·

A přece je jedno období, ve kterém je muž nesporným pánem v domě: od narození asi do třetího roku.

Pegas

·

Alespoň v jedné věci se muži a ženy shodují – nedůvěřují ženám.

Henry Louis Mencken

·

Angličané instinktivně obdivují jakéhokoli muže, který nemá žádný talent a skromně o tom mlčí.

James Agate

·

Ať muži smýšlí o ženách jakkoli špatně, není ženy, která by o nich nesmýšlela ještě hůře.

Nicolas Chamfort

·

Bát se námahy není vlastností muže.

Seneca

·

Bohyně udělali z žen muži. Ženy jim to jenom občas musejí připomenout.

Ladislav Muška

·

Bonus krásy: Je lepší být krásná než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, než myslí.

Lánský

·

Bůh stvořil muže, a protože se mu nezdál dosti sám, dal mu družku, aby mu dal hlouběji pocítit samotu.

Paul Ambroise Valéry

·

Byl bych spokojen, kdybychom se mohli množit jako stromy bez spojení, nebo kdyby byl jiný způsob zachování světa, bez toho triviálního a vulgárního způsobu soulože. To je nejpošetilejší, co dělá moudrý muž ve svém životě.

Thomas Browne

·

Být mužem znamená poznat přesně své možnosti a nepřidělávat si zbytečné trápení.

Aristainetos

·

Býti odporným bezmyšlenkovitým davům, jest ctností lidí, kteří jsou celými muži.

Richard Brinsley Sheridan

·

Často je třeba dvou mužů, aby dali dohromady jednoho dokonalého milence.

Honoré De Balzac

·

Čest je pouze jedna, čest muže a člověka …

Julius Zeyer

·

Čest muže není v tom, že je věren své lásce, ale v tom, že se svými láskami nechlubí.

Georges Benjamin Duhamel

·

Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.

Saint Antoine De Exupéry

·

Chcete vědět, zda inteligentní muži jsou dobrými manželi? Ale inteligentní muži se nikdy nežení.

Henry De Montherlant

·

Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.

Platón

·

Chytrá žena se svého muže neptá, kde byl, chytrá žena to ví.

Marcel Achard

·

Čím větší muž, tím hlubší jeho láska.

Leonardo Da Vinci

·

Cit v lásce? To je slabost, která přináleží jenom mužům. Ženy jsou mnohem silnější.

Léautaud

·

Cítila přímo magickou přitažlivost k mužům s vysokým bankovním kontem.

Lech Przeczek

·

Co je to láska? Vůz nepokoje, který spolu táhnou muž a žena.

Publius Ovidius Naso

·

Co mužů je pouhými voskovými figurínami v posteli jeptišek.

Cyrano De Bergerac

·

Co v muži skutečně je, se pozná až podle toho, jak ráno obstojí v závěrečných milostných zkouškách.

Gaius Asinius Pollio

·

Cokoliv se přihodí řádnému muži, to ponese s vyrovnanou myslí; bude si vědom, že to přišlo z božského ustanovení, podle něhož se vše řídí.

Seneca

·

Dáma je žena, jejíž pouhá přítomnost působí, že se muži chovají jako gentlemani.

Maria von Ebner-Eschenbachová

·

Dámský svetr padne dobře tehdy, když muži přestávají dýchat.

Zsa Zsa Gaborová

·

Dejte muži volnou ruku – a najdete ji někde na sobě.

#N/A

·

Děvčata se nikdy nevdávají za muže, s nimiž koketují.

Oscar Wilde

·

Dnes je všeobecně rozšířené mínění, že dospělí muži neprolévají slzy. Já sám dost často pláču, ale nikdy nebrečím.

Thornton Wilder

·

Dnes vypadají mnohá děvčata jako muži, kteří vypadají jako děvčata.

John Wayne

·

Dobrý oběd probouzí vše, co je v muži něžnějšího. Jeho blahodárným vlivem se stávají ze zamračených bručounů bodří žvanilové.

Jerome Klapka Jerome

·

Dobrý otec neexistuje, to je pravidlo. Z toho bychom neměli vinit muže, ale prohnilá otcovská pouta.

#N/A

·

Dobrými omáčkami můžeme muže také přivést do hrobu, jenomže to trvá o něco déle.

