·

A kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.

Pavel z Tarsu

·

A láska, přestože klame, jest přece jen jedinou skutečnou a opravdovou hodnotou životní, jediným citem, který je hodný, aby byl prožit.

František Xaver Šalda

·

Absolutnost lásky lze poznat podle trvalého nepokoje toho, kdo miluje.

Paul Ambroise Valéry

·

Aby se z dámy stala děvka, k tomu stačí vášeň. K opačnému postupu je nutná láska.

Ladislav Muška

·

Ač láska přináší naposled jen bolest, přece všechny slzy, které si vyplakal, byly splaceny již prvním polibkem.

Christian Friedrich Hebbel

·

Ach, ona teprv učí zářit svíce.
Jak v uchu černochově náušnice
žhne v tváře její spanilost,
nad lidský pomysl i nad žádost.
Jako když holubička k vranám sedne,
tak jiných krása vedle její bledne…

…že jsem kdy miloval? Ach ne, ó ne!
Já lásku neznal do dnešního dne.

William Shakespeare

·

Angličané a Američané říkají: miluj mě trochu, ale dlouho.

Tomáš Garrigue Masaryk

·

Autoerotika je láska s člověkem, kterého mám opravdu rád.

Woody Allen

·

Až se budou mít všichni lidé rádi, budou všechno dělat z lásky. I ty největší podlosti.

Gabriel Laub

·

Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené.

Erich Maria Remarque

·

Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším.

Saint Antoine De Exupéry

·

Boh nie je pomsta. Boh je láska. Jediný jeho test spočíva v tom, že donúti každého, kto prerušil dielo Lásky, aby v ňom pokračoval.

Paulo Coelho

·

Bolest je prvním pokrmem lásky.

Maurice Maeterlinck

·

Bolest není od lásky nikdy daleko.

Robert Fulghum

·

Byla to láska, protože mi bylo nevolno.

Woody Allen

·

Být churav láskou – to je důvod zemřít.

Alighieri Dante

·

Být věrný tělem, ale ne v duchu, anebo zůstat věrný v myšlenkách, ale ne tělem – to bývá dost nebezpečný typ lásky.

Robert Fulghum

·

Bytost, kterou milujeme, je pro nás vždy světlem v temnotách, je to tvář plná světla.

A. C. Nor

·

Čas ukončuje lásku, srdce nikoli.

Publilius Syrus

·

Celé město se může přestěhovat, ale studna ne. Milenci se potkají, uhasí žízeň, založí rodinu a vychovají děti tam, kde je studna. Ale když se jeden z nich rozhodne odejít, studna nemůže jít s ním. A láska, i když je stejně čirá, jako ta voda ve studni, tam zůstane také.

Paulo Coelho

·

Chcete všichni mít toliko lásku k možnosti. Já mám jen lásku k nemožnosti.

Christian Morgenstern

·

Choroba je nakažlivá – kéž by byla i láska.

William Shakespeare

·

Čím může být vše, co lidé vykonali, proti byť jedinému okamžiku lásky?

Gabriele D’annunzio

·

Čím víc miluješ, tím více jsi tím druhým.

Novotná

·

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.

Immanuel Kant

·

Čím více miluješ, tím více trpíš.

Henri Fréderic Amiel

·

Čistá láska může přežít jen tehdy, když není znehodnocena kladením podmínek. Podmíněná láska není láska.

Osho

·

Cit pro vlastnictví bývá často mocnější než sebevětší láska a často také bývá pokládán za tu největší lásku.

Stanislaw Dygat

·

Cizoložství je aplikace demokracie na lásku.

Henry Louis Mencken

·

Člověk bez lásky je jen mrtvola na dovolené.

Erich Maria Remarque

·

Člověk dokáže jen tomu odpustit, koho miluje více než sebe sama.

Russel Edson

·

Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat.

Osho

·

Člověk který miluje, je ochoten tak dlouho ustupovat, až se octne na hranici zranitelnosti své hrdosti.

Joseph Addison

·

Člověk má důvody k lásce i důvody nemilovat a často je obtížné říci, které důvody jsou větší.

Théodore De Banville

·

Člověk má jen jedinou lásku, ale mnohokrát miluje něco jiného.

Otto Von Bismarck

·

Člověk miluje více, když v něm vzplane žárlivost, ale miluje lépe, když v sobě žárlivost udusí.

Friedrich Haug

·

Člověk miluje, protože miluje. Není k tomu žádný důvod.

Paulo Coelho

·

Člověk není člověkem, když miluje jen sebe.

Francois Fénelon

·

Člověk není člověkem, miluje-li jenom sebe.

Francois Fénelon

·

Člověk neustále nachází nové a nové lásky, o nichž je přesvědčen, že bez nich nemůže žít.

Jean Anouilh

·

Člověk převážně miluje právě jen to, co není v jeho silách dosáhnout.

Oskar Maria Graf

·

Člověk se jen zřídkakdy zamiluje do toho pravého partnera. Je-li s ním však přece spokojen, není to ani tak z lásky k němu jako spíše, že se mu dokázal svrchovaně přizpůsobit.

Petr Iljič Čajkovskij

·

Člověk se naučí milovat teprve, až už nemá k lásce sil.

Ramón Gómez De La Serna

·

Člověk se stává velkým teprve když kritizuje, co miluje.

Théodore De Banville

·

Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod.

