·

…cítím čas jako živel, tu vlídný a užitečný, tu škodlivý a ničivý, tak jako člověk cítí vzduch, oheň a vodu. Dusím se nedostatkem času a nebo cítím, jak mě pálí a deptá, anebo v něm pluji s pocitem božské lehkosti. A přitom v každém okamžiku vím, že čas je jen bolestná iluze, že je to ve skutečnosti pouze počet souzených nám tepů a že jinak ani neexistuje.

Ivo Andrič

·

Abys byl zdráv, musíš snést mnoho bolesti.

Publius Ovidius Naso

·

Banální zkušenost: bolest není o nic menší, když její příčina je banální.

Gabriel Laub

·

Bezohledné oznámení pohromy má v sobě něco lidumilného, neboť sice tne duši do živého, ale umožní jí rychlejší překonání bolesti a uspíší její zhojení.

Héliodóros z Emessy

·

Bída člověka záleží v tom, že musí hledat ve společnosti útěchu proti trápením, jichž se mu dostalo od přírody, a v přírodě opět útěchu proti trápením, jež mu způsobuje společnost. Mnozí však nenalezli úlevu ve svých bolestech zde ani tam!

Nicolas Chamfort

·

Bolest – to je soud těla, že něco není v pořádku.

Miloš Václav Kratochvíl

·

Bolest dává trestu zdání pomsty a pomsta propůjčuje provinilci zdání důležitosti.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní.

Johann Wolfgang Goethe

·

Bolest je živá představa o bolesti. Donuťte vůli, abyste změnili tu představu, odvrhněte ji, přestaňte si stěžovat a bolest zmizí.

Marcus Antonius Aurelius

·

Bolest jediná odolává závisti. Není tedy z tohoto světa.

Petr Cincibuch

·

Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.

Publilius Syrus

·

Bolest přestává dojímat, když jsme si jisti, že už ji nezměníme.

André Malraux

·

Bolest z lásky nelze zmírnit hojivými mastmi.

Bidpaj

·

Bolest znamená protržení skořápky, která obaluje vaše pochopení.

Chalíl Džibrán

·

Bylo by hloupé trápit se kvůli vnějšímu světu. On sám se o sebe nestará.

Marcus Antonius Aurelius

·

Být člověkem znamená být podroben moci strašného pána, jehož jméno je Bolest… Kdo zůstal ušetřen vlastního utrpení, nechť se cítí být povolán mírnit utrpení jiných.

Albert Schweitzer

·

Být na světě je zábava, ale ani jeden den v životě neprojde, aby v něm nebylo do té zábavy přimícháno trošku bolesti, trápení a lítosti.

William Saroyan

·

Býti mrtev, je sladké z té příčiny, že ještě mnohem více než spánek je to mír, zkonejšení, závěr bolesti a trampot; ale tuto vrcholnou sladkost, jaká lidskému tvoru může být přána, mrtvá bytost už neprožívá, necítí.

Josef Čapek

·

Čas zbavuje lidi bolesti.

Publius Terentius Afer

·

Chceme-li porozumět nějaké osobě, musíme prožívat její pocity, trpět jejími bolestmi a užívat si její radosti.

Thérese Jacobs-stewartová

·

Chcete umírnit vlastní bolest? Pohleďte na bolest cizí.

Jaromír John

·

Člověk bolestně pociťuje přemíru vědění při součastném nedostatku moudrosti.

Antoni Kepiński

·

Člověk je učeň, bolest je jeho mistrem. Nic se nenaučíš bez mistra.

Diogenés Ze Sinópy

·

Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, doví se o jejich existenci.

Léon Bloy

·

Člověk si vždycky najde nějaký důvod, aby mohl trpět.

Jarmlia Loukotková

·

Člověk tak mocně naříká při každé bolesti, a tak málo se raduje, když žádnou nemá.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Houba na mořském dně, když se dosyta napila vody, nemůže jí do sebe již více sát. Ale ne tak srdce člověka. To je schopno trpět do nekonečna.

Louis-émile Bougaud

·

Je lepší bezpráví trpět než páchat.

Marcus Tullius Cicero

·

Je mnohem lepší zapomenout, než neustále vzpomínat a trápit se.

Neznámý autor

·

Je těžké bolest mít a trpělivý být.

Publilius Syrus

·

Jsou bolesti, v nichž člověk pouze sám si může pomoci, a silné srdce se chce jen na svou sílu spolehnout.

William Shakespeare

·

Každou bolest jenom trpělivost vyléčí.

Publilius Syrus

·

Kde jinde se pozná opravdová velikost člověka, když ne v těch případech, kdy se rozhodne raději věčně trpět než učinit cokoliv proti svému svědomí?