Christian Barnard

·

Dokud máte hezkej pevnej zadeček, tak ho hleďte dobře využít! Jednou vám zvadne a už se za ním nikdo neohlédne! Ženská, která má zadek, za kterým se muži přestanou otáčet, není už k ničemu.

Gabriel Chevalier

·

Duch vůdcův vede vojsko k mužné chrabrosti.

Publilius Syrus

·

Dvě nejběžnější příčiny rozvodů? Muži a ženy.

Eddie Cantor

·

Existují tak marniví muži, že jsou hrdí na ty, co jim nasazují parohy.

Jonathan Swift

·

Existují tak marnivý muži, že jsou hrdi na ty, co přijdou po nich a nasadí jim parohy.

étienne Rey

·

Flirt – jemné umění, jak učinit muže spokojena sama se sebou.

Helene Rowlandová

·

Flirt je závod, ve kterém zvítězíte, jakmile vás muž dožene.

Jeanne Moreauová

·

Flirtující starší muži na pláži nejsou nebezpeční, neboť nevydrží dlouho se zataženým břichem.

Heidi Kabelová

·

Fyzické vyčerpání je důsledkem mylné domněnky, že muž je tak starý, jak se cítí.

Robert Lembke

·

Gentleman je muž, který se chová slušně i k lidem, které nepotřebuje.

Neznámý autor

·

Gentleman je muž, s nímž jsme dosud nebyli v kině.

Marise Mellová

·

Hodně mužů hloupne, když se zamilují, ale většina z nich nemá ani takovou výmluvu.

Oldřich Fišer

·

Hodní a věrný mužové si myslí, že je to vše, co se po nich chce. Nemají zpravidla žádný jiný nápad a iniciativu. Podřimují na vavřínech své nevinnosti.

Dušan Radovič

·

Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.

Sókratés

·

Ideální muž je člověk, kterého jsem nikdy nepoznala.

Marlene Dietrichová

·

Ideální muž nepije, nekouří, nesází, nehádá se a neexistuje.

#N/A

·

Ideální muž podle představ Američanky je sluha s příjmy generálního ředitele.

William Somerset Maugham

·

Ideální žena, jak si ji muž přeje: dáma v salónu, kuchta v kuchyni a koketa v ložnici. Většina mužů ovšem dostane opak: dámu v kuchyni, kuchtu v ložnici a koketu v salónu.

Max Reinhardt

·

Jací bychom byli my, muži, bez žen? Vzácní, velmi vzácní!

Mark Twain

·

Jak je možné, že žena zpozoruje vlas na saku svého muže ze vzdálenosti pěti metrů, ale když sedí za volantem nezpozoruje strom?

Jacques Tati

·

Jak velký jsem byl muž, když jsem byl ještě malý kluk.

Karl Ludwig Borne

·

Je lepší, když si nás muži prohlížejí, než když nás přehlížejí.

#N/A

·

Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný.

#N/A

·

Je zajímavé, že ze zlobivých dětí se často stávají pořádní a vážení muži a ženy, jako z těch hodných.

Mark Twain

·

Je zlé, když se muž snaží ženu bavit a nebaví ji, ale mnohem horší je, když už ji baví jen, když ji baví.

Gabriel Laub

·

Je-li muž gentleman, ví toho dost, a není-li gentleman, pak všechno co ví, je mu na škodu.

Oscar Wilde

·

Je-li muž mužem, tak to z něho nevymlátíte.

Mark Twain

·

Je-li muž v pokušení oženit se s 300HP, nesmí zapomenout, že příslušnou ženu nemůže odstavit do garáže nebo ji nechat běžet naprázdno.

#N/A

·

Jeden muž v domě je lepší než dva na ulici.

#N/A

·

Jediný talent muže spočívá v tom, že je schopen opravdu milovat. Ovšem ne vždy, ne věrně, ne často a ne dlouho.

George Bernard Shaw

·

Jedné ženě trvá dvacet let, než udělá ze svého syna muže. A jiné stačí dvacet minut, aby z něj udělala hlupáka.

Helene Rowlandová

·

Jen málo mužů umí dobře líbat, ale já naštěstí vždy měla dost času je to naučit.

#N/A

·

Ješitnost projevuje muž, který na své vlastní narozeniny blahopřeje svým rodičům.

Robert Lembke

·

Jestli se vdám, jsem pro pěkné jmění s jakýmkoliv mužem a pro jakéhokoliv muže s pěkným jměním.

