·

“When the first list was being drawn up in the rock 'n' roll book of Genesis, it would have been: In the beginning, God created Pink Floyd.”

“Když byla napsána první stránka v rockové knize Genesis, bylo na ní napsáno: Na začátku stvořil Bůh Pink Floyd.”

Rick Wakeman

·

Ani ateisté nejsou osvobozeni od zbožných přání.

Leszek Kumor

·

Ateista je člověk, jenž si ani z ateismu nedělá boha.

Gabriel Laub

·

Ateisté jsou jediní, kteří zůstávají věrni bohu, na nějž nevěří.

Gabriel Laub

·

Autor má být ve svém díle obsažen jako bůh ve vesmíru: všudypřítomný a neviditelný.

Gustave Flaubert

·

Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním.

Voltaire

·

Bohové ať zbožným dopřejí lepší úděl.

Maro Publius Vergilius

·

Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.

Ze Samu Pýthagorás

·

Bohové mají vlněné nohy.

Ambrosius Theodosius Macrobius

·

Bohové nebojují proti hlouposti – tyjí z ní.

Jean Cocteau

·

Bohové pomáhají těm, kdo si pomohou sami.

Aisópos Ezop

·

Bohové prodávají všechno lacino, řekl starý básník. Měl dodat, že nejlepší zboží prodávají nejlaciněji. Vše, co skutečně potřebujeme, lze koupit za nepatrný peníz, jen zbytečné věci jsou za vysoké ceny.

Axel Munthe

·

Bohové rozhodli jinak.

Maro Publius Vergilius

·

Bohové se mění, ministranti zůstávají.

Tomáš Janovic

·

Bohové se vyvinuli. Teď jsou nebezpeční i ti, kteří neexistují.

Gabriel Laub

·

Bohové vidí zbožné skutky.

Publius Ovidius Naso

·

Bůh a člověk jsou dvě kvality, mezi nimiž je nekonečný kvalitativní rozdíl.

Sören Kierkegaard

·

Bůh a ďábel nestojí proti sobě, zrovna jako dobro a zlo.

Jean Dutourd

·

Bůh celý vidí a celý slyší, avšak nedýchá.

Xenofanés

·

Bůh dal mozek všem, ale jen někteří se jej naučili používat.

Neznámý autor

·

Bůh hraje s vesmírem kostky, ale jsou to kostky, ve kterých je zalito olovo. A hlavním cílem fyziky dnes je zjistit, podle jakých pravidel tam bylo zalito a jak bychom toho mohli využít ve svůj prospěch.

Joseph Ford

·

Bůh je buď krutý, nebo neschopný.

Woody Allen

·

Bůh je domněnka.

Friedrich Nietzsche

·

Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě je věčný, neplodí a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.

Korán

·

Bůh je mlčení.

Saint Antoine De Exupéry

·

Bůh je pravdivý, ale stvořený možná námi.

Saint Antoine De Exupéry

·

Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný.

Albert Einstein

·

Bůh je součástí definice člověka.

Alfred Delp

·

Bůh je ten, jenž vztyčil nebesa bez pilířů viditelných, potom se usadil na trůnu svém a podmanil si slunce a měsíc.

Korán

·

Bůh je těžko postřehnutelný. Ale ne zlomyslný.

Albert Einstein

·

Bůh je věčný a hmota je věčná.

Giordano Bruno

·

Bůh je věčný, jeden, veskrze sobě podobný, ohraničený, kulové podoby a všemi částmi vnímající.

Xenofanés

·

Bůh mi dal korunu, běda tomu, kdo se jí dotkne.

Napoleon Bonaparte

·

Bůh mi odpustí, je to ostatně jeho řemeslo.

Heinrich Heine

·

Bůh napraví mé chyby – od toho tu je.

Guy De Maupassant

·

Bůh nehraje v kostky.

Albert Einstein

·

Bůh nemůže změnit minulost; dějepisci mohou.

Samuel Butler

·

Bůh neobdarovává lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit.

Neznámý autor

·

Bůh nižádnému nebude milosrdný,jedině tomu, kdož bude milosrdný.

Jan Hus

·

Bůh říká: “Vezmi si, co chceš – a pak za to zaplať.”

Stephen King

·

Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal bohem.

Aurelius Augustinus

·

Bůh stvořil člověka k obrazu svému a člověk mu to dokonale oplatil.

Voltaire

·

Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.

Jan Werich

·

Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.

Mark Twain

·

Bůh stvořil člověka, protože ho opice zklamaly. Pak už na jakékoli další experimenty rezignoval.

Mark Twain

·

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno.

Victor Hugo

·

Bůh tvořil bez zvláštního přesvědčení. Bylo nutné, aby něco udělal.

