·

“Chcete, nechcete”, říkám každé ženě a pokračuji: “Nejsme přece děti, abychom si hráli, jak rytíř dobývá princeznu.”

André Breton

·

A ohýbat snaž se, dokud jsou přístupné děti a dokud tvárnit se dají.

Maro Publius Vergilius

·

Aféra Lízler je kýbl splašků hozený na mé dítě, které se omyje a bude dále růst a prosperovat.

Tomáš Ježek

·

Až zdá se nám, že oni jsou dospělí a my dětmi.

Jannis Ritsos

·

Básníci jsou jako děti. Když sedí za stolem, nedosahují nohama na zem.

Gabriel Laub

·

Básník dělá totéž co hrající dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká efektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti.

Sigmund Freud

·

Bijte své děti, jakmile zpozorujete, že se vám začínají podobat.

Dušan Radovič

·

Bordel v bytě – chytré dítě.

Zdeněk Matějček

·

Byl jsem od počátku zázračným dítětem. Všichni o mně už od dětství říkali, že to bude hotový zázrak, stane-li se ze mě něco.

Paul Cézanne

·

Bylo by možné rodit vychované děti, kdyby byli vychovaní jejich rodičové.

Johann Wolfgang Goethe

·

Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se tvé děti chovaly k tobě.

Isokratés

·

Chtějí-li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní.

Titus Maccius Plautus

·

Chůvy v Anglii v roce 1805 strašili malé děti, když budou zlobit tak si pro ně přijde Bony (Napoleon).

Napoleon Bonaparte

·

Cit se tedy mění – a odsud spory. Otcové a děti si vždycky trochu nerozumějí.

Tomáš Garrigue Masaryk

·

Člověk je dítětem svého díla.

Miguel de Cervantes

·

Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je skrze náklonnost, která vzniká při jejich výchově.

Gabriel García Márquez

·

Člověk se učí stále a stále se mění, proto také není tolik nesmyslu, mnoho-li se zdá, ve větě, že děti vychovávají sobě rodiče své.

Jan Neruda

·

Člověk, který k osobnosti neprišel, je dítě.

ľudovít Velislav Štúr

·

Ctnost – to znamená tiše seděti v močálu.

Friedrich Nietzsche

·

Dá to práci, odnaučit naše děti našim zlozvykům!

Jiří Žáček

·

Darování rodičům: Budete-li bít své děti, budou ony bít vaše vnuky.

Dušan Radovič

·

Děti – živé květiny země.

Maxim Gorkij

·

Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat – musíme je taky někdy nechat běžet.

Jean Paul

·

Děti je třeba vychovávat k lásce k lidem a ne k sobě samému. A proto samotní rodiče musí mít rádi lidi.

Dzeržinskij

·

Děti jsou knoflíková dírka rodičovské svornosti.

·

Děti jsou naše radost. Vedle toho se člověk z vlastní zkušenosti přesvědčí, že genialita je dědičná.

Leonid Nikolajevič Andrejev

·

Děti jsou nyní tyrany, nikoli služebníky svých domovů.

Sókratés

·

Děti jsou v ideálním věku tehdy, jsou-li již příliš staré na to, aby celé noci proplakaly, a ještě příliš mladé na to, aby celé noci proflámovaly.

Neznámý autor

·

Děti jsou živé květiny země.

Maxim Gorkij

·

Děti když dospějí, jsou postiženy všemi těmi nedokonalostmi, jimž se posmívaly.

Jean de La Bruyere

·

Děti musejí snášet hloupostí dospělých, dokud nejsou dost veliké, aby je opakovaly.

Jean Anouilh

·

Děti nejraději vychováváme odstrašujícími příklady.

Jiří Žáček

·

Děti nejsou šťastné, nemají-li co ignorovat. Proto byli stvořeni rodiče.

Ogden Nash

·

Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a – co nám dospělým se stává zřídka – užívají přítomnost.

Jean de La Bruyere

·

Děti pak našich dětí, a ty, které ony zas zplodí.

Maro Publius Vergilius

·

Děti potřebují spíš vzory než kritiku.

Joseph Joubert

·

Děti prohlédnou rodiče lépe než rodiče je.

Jean Paul

·

Děti rozumění svým rodičům právě tak málo jako rodiče svým dětem.

Ruth Rendellová

·

Děti se nám podobají. Už tím jsou nesnesitelné.

Milan Uhde

·

Děti vyslovují nesčetné city, které dospělí také mají, ale nevysloví.

Jean Paul

·

Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec kdy, jim odpouštějí.

Oscar Wilde

·

Děti, když jsou malý, jsou svatý, i když stojí za hovno.

Bohumil Hrabal

·

Dítě je to, čemu nerozumíš.

František Vymazal

·

Dítě považuje to, po čem prudce touží, za něco, co mu patří.

Jean Paul

·

Dítě se neptá proto, že by nevědělo a vědět chtělo, dítě se ptá přesto, že ví, ale proto, že chce uvést do běhu mechanismus řeči.

Miroslav Horníček

·

Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká proč.

·

Dítě si zaslouží největší ohleduplnost.

Decimus Iunius Iuvenalis

·

Dítě, na jehož natažené ruce se často odpoví odmítnutím, může navždy ztratit schopnost projevovat svou něžnost a vycházet vstříc.

