·

Autor, který hovoří o svých vlastních knihách, je téměř tak špatný jako matka, která mluví o svých dětech.

Benjamin Disraeli

·

Básníci mají být průměrní lidé, ani bozi, ani prodavači knih.

Quintus Flaccus Horatius

·

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Bibliofil má ke knihám zhruba stejný vztah jako filatelista k zeměpisu.

Karl Kraus

·

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.

Denis Diderot

·

Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka.

Emil Krotkij

·

Bylo by užitečnější studovat více lidi než knihy.

François de La Rochefoucauld

·

Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.

André Maurois

·

Četba dobrých knih je jako hovory s těmi nejpočestnějšími lidmi z minulého století.

René Descartes

·

Čím více roste naše známost s dobrými knihami, tím menší stává se okruh lidí, s nimiž toužíme obcovat.

Ludwig Feuerbach

·

Člověk čte knihu, ale chápe jen to, co má v hlavě.

Alexandr Ivanovič Gercen

·

Člověk se stane vzdělancem jen díky vlastní duševní práci, to znamená vlastním promýšlením toho co se dozvíme od jiných lidí nebo z knih.

Rubakin

·

Člověka je možno poznat podle knih, které čte.

Samuel

·

Co bych dal za to, kdybych mohl dělat knihovníka na malém městě.

Charles De Gaulle

·

Čteme ze stále ošumělejší knihy přírody.

Leszek Kumor

·

Čtení knih je bez užitku, když tě neuchvátí a nestanou se ti vodítkem.

Charles Haddon Spurgeon

·

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky.

Jean Cocteau

·

Doma jsem tam, kde mám knihovnu.

Erasmus Rotterdamský

·

Drazí-li se kniha s hlavou a zaduní to, je to vždy vinou knihy?

Georg Christoph Lichtenberg

·

Dříve nesměly mladé dívky ani číst takové knihy, jaké dnes samy píší.

Neznámý autor

·

Dům bez knih je jako tělo bez duše.

Julius Zeyer

·

Dva největší lidské vynálezy – knihtisk, který vedl k rozšíření knih, a televize, která lidi odnaučuje číst.

Georges Elgozy

·

Erudice: prach vyklepaný z knihy do prázdné lebky.

Ambrose Gwinett Bierce

·

Erudice: prach, setřepaný ze starých knih do prázdné hlavy.

Julian Tuwim

·

Historické knihy a učebnice podlehnou zkáze, zplesniví, shoří – pověst nikoli.

Erich Von Däniken

·

Hluboko sběhlý v knihách, v něm samém mělčina.

John Milton

·

Hodnotu mají jen staré knihy. Novou si přece každý může napsat sám.

Gabriel Laub

·

Je pro mne chválou, že ty a tobě podobní opisují má slova do svých knih.

Phaedrus

·

Je více filozofie v láhvi vína než ve všech knihách.

Louis Pasteur

·

Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.

Jiří Orten

·

Jeho knihy sloužily tak vysokým ideálům, že přestaly sloužit ke čtení.

Ladislav Muška

·

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.

Voltaire

·

Jsi-li ve společnosti žen a chceš z ní číst jako z knihy, nepoužívej slepeckého písma.

Tristan Bernard

·

Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují náš život, druhé náš byt.

Neznámý autor

·

Jsou knihy, jejichž společným jmenovatelem je absence čitatele.

Vladimír Just

·

Jsou lidé, kteří mají knihovnu, tak jako eunuchové mají harém.

Victor Hugo

·

Kde začnou pálit knihy, tam nakonec budou lidi upalovat.

Heinrich Heine

·

Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo – na to jsou všechny ty knihy v knihovnách.

Thomas Alva Edison

·

Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že v dnešní době už umí číst každý.

Bernard Bolzano

·

Když je autor prodejný, neznamená to ještě, že lidé kupují jeho knihy.

Gabriel Laub

·

Když se do knihy dívá opice, nemůže z ní vyhlédnout apoštol.

Arthur Schopenhauer

·

Klasické jsou knihy, které chce mít každý přečtené, ale nikdo nechce číst.

Mark Twain

·

Kniha dobrá je poklad, kniha špatná je duch mučící.

Samuel

·

Kniha dokáže člověka probudit!

Vitaliano Brancati

·

Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.

·

Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.

Karel Čapek

·

Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník.

Samuel

·

Kniha je záchranný pás samoty.

Ramón Gómez De La Serna

·

Kniha je zrcadlo. Když do něj nakoukne opice, nemůže z něho vykouknout apoštol.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím.

Maxim Gorkij

·

Kniha měla ten účinek, jaký obvykle dobré knihy mívají – hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající tisíce se nezměnily.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Kniha může být stejně tak velká jako bitva.

Benjamin Disraeli

·

Kniha se líbí všem teprve tehdy, když už ji nikdo nečte.

Gabriel Laub

·

Knihami mrtví poučují živé.

François-René de Chateaubriand

·

Knihkupectví je jeden z mála důkazů, ze lidé stále myslí.

Jerry Seinfeld

·

Knihy jako největší přátelé  rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi upřímně a jasně  a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí věci našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih.

