·

A přece je to krásné, když si člověk zavzpomíná, jak byl hloupý v mládí.

Romain Rolland

·

Buď zatracen, kdo vymyslel jsi hodiny a první z nás zřídil orloj sluneční. Za mého mládí orloj byl žaludek. Když hlad měls, kázal jíst – když ovšem bylo co! Však dnes smíš jíst až uráčí se sluníčku…

Titus Maccius Plautus

·

Byl jsem v mládí vzorný a oblíbený pracovník. Pak jsem se naučil myslet.

Gabriel Laub

·

Čas letí jako spřežení nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč.

Jiří Suchý

·

Člověk si sám dost nehledí toho, aby v sobě zdolal neřesti ranného mládí.

#N/A

·

Co je to velký život? Jsou to sny a touhy mládí, které se dočkaly realizace v dospělosti.

Auguste Comte

·

Doby se mění, ale mládí se vždycky musí nějak honosit a nadýmat, třeba to bylo v každé generaci něčím opačným.

Karel Čapek

·

Jak někdo může brát mládí vážně, když mu chybí zralost.

Arthur Conan Doyle

·

Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec – starej – byl taky jednou mladej blbec.

Jan Werich

·

K chybám z mládí se nevracíme, ony se vracejí k nám.

Neznámý autor

·

Každé mládí musí být činné. Není-li místa pro čin – nastává ochabnutí, lenost.

Jiří Mahen

·

Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí o svých bližních.

Sigmund Freud

·

Kdo by měl rád to nestoudné a drzé mládí?

Marcus Tullius Cicero

·

Kdybych v mládí myslel samostatně, nikdo by mě nepřemluvil, abych se učil myslet samostatně.

Gabriel Laub

·

Láska je v principu fyzikálně chemický proces elektromagnetické indukce dvou různorodých těles s příbuznou anatomickou stavbou. Přitom mládí, krása či společenské postavení nehrají žádnou roli.

Georg Forster

·

Láska je záležitost mládí – v životě i v literatuře.

František Xaver Šalda

·

Lidé seskupení do davu jsou totiž ještě většími pokrytci, než když jsou z nějakých osobních důvodů nuceni hrát komedii. Proto stráví člověk valnou část svého života tím, že pleje, co si nechal v mládí ve vlastním srdci vybujet. Této operaci se říká nabývat zkušenosti.

Honoré De Balzac

·

Marná věc je volat mládí, jakmile jsi zestárl.

Publilius Syrus

·

Mládí by bylo mnohem pěknější, kdyby se objevilo v pozdějším věku.

Bertrand Russell

·

Mládí je hodnota, která se vytrácí každým dnem.

Charles Spencer Chaplin

·

Mládí je ihned hotovo se slovem, jež je nebezpečné jako ostří nože.

Friedrich Schiller

·

Mládí je jako mladý mošt. Nedá se udržet. Musí vykvasit a přetéct.

Martin Luther

·

Mládí je krásná věc. Ne protože dovoluje dělat hlouposti, ale protože dává čas je napravit.

Tristan Bernard

·

Mládí je něco kouzelného. Jaká ostuda že se jím plýtvá pro děti.

George Bernard Shaw

·

Mládí je něco, co mají jen mladí a čeho by jen staří dovedli moudře využívat.

Thomas Wolfe

·

Mládí je nejen v letech, nýbrž i v myšlenkách.

Francis Bacon

·

Mládí je příliš vážné a právě teď se příliš vážně věnuje frivolnosti.

Gilbert Keith Chesterton

·

Mládí je stálé omámení; je to horečka rozumu.

François de La Rochefoucauld

·

Mládí je třeba prožít. Nezáleží na věku, kdy se rozhodneme, že budeme mladí.

Henri Duvernois

·

Mládí netrpí ani tolik svými chybami, jako opatrností starých.

Luc Clapiers De Vauvenargues

·

Mládí nikdy nepočítá s tím, že je mladé.

Jean Dutourd

·

Mládí se mýlí ukrutně, ale je natolik nestálé a proměnlivé, že se vlastně nemůže dlouho mýlit.

Paul Ambroise Valéry

·

Mládí touží po experimentu.

Robert Louis Stevenson

·

Mládí, jemuž se vše odpouští, samo neodpustí nic. Věku, který si všechno odpustí sám, si neodpustí nic.

George Bernard Shaw

·

Mládí: pečetní prsten bez monogramu.

Ramón Gómez De La Serna

·

Moudří lidé si umějí rozdělit loučení s mládím na několik desítek let.

Françoise Rosayová

·

Násilí nechť násilím se odrazí a se slabostí se učme bíti v mládí.

#N/A

·

Navzdory svému mládí byl velmi zkušeným cestovatelem – neustále totiž cestoval z vězení do vězení.

Lech Przeczek

·

Nechť se lidé ze všech sil snaží nabýt dobrých návyků. Není sporu o tom, že návyk je nejdokonalejší, trvá-li od útlého mládí. To pak nazýváme výchovou. Ve skutečnosti je to však jen včasný návyk.

Francis Bacon

·

Nečinnost tělo oslabuje, práce posiluje; první urychluje stáří, druhá prodlužuje mládí.

#N/A

·

Opravdové mládí je vlastnost, kterou lze nabýt jen s lety!

Jean Cocteau

·

Senilita – stav, kdy už nejste schopen zplodit ani milostnou historku z mládí.

Václav Zeman

·

Skutečného mládí dosahujeme ve zralých letech.

Jean Cocteau

·

Staří lidé milují náruživě, protože z posledních sil, mládí lehkovážně, protože jich mají nadbytek.

#N/A

·

Stárnout začínáme, jakmile rezignujeme na mládí.

Sir Winston Churchill

·

Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí.

Sir Winston Churchill

·

Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno, ale takovým věčným dítětem má být i každý otec a matka.

Karel Čapek

·

Ušlechtilý člověk pečuje o své blaho tím, že si hledí uchovat mládí.

Ze Samu Epikúros

·

V mládí jsem se dokázal zamilovat i do dámského kola.

Pavel Landovský

·

V mládí jsou lidé zcela opojení bez vína.

Kniha Kabus

·

Zvykat si v mládí znamená mnoho.

Maro Publius Vergilius