Salvator Dalí

·

Bůh učinil pokrm, ďábel koření.

James Joyce

·

Bůh zemřel, ale nebyl ničím nahrazen.

Garfy

·

Bůh, který viděl vše, i člověka: ten bůh musil zemříti! Člověk nesnese, aby takový svědek žil.

Friedrich Nietzsche

·

Člověk myslí, Bůh se směje.

Talmud

·

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí.

Václav Havel

·

Dobrý Bůh v kostky nehraje.

Albert Einstein

·

Duch člověka, který Bůh vdechl, nemůže zahynout s tělesnou schránkou.

John Milton

·

Hrad přepevný je Pán Bůh náš.

Martin Luther

·

Jdou dvě nekonečna – Bůh a pitomost.

Edgar Varése

·

Jestliže Bůh stvořil tenhle svět, udělal by dobře, kdyby své dílo poopravil.

Johann Wolfgang Goethe

·

Jestliže nás stvořil Bůh k obrazu svému, my jsme mu to pěkně vrátili.

Voltaire

·

Každý člověk si myslí, že Bůh je na jeho straně. Bohatí a mocní vědí, že opravdu je.

Jean Anouilh

·

Každý je takový, jak ho Pán Bůh stvořil, a část ještě horší.

Miguel de Cervantes

·

Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet.

Voltaire

·

Kdyby nás bohové neobdarovali různorodostí pohlaví, nikdy bychom nebyli schopni rozpoznat krásu věcí.

Aristofanés

·

Kdyby tak nějaký Bůh řekl: “Věřte mi!” a nikoli “Věřte ve mě!”

Stanislaw Jerzy Lec

·

Koho chtějí bohové zničit, představí ho nejdříve jako slibný talent.

Cyril Connoly

·

Láska je jako Bůh – nemůžeme jí manipulovat. Přijde, kdy přijde. Pokud nepřijde, není proč se zlobit.

Osho

·

Lze věřit na bohy s takovými věřícími?

Gabriel Laub

·

Malíř X maluje jako bůh – některé jeho krajiny jsou geniální, lidé nestojí za nic.

Gabriel Laub

·

Mějte se na pozoru před lidmi, jejichž bůh je na nebesích.

George Bernard Shaw

·

Misionáři jsou potravou, kterou bůh sesílá utlačeným a podvyživeným kanibalům.

Oscar Wilde

·

Nechci tu tvrdit, že ženy nemají vůbec charakter. Bůh uchovej! Mají spíše každý den jiný.

Heinrich Heine

·

Nejvíce potřebují boha ateisté. Co by jinak byli?

Gabriel Laub

·

Nyní je čas – pro mě, abych zemřel, a pro vás, abyste žili. Pouze Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe.

Sókratés

·

Oko, kterým vidím Boha, je totéž oko, kterým Bůh vidí mne.

Johannes Eckhart

·

Píle je na nic, když bůh nedal talent.

Neznámý autor

·

Pokud jde o víru v lepší časy, jsem ateista.

žarko Petan

·

Pokud nás Bůh stvořil k svému obrazu, tak jsme mu to víc než oplatili.

Voltaire

·

Poznaný Bůh by přestal být Bohem.

Friedrich Heinrich Jacobi

·

Příroda není nic jiného, než Bůh ve věcech.

Giordano Bruno

·

Režisér je v divadle bohem, ale bohužel – herci jsou ateisté.

žarko Petan

·

To, že si člověk uvědomí bezesmyslnost pozemského života, jej nutí vsadit na to, že Bůh existuje, i přes nemožnost dokázat toto přesvědčení.

Blaise Pascal

·

Úvahy o tom, že černá díra emituje částice, nasvědčují, že bůh nejenže v kostky hraje, ale občas je hází i tam, kde je nikdo nemůže vidět.

Stephen William Hawking

·

Uzdravuje-li bůh zdarma, proč by lékař neléčil draho?

Jiří Voskovec

·

V umění nejsou jen samí bohové. Na jednoho Apollóna připadají dva páry koní.

Emil Krotkij

·

Varuj se člověka jehož Bůh je na nebesích.

George Bernard Shaw

·

Ve volné soutěži s ďáblem, Bůh pokaždé prohrává.

Dreyfus

·

Všemocný bůh se měl optat, než se dal na Stvoření, byl bych mu doporučil něco jednoduššího.

Alfons X. Kastilský

·

Život je dlouhá báseň o sedmdesáti zpěvech, nesmírně nudná, plná opakování, vycpávek, žvanění, zdlouhavých popisů a příšerných peripetií, ale stojí za to pozorně je číst, padneme-li čas od času na jediný nádherný verš, který nám seslali bohové docela neočekávaně, bez souvislosti s tím, co předcházelo, i s tím co následuje.

Jean Dutourd