William Congreve

·

Jsem ráda, že nejsem muž, protože bych se musela oženit.

Anna Louise Germaine De Stael-holsteinová

·

Jsi-li muž, obdivuj se těm, kdo usilují o velké věci, i když podléhají.

Seneca

·

Jsme rádi, když nám lichotí muž s dobrým vkusem.

Molière

·

Jsme vděčni velkému muži, ukáže-li nám své slabosti, které ho činí lidským.

Stefan Zweig

·

Jsou muži, které má kdekdo za hotové ošklivce, a přece jim to sluší lépe, než leckterému krasavci. Bývá to tak zvláště u umělců.

George Bernard Shaw

·

Jsou muži, kteří mají to, co zasluhují. Ostatní jsou svobodní.

Josef Lukl Hromádka

·

Jsou muži, kteří se dovedou k ženám chovat jinak, než s nimi souložit.

Francois Coppée

·

Každá výstřednost je nápadná a každý rozumný muž přizpůsobí svůj šat i svou řeč, nic nebude příliš přestírat a bez ukvapení se bude řídit všeobecnou změnou.

Molière

·

Každá žena vzpomíná s láskou na muže, který si ji chtěl vzít, každý muž na ženu, která ho odmítla.

V. B. Shore

·

Každý druh mistrovství se na zemi draze platí a možná se tu platí příliš draze všechno; člověk je mužem svého oboru za cenu, že je i obětí svého oboru.

Friedrich Nietzsche

·

Každý normální muž musí být čas od času v pokušení plivnout si do dlaní, vyvěsit černý prapor a dát se do podřezávání krků.

Henry Louis Mencken

·

Kde by byla moc žen nebýt ješitnosti mužů?

Maria von Ebner-Eschenbachová

·

Kde by byla moc žen, nebýt ješitnosti mužů?

Maria von Ebner-Eschenbachová

·

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami.

Voltaire

·

Kdyby muži věděli, co si ženy myslí, byli by dvacetkrát smělejší.

Alphonse Karr

·

Když Bůh stvořil muže a uviděl, že není dost osamělý, přidal mu družku, aby svou samotu ještě více cítil.

Paul Ambroise Valéry

·

Když chce muž někoho o něco požádat, přemýšlí jak to poví. Žena uvažuje co si vezme na sebe.

Mark Twain

·

Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci. Žena, co si vezme na sebe!

Elbert Hubbard

·

Když má muž vážné úmysly, to není nic zvláštního, ale muž, který má slušné příjmy, a přitom má vážné úmysly – to je za dnešního času zvláštnost!

Karel Poláček

·

Když muž ustupuje, pak opravdu bere zpátečku. Žena však couvá jenom proto, aby získala větší rozběh.

Zsa Zsa Gaborová

·

Když se chce člověk přátelit s mužem, nesmí říct nic, čím by se dotkl jeho drahocenné ješitnosti, a protože ta bývá velká jako stodola a nesmírně choulostivá, musí být strašlivě opatrný.

#N/A

·

Když se muž pořeže při holení, takřka vždy použije mateřštinu.

Alberto Moravia

·

Když se žena přestane líbit, začne tvrdit, že muži nemají vkus.

Oldřich Fišer

·

Když si chceš uchovat krásné nohy, musíš dovolit, aby ti je masírovali mužské pohledy.

Marlene Dietrichová

·

Kompromisem rozumí žena, že muž ustoupí, je-li ona v neprávu.

#N/A

·

Koníček je mužský pud po odbornosti, projevující se v oblasti hry. Neboť koníček zůstává koníčkem, pokud je hrou a soukromým potěšením, jež člověk nechává pro sebe.

Karel Čapek

·

Král soudem upevňuje zemi; muž pak, kterýž bere dary, boří ji.

Šalamoun

·

Krása ženství je součástí přírody, kdežto síla mužství součástí vesmíru.

Vincent Van Gogh

·

Který muž by ochotně vlezl do ohlávky manželské, kdyby napřed uvážil všecky nevýhody tohoto života?

Erasmus Rotterdamský

·

Lady je žena, která v přítomnosti muže se chová tak, aby se choval jako gentleman.

B. Zelenka

·

Lakomí muži dávají ženám rtěnku, protože vědí, že ji postupně zase získají zpátky.

Zsa Zsa Gaborová

·

Láska je opravdu komická, muž kouše dívku do krku, protože má krásné nohy.

#N/A