidět ji.

François de La Rochefoucauld

·

Člověk je společenský tvor, který nenávidí své bližní.

Eugéne Delacroix

·

Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují.

Marcel Proust

·

Člověk miluje na dálku; zblízka nenávidí.

Ernst Ewald

·

Člověk miluje na dálku. Zblízka nenávidí.

Ernst Ewald

·

Člověk nenávidí z lásky, nikoli z nenávisti.

Margita Iosifovna Aligerová

·

Člověk se od přirozenosti skládá z potřeby milovat a nenávidět, zbožňovat stejně jako opovrhovat, žádat si nebo odmítat. Tyto potřeby se však obyčejně ve svých projevech neopírají dost věcně o skutečný stav věcí.

Josef Čapek

·

Co milujeme se nás zmocňuje tak dokonale, že to chvílemi začínáme nenávidět.

Arión

·

Co už nelze uskutečnit v lásce, nechť se stane aspoň v nenávisti.

Stanislaw Dygat

·

Do důsledku nenávidět bývá ještě obtížnější než do důsledku milovat.

François de La Rochefoucauld

·

Dobrý soudce zavrženíhodné věci odsuzuje, ale nechová k nim nenávist.

Seneca

·

Dospívající mládež nechová ke svým rodičům nenávist. Pouze jimi absolutně pohrdá, což je někdy zastřeno soucitem s nepatrnou mozkovou kapacitou rodičů, s jejich směšnými nápady, nespravedlivými příkazy a zřejmou senilitou.

Betty MacDonaldová

·

Duchaplné řeči nebo nápady patří před duchaplnou společnost, v obyčejné jsou nenáviděny, abychom se v obyčejné líbili, musíme být povrchní a omezení. V takové společnosti se musíme tedy s těžkým sebezapřením vzdát tří čtvrtin svého já, abychom se podobali ostatním.

Arthur Schopenhauer

·

Existuje spolehlivé pravidlo, dle něhož poznáš, zda se člověk narodil aby se stal slavným. Jestliže nenávidí schopnější lidi ve svém okolí, nepozvedne se nikdy nad průměr.

Neznámý autor

·

Existují tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, jimž jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí.

Nicolas Chamfort

·

Hned za láskou kráčí v jedné řadě nenávist, jež ji zastupuje.

Ludwig Van Beethoven

·

I Hate Myself And I Want To Die
-Nenávidím se a chci zemřít.

Kurt Cobain

·

Jako člověk miluji rozum, ale jako umělec nenávidím rozumné věci.

Eugéne Delacroix

·

Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.

Kurt Cobain

·

Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku také a někdy všechny lidi na světě.

William Saroyan

·

Je vlastní lidské povaze nenávidět toho, koho jsme urazili.

Neznámý autor

·

Jestliže dav někoho nenávidí, je třeba, dříve, než jej odsoudíme, dobře uvážit, proč je tomu tak. Jestliže je dav někomu nakloněn, je třeba rovněž, dříve než si učiníme úsudek, dobře uvážit, proč je tomu tak.

Konfucius

·

Jsem přesvědčen, že člověk se v jiných lidech nejen miluje, ale i nenávidí.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Jsou lidé, kteří se méně stydí za hrubé projevy nenávisti než za sebemenší projevy lásky.

Jean Paul

·

Kdo byl stvořen, aby miloval, bude všechny milovat, i když jimi bude nenáviděn.

Alexej Nikolajevič Arbuzov

·

Kdo nás nutí násilím, jako by nás zbavoval našich práv, a my ho proto nenávidíme. Jako dobrodince však milujeme ty, kdo nás umějí přesvědčit.

Sókratés

·

Kdo opravdu miloval a je zklamán, je ochoten spíše nežít než nenávidět.

Auguste-marseille Barthélemy

·

Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého, ale kdož ho miluje, za času jej tresce.

Šalamoun

·

Kdykoli nás nenávist strhne příliš, pak vždycky pod úroveň toho, koho nenávidíme.

François de La Rochefoucauld

·

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco. Když miluji, jsem bohatší o to, co miluji.

Friedrich Schiller

·

Krása bez síly nenávidí rozvažování, protože toto rozvažování na ní chce něco, co tato krása nesvede.

#N/A

·

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle.

Charles Dickens

·

Láska a nenávist jsou dvě sestry: kde je jedna, přijde i druhá a potom společně odejdou.

François-René de Chateaubriand

·

Láska a nenávist jsou extrémy téhož citu. Nikdo nedovede jiným opovrhovat prudčeji než ten, kdo ho dříve nesmírně miloval.

Adolf Heyduk

·

Láska a nenávist jsou plody téhož citu a mají k sobě blíže než dvě lásky nebo dvě nenávisti.

Georges Braque

·

Láska hrdiny je strašnější než nenávist tyrana.

Gilbert Keith Chesterton

·

Láska je božská, nenávist lidská, jen lhostejnost zvířecká.