Vissarion Grigorjevič Bělinskij

·

Láska kvete jen v bolesti. Čím jsou vyznání milenců, ne-li výkřikem úzkosti?

Anatole France

·

Láska přináší zpočátku slast, ale na konci bolest srdce.

Publius Ovidius Naso

·

Léčíš-li rány, je bolest na bolest vždy nejlepším lékem.

Marcus Porcius Cato censorius

·

Malé bolesti přivádějí nás z rovnováhy, ale velké nás navracejí samým sobě.

Jean Paul

·

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít …

Kárová D

·

Nemáš-li trpět, musíš být činný. Kdykoli budeš moci zničit svou nudu nebo své utrpení činností, učiň tak bez rozmyšlení.

Eugéne Delacroix

·

Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání.

Konfucius

·

Netrap druhé ničím, čím bys sám nechtěl trpět. Jestli by se ti nezamlouvalo být otrokem, postarej se, aby nikdo nebyl tvým otrokem. Máš-li otroky, ty sám jsi největším otrokem.

Epiktétos

·

Nezdá se mi nutným míti děti, neboť spatřuji v dětech mnoho velkých nebezpečí, mnoho žalostí a málo blaha – toho jen nepatrně a poskrovnu. Odchovati děti je nejistá věc: úspěch je tu pln zápasů a starostí, neúspěch je větší nad jiné bolesti.

Démokritos

·

Nic není tak nesnadné, jako najít vhodná slova pro vlekou bolest.

Neznámý autor

·

Počátek naší bolesti často se v radostech skrývá.

Publius Ovidius Naso

·

Práce je příliš významnou součástí života na to, aby se v ní člověk trápil.

Jack Welch

·

Práce mozkem je pro většinu lidí tak bolestivá jako vrtání zubů.

Leonard Woolf

·

Příroda nás moudře vybavila domýšlivostí, aby nás ušetřila bolestného poznání vlastní nedokonalosti.

François de La Rochefoucauld

·

Prostřednost básníkům trpět nebude nikdo z bohů či lidí.

Quintus Flaccus Horatius

·

Ptáte se, jaký je univerzální lék na velikou bolest? Čas.

Božena Němcová

·

Radost je bolest, na kterou se díváme z jiné strany.

Alexandre Starší Dumas

·

Radosti jsou naše křídla, bolesti naše ostruhy.

Jean Paul

·

Radosti jsou našimi křídly, bolesti našimi ostruhami.

Jean Paul

·

Říká se, že "život je oceánem bolesti". To je možné, ale jeho pěna je krásná.

Gilbert Pierre Cesbron

·

Různá společenství se neřídí pocitem zodpovědnosti a svědomím tolik jako jednotlivci. Kolik utrpení přináší lidem tahle skutečnost, kolik válek a útisku všeho druhu, který celou planetu naplňuje bolestí, stony a trpkostí! A přece to, co je opravdu cenné, může vzniknout jenom neosobní součinností mnoha lidí. Proto každému, kdo má rád lidi je radostí největší, když povstane něco pospolitého, co vzniklo za velkých obětí a čeho jediným cílem je přispívat k podpoře života a civilizace.

Albert Einstein

·

S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet.

Mark Twain

·

Sebeklamy, které nás mají uchránit bolesti, končí pravidelně tím, že s sebou přinášejí bolest ještě větší. Opevňujme své klamy, abychom je uchránili před přirozenou korekcí, kterou provádí každodenní život.

Leo Buscaglia

·

Soucit je tvá bolest v mém srdci.

Louis Schmidt

·

Soucítění je tva bolest v mem srdci.

Titus Livius

·

Srdce jediného člověka je tak veselé, že je s to obsáhnout bolest všech lidí.

František z Assisi

·

Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.

Ze Samu Epikúros

·

Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.

Arthur Schopenhauer

·

Štěstí je jenom sen, bolest je skutečná.

Voltaire

·

Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest.

Otto František Babler

·

Těžké je mlčet, když cítíš bolest.

Marcus Tullius Cicero

·

Toto je má nejhorší zkušenost: bolest nedělá z většiny lidí velikány, ale lidičky.

Christian Morgenstern

·

Trpět je snadnější než jednat.

Reinhard K. Sprenger

·

Tvou bolest nářek nezhojí, jen prozradí.

Publilius Syrus

·

Utišuj bolesti druhého a tvé vlastní se umenší.

Jan Špáta

·

V bolesti není nic bolestnějšího než to, potlačuje-li se její projev. Slzy, jež polykáme, jsou mnohem trpčí těch, které proléváme.

Marcus Tullius Cicero

·

Velké bolesti jsou němé.

Alexander Sergejevič Puