·

Člověk má znát svoji míru a ve všem k ní přihlížet.

Neznámý autor

·

Je třeba znát svou míru a ve věcech velkých i malých a vždycky jí dbát.

Decimus Iunius Iuvenalis

·

Každý člověk má usilovat o mír, dokud je naděje na jeho dosažení. Není-li však možné míru dosáhnout, smí použít všechny možnosti a prostředky.

Thomas Hobbes

·

Láska, kořen všech ostatních ctností, nezná míru ani pravidla.

Josef Pieper

·

Lepší a bezpečnější je jistý mír než očekávané vítězství.

Titus Livius

·

Mír je nejlepší z věcí, které člověk mohl poznat; jeden mír je nad nesčetné triumfy.

Catius Silius Italicus

·

Mír je svoboda, založená na uznání práv každého člověka.

Marcus Tullius Cicero

·

Mír je tak veliké dobro, že může být vykoupen jen za cenu obětí, které přinesou jednotlivci i společnost.

#N/A

·

Mír je určitým stavem mezinárodní skutečnosti, ne samostatnou a nad skutečnost povznesenou náladou a stavem nitra.

#N/A

·

Mír je, když se střílí jinde.

Gabriel Laub

·

Mír jednou vznikne jako přirozený následek toho, že se podaří svět politicky zorganizovat.

#N/A

·

Mír kážeš s mečem v ruce?!

William Shakespeare

·

Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.

Josef Čapek

·

Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.

Albert Einstein

·

Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou ochotni je použít.

Václav Havel

·

Mír se sjednává vítězstvím a nikoliv ujednáním.

Marcus Tullius Cicero

·

Mír to je svoboda a klid.

Marcus Tullius Cicero

·

Míru radostí i žalů nám určuje naše hrdost.

François de La Rochefoucauld

·

Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.

Jan Amos Komenský

·

Pouhý mír má větší cenu než bezpočetná vítězství.

Silius italicus

·

Prohlašuji, že udělám pro obranu míru všechno, co je v mé moci. Čímž jsem udělal všechno, co je v mé moci.

Gabriel Laub

·

Umělecké dílo je prohlašováno za nesrozumitelné podle staré zásady ze Švejka: “Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mír schlafen.”

Gabriel Laub

·

V době nepokojů a rozbrojů jsou nejsilnější ti nejhorší; mír a klid vyžadují dobré způsoby.

Publius Cornelius Tacitus

·

V míru pochovávají synové své otce; ve válce otcové své syny.

Hérakleitos

·

Všechny národy mají stejnou míru smyslu pro humor. Některé ho jen víc potřebují – k přežití.

Gabriel Laub

·

Znej míru v lásce, ať je stálá, zmešká kdo otálí, i ten kdo příliš cválá.

William Shakespeare