Lawrence Ferlinghetti

·

Láska je buď malá nebo velká, nenávist vždy velká.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

·

Láska je choulostivá věc. Představte si všechen ten hněv, nenávist, majetnictví a žárlivost: jak jen může láska přežít?

Osho

·

Láska je jednooká, ale nenávist je úplně slepá.

Martin Luther

·

Láska je migréna srdce, nenávist migréna rozumu.

Robert Graves

·

Láska k národu vlastnímu nemusí a nemá znamenat nenávist k národu jinému.

Friedrich Dürrenmatt

·

Láska může být jen povrchní, ale nenávist je důsledná.

Viktor Dyk

·

Láska navazuje vztah k lidem. Nenávist též. Kdo hledá cestu k lidem, může si vybrat.

Gerhart Hauptmann

·

Láska potřebuje mrazu, nenávisti, zrady – aby jich mohla překonat a vyrůst. Roste jejich odporem… Strhuje k sobě všechno, co bylo vysláno proti ní. Vzplane a hoří i na ledě.

František Xaver Šalda

·

Láska pozvedá slabé, nenávistí se i nedobytné hradby hroutí.

Marcus Porcius Cato censorius

·

Láska si uchová v paměti jen krásné dojmy. Zklamání z lásky všechny detaily, jež ji proměnily v nenávist.

Hans Rudolf Grimm

·

Láska z vděčnosti je nejhorší druh lásky, protože si nikdy nejsme jisti, za jak dlouho se změní v nenávist.

Jean Galbert De Campriston

·

Láska ze soucitu je nenávist překonaná rozumem.

Sarah Bernhardtová

·

Lásku a nenávist ženy muž unese. Neunese její lhostejnost.

Jiří Císler

·

Leckdy jsme přesvědčeni, že nenávidíme lichocení – avšak nenávidíme jen způsob, jímž nám bylo lichoceno.

François de La Rochefoucauld

·

Lépe než nenávidět a mstít se je zapomenout a milovat znovu.

Ivan Alexejevič Bunin

·

Lepší jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist.

Valentina Stýblová

·

Lepší pamět než láska má nenávist.

Honoré De Balzac

·

Lež mi tolik nevadí, ale nenávidím nepřesnost.

Samuel Butler

·

Lidé se nenávidí pro své zápory, místo aby se milovali pro své klady.

Hekatón

·

Lidé vždy mají více přesvědčivých důvodů nenávidět své bližní nežli je milovat.

Jean Antoine De Baif

·

Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci.

Heinrich Böll

·

Mám v nenávisti rozdvojené povahy, které krásně hovoří a podle jednají.

Sofoklés

·

Manželství se může stát ostrovem lásky a svobody stejně jako peklem vzájemné nenávisti a zotročení.

Daniel Kroupa

·

Měj v nenávisti rychlý hovor, abys nechybil, neboť potom následuje lítost.

#N/A

·

Moje nenávist zestárla – stala se pohrdáním.

Stanislaw Jerzy Lec

·

Myšlenková neschopnost odsuzuje některé lidi k tomu, že nenávidí bez jakékoliv přesnosti.

#N/A

·

Naučte se odpouštět. Život je až příliš krátký na to, abychom lidi, jež nám ublížili, nenáviděli.

Neznámý autor

·

Nedoceňování může vést až k nenávisti.

Stefan Garzyňski

·

Neexistuje malá nenávist. Nenávist je vždycky nesmírná. Nenávist je vždy celá nenávist.

Gilbert Keith Chesterton

·

Neexistuje taková nenávist jako ta, která se narodí ze zrazené lásky..

Virginia C Andrews

·

Nejhorším hříchem vůči našemu bližnímu není nenávist, ale lhostejnost.

George Bernard Shaw

·

Nejstarší úděl života je něco anebo někoho tak vroucně milovat, aby proto musel člověk nenávidět jiné.

Johann Gottfried Von Herder

·

Nejúčinnější zbraní proti nenávisti je inteligence. Proto je tolik nenáviděna.

Ladislav Muška

·

Největší moudrost je umět stát nad lidmi, aniž bychom je nenáviděli nebo jimi pohrdali.

Jean Paul

·

Nejvíce nenáviděni jsou ti, kteří se dostanou vlastní silou ze společné klece.

Francesco Petrarca

·

Některé prokázané služby jsou tak velké, že je lze oplatit jedině nenávistí.

Alexandre Starší Dumas

·

Nemohou-li dívky milovat, nenávidí.

Vladislav Vančura

·

Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý.

Božena Němcová

·

Nemyslete si, že nás nenávidíte víc, než my vás.

Johnny Rotten

·

Nenávidět lidi je jako spálit si vlastní dům, abyste se zbavili krys.

Harry Emerson Fosdick

·

Nenávidím nikoli člověka, ale jeho chyby.

Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

·

Nenávidím pohřby. Až na ten svůj, na kterej nebudu muset jít.

Jan Werich

·

Nenávidím ženy, protože vždycky vědí, kde co je.

#N/A