Sigmund Freud

·

Člověk si uchová první lásku – dokud nepřijde druhá.

François de La Rochefoucauld

·

Člověk trpí vším, co miluje.

Erasmus Rotterdamský

·

Člověk vždycky vidí jinak toho, koho miluje.

John Ernst Steinbeck

·

Člověk, kterého láska nedokáže stimulovat k velkým výkonům, je mrtev, i když zdánlivě žije.

H. Nill

·

Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.

Tomáš Garrigue Masaryk

·

Co člověk vymyslel, dělá s láskou, co se naučil, dělá s jistotou.

Johann Wolfgang Goethe

·

Co je láska? Potřeba vyjít ze sebe.

Charles Pierre Baudelaire

·

Co je pravá láska? Když se dva milenci jeden den na sebe hněvají a již druhý den po sobě touží.

Karel Matěj Čapek-chod

·

Co je smyslem lásky? Měnit zlobu ve snášenlivost.

Anakreón

·

Co je tělesná láska? Nic více a nic méně než božská čertovina.

Giovanni Bosco

·

Co je to láska? Tomu, kdo ji prožil, to vysvětlovat nemusíte, tomu, kdo ji neprožil, to nevysvětlíte.

Neznámý autor

·

Co je výprask, to už víme. Ale co je láska, to ještě nikdo nevypátral.

Heinrich Heine

·

Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm, zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem.

William Shakespeare

·

Co se dělá z lásky, dělá se vždy mimo dobra a zla.

Friedrich Nietzsche

·

Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá.

František Palacký

·

Dát někomu své srdíčko a nemilovat, to je jako půjčit si peníze a nesplácet je.

N. Jarošová

·

Dát svoje srdce lásce, svoje rty milovanému, to je stejné jako dát svoje oči světlu: to znamená dávat, to znamená brát.

Romain Rolland

·

Dialektika lásky spočívá v tom, že je půvabná jen tenkráte, když od ní její účastníci neočekávají nic trvalého.

Henri Barbusse

·

Díky lásce se stáváme lidštější a to bez ohledu na to jak probíhá.

Boris Leonidovič Pasternak

·

Dlouhá nepřítomnost lásku zničí, krátké přestávky ji posilí.

Samuel Johnson

·

Do člunu lásky vždycky teče.

Robert Fulghum

·

Dobré panování lásky, neboť odvrací mysl svého věrného od všech věcí nízkých. Nedobré je panování lásky, neboť čím větší věrností je jí oddán její věrný, tím větší a bolestnější jsou rozpoložení, jimiž musí projít.

Alighieri Dante

·

Dobrodiní lásky není jen to, že nám dává víru v druhého, ale i to, že nám dává víru v sebe.

Romain Rolland

·

Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme.

François de La Rochefoucauld

·

Dospělý člověk, který je spolehlivý a stabilní, mající v srdci lásku a toleranci, je nejlepší terapií, jakou může dítě mít.

Lafayette Ronald Hubbard

·

Druhá největší slast po lásce je: hovořit o ní.

Labé

·

Duše potřebuje samotu, jako tělo potřebuje lásku.

George Bernard Shaw

·

Duše se milují od pasu nahoru, těla od pasu dolů.

Gabriel García Márquez

·

Důvěra a láska muší chodit pospolu.

Božena Němcová

·

Existuje fůra chytrých a elegantních definic lásky, existuje i heslo láska v encyklopediích, ale protože jsme každý jiný, každý také miluje jinak. Člověk velkorysý velkoryse, malicherný malicherně, křivák křivácky. Zkazit se dá všecko. I láska.

Jiří Žáček

·

Filosofem lásky se stává ten, kdo ji nezná.

Denis Diderot

·

Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z mála mnoho. Tato charakteristika se hodí i na lásku.

André Maurois

·

George mě velmi miluje. Musí – čtvrtý rozvod by ho zruinoval.

Zsa Zsa Gaborová

·

Historie miluje slavné činy, ale když probíhají, málokdo o nich ví.

Julius Fučík

·

Hlavní je milovat a neptat se proč!

Victor Hugo

·

Hněv je příkrm lásky. Patří k ní jako salát k rýži.

Joseph Addison

·

Hněv se nepřekoná hněvem, ale láskou.

Buddha

·

Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.

Buddha

·

Hoře lásky patří k největším a nejušlechtilejším lidským bolestem.

Friedrich Engels

·

I když člověk někoho velice miluje, občas na to zapomene.

William Somerset Maugham

·

I láska s velkým L může mít další písmena malá.

Ivan Fontana

·

I nepatrný kousek naděje stačí roznítit lásku.

Henri Stendhal

·

I neštasná láska je krásná, je-li oboustranná.

Olga Scheinpflugová

·

I studium má koneckonců své extáze jako láska.

Julien Offroy De La Mettrie

·

I to, co milujeme, musíme střídat, abychom mohli milovat déle.

Tudor Arghezi

·

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku.

Joseph Addison

·

Idioti jsou jako láska. Dá se o nich mluvit donekonečna.

Gustave Flaubert

·

Jak je politováníhodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho, co vlastně chceme!

Pierre Abélard

·

Jak slza je láska: v oku vzniká, k srdci proniká.

Publilius Syrus

·

Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky – a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek!

Erich Maria Remarque

·

Je láska krásná? Ne, je zlá, krutá a bodá jako trn!

William Shakespeare