Jan Amos Komenský

·

Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány.

Johann Gottfried Von Herder

·

Knihy jsou hrobkami myšlenek.

Henry Wadsworth Longfellow

·

Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům.

John Ruskin

·

Knihy jsou mrtvým materiálem jen tehdy, dokud do nás nezasejí něco, co v nás vyklíčí a přinese užitek našemu okolí.

Jiří Mahen

·

Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů.

Henry David Thoreau

·

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.

Bernard Bolzano

·

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.

John Ruskin

·

Knihy mají kolovat. Ale knihy půjčené se pohybují pouze po parabole.

Gabriel Laub

·

Knihy moudře složené lidskou pílí jsou zlato už vytěžené z hlubin, pročištěné různými zkouškami vodou a ohněm, označkované snad i k obecnému užívání, mající jistou hodnotu, a hodící se tedy k dennímu užívání.

Jan Amos Komenský

·

Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost.

Oscar Wilde

·

Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.

Francesco Petrarca

·

Knihy píše každý, komu se zamane, ale prodat je, k tomu už je zapotřebí opravdového génia.

Martti Larni

·

Knihy, které každý chválí, jsou ty, které nikdo nečte.

Anatole France

·

Kompilátor je autor knih z cizích citátů, aforista je autor citátů do cizích knih.

Wieslaw Leon Brudzinski

·

Konečným cílem cenzury je povolovat jen takové knihy, které stejně nikdo nečte.

Giovanni Guareschi

·

Kritik dopsal konečně svou zdrcující recenzi, teď si bude moci tu knihu v klidu přečíst.

Gabriel Laub

·

Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.

Honoré De Balzac

·

Lidé mají v dnešní době zvláštní názor, že se lze všemu naučit z přednášek. Já však myslím, že přednášky nemohou tolik prospěti jako četba knih, z nichž se přednášky konají.

Samuel Johnson

·

Lidé, kteří píší knihy, jsou zřídka intelektuálové. To jsou ti lidé, kteří mluví o knihách, které napsali jiní.

Françoise Saganová

·

Literární kritikové zastupují většinu lidstva – tu, která knihy nečte.

Gabriel Laub

·

Mezi největší objevy, na něž přišel lidský duch v nejnovější době, patří podle mne umění posuzovat knihy, aniž jsme je četli.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Mnohý pokrm odsunujeme od sebe, jakmile jsme ho okusili. Proč bychom měli každou knihu bez rozdílu pročísti celou?

Vincenc Zahradník

·

Mravnostní cenzura je orgán, který vyškrtává z knih a jiných tiskovin následující slova: 36 řádek zabaveno.

Jiří Suchý

·

Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy, pak jen těm chudákům, kteří píší, aby se uživili.

Molière

·

Na světě je dnes už tolik knih, že při příští potopě Bůh pravděpodobně nepoužije vodu, ale papíru.

Erich Maria Remarque

·

Nadepsat poslední stránky knihy slovem obsah zní v některých případech troufale.

Leszek Kumor

·

Nakladatel mě požádal, abych napsal knihu o technice malby. Napsal jsem ji. Když jsem ji přečetl, naučil jsem se malovat.

Salvator Dalí

·

Napsat knihu je těžké, ale ani přečíst ji není snadné.

Viktor Koňachin

·

Náruživý knihomol – čte dokonce i ty knihy, které recenzuje.

Gabriel Laub

·

Nechal se vyfotografovat před knihovnou a tvářil se přitom, jako by všechny ty knihy sám sepsal.

Emil Krotkij

·

Neexistuje taková bezcená kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého.

Samuel Johnson

·

Nejdříve si knihu koupíš, potom si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hladem, kdyby tomu bylo naopak.

Karl Kraus

·

Nejlépe se člověk seznámí s určitým námětem, když o něm napíše knihu.

George Bernard Shaw

·

Nejlepší kniha je ta, o které si každý čtenář myslí, že by ji mohl napsat sám.

Blaise Pascal

·

Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění.

Voltaire

·

Největší a nejmilejší poklonu mi nedávno složil jeden Skot. Moje poslední kniha prý se mu tak líbila, že si ji málem koupil.

Evelyn Waugh

·

Některé politologické, sociologické nebo psychologické knihy jsou vynikající – dokáží na šesti stech stránkách vyjádřit skoro tolik jako jeden vtip.

Gabriel Laub

·

Některou knihu čteme tak, jako bychom autorovi dávali almužnu.

Christian Friedrich Hebbel

·

Neposuzujte ženy jak často chodí do knihovny. Možná se jim líbí knihovník.

Milan Růžička

·

Nevypadá to, že by knihovníci byli moudřejší než ostatní lidé.

Ralph Waldo Emerson

·

Nikdy jsem si zvlášť nepotrpěl na knihy, protože v nich trvá moc dlouho, než autor vylíčí barvu očí všech postav.

Will Rogers

·

Nikdy nečtu předem knihu, kterou mám recenzovat, abych nebyl předpojatý.

Sydney Smith

·

Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.

Anatole France