Stefan Garzyňski

·

Díváme se do propastí a děti do nás zezadu strkají.

Ramón Gómez De La Serna

·

Docela poctivě to každý myslí nakonec jen sám se sebou a nanejvýš se svým dítětem.

Arthur Schopenhauer

·

Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé.

Saint Antoine De Exupéry

·

Dospělý dbá na skutky, dítě na lásku.

·

Duch poezie se skládá z hlubokomyslnosti filozofa a z radosti dítěte nad pestrými obrázky.

Franz Grillparzer

·

Důvěrnost plodí nevážnost – a děti.

Mark Twain

·

Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve zda to není něco, co byste měli změnit u sebe.

Carl Gustav Jung

·

Hlavní otcova povinnost vůči dítěti je účastnit se při jeho početí.

Václav Dušek

·

Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.

Seneca

·

Hrdina je člověk, který dá život za to, aby kantoři na jeho příkladě učili děti, že mají poslouchat.

Gabriel Laub

·

Humor není smáti se, ale lépe věděti.

Vladislav Vančura

·

Hýčkejte své vize a své sny, jako by to byly děti vaší duše, náznaky cílů, kterých nakonec dosáhnete.

Napoleon Hill

·

Ideologie je soubor pohádek pro odrostlé dětiny.

Gabriel Laub

·

Jací jsme my, takové jsou naše děti.

Johann Gottfried Von Herder

·

Jací jsme, takové budou naše děti.

Johann Gottfried Von Herder

·

Jací jsme, takoví budou naše děti.

Johann Gottfried Von Herder

·

Jak strašný by byl svět, kdyby se nerodily ustavičně děti, jež sebou přinášejí možnost dokonalosti a nevinnost.

John Ruskin

·

Jarost, která se k stáru zvětšuje, nemá daleko k dětinskosti.

François de La Rochefoucauld

·

Jazyk jest vědomí národa, jest jeho duch v nejvyšším svém zjevení, jest čarovně mocný svazek, jenž dítě k matce, bratra k bratru, rodinu k rodině víže a je všechny spojuje v národ.

Pavel Josef Šafařík

·

Je zajímavé, že z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové.

Wieslaw Leon Brudzinski

·

Jedině děti vědí co hledají.

Saint Antoine De Exupéry

·

Jen děti, které neposlouchají, mohou se stát lepšími, než jsou jejich rodiče.

Dušan Radovič

·

Jsou rodiče, kteří se mstí svým dětem za to, že je od začátku špatně vychovávali.

Carmen Silva

·

Kdo miluje své děti, nemůže mít to srdce, aby je i vychovával.

Dušan Radovič

·

Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým.

Charles Spencer Chaplin

·

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým.

Charles Spencer Chaplin

·

Kdo odmítají jít s námi ke společnému cíli, půjdou sami. Nepůjdeme k cíli jeden po druhém, ale vždy dva a dva. Když se poznáme dva a dva, všichni se poznáme. Budeme se vespolek milovat a naše děti se vysmějí temné báchorce o plačícím samotáři.

Jean Paul Eluard

·

Kdyby děti dorůstali dále, jak hlásají, měli bychom samé génie.

Johann Wolfgang Goethe

·

Kdyby si děti mohly vybírat své rodiče, ušetřili bychom spoustu rodičů.

Jiří Žáček

·

Když děti nedělají nic, dělají neplechu.

Henry Fielding

·

Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou.

Vlado Müller

·

Když už bijete děti, bijte je jen tak, protože každý jiný důvod je hloupější.

Dušan Radovič

·

Kolikrát se rodiče obětují pro děti jen proto, aby jim to mohli vyčítat.

Jiří Žáček

·

Král by měl dávat přednost vlasti před svými dětmi.

Seneca

·

Kriminálník je dospělý, který se chová jako dítě.

Sigmund Freud

·

Které dítě by nemělo důvod plakat nad svými rodiči?

Friedrich Nietzsche

·

Láska je stav duše. Něco jiného je, když člověk vzplane poprvé, jinak ji vidí táta a máma s dětmi a jinak staří lidé v takzvaném prázdném bytě. Láska je slovo a slova jsou ošidná.

Karel Kryl

·

Lidé jsou jako malé děti. Nesnesou, když se jim něco cpe násilím, i kdyby to byla čokoláda.

Gabriel Laub

·

Lidé mají děti, aby jejich prostřednictvím napravili své chyby, které nadělali.

William Faulkner

·

Lidé se podobají dětem v tom, že se stávají nezpůsobnými, když se rozmazlují.

Arthur Schopenhauer

·

Lidskému rodu není nic dražšího než děti.

Titus Livius

·

Malé děti jedí chléb rodičů, velké jejich srdce.

Karolína Světlá

·

Malé děti kaši jedí, velké srdce ujídají.

·

Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.

Martin Luther

·

Marnivost, žvanění a neopatrnost, jakož i lichá všetečnost příbuzné budou nepochybně. Všechny jsou dětmi z téže líhně.

Jean De La Fontaine

·

Matka ukazuje dítěti torzo Venuše: “Takhle dopadneš, budeš-li si stále okusovat nehty!”

Will Rogers

·

Mičurinský zázrak – rodiče, z nichž si jejich děti dělají dojné voly.

Gabriel Laub

·

Musíme lépe zpívat – z ohledu k dětem.

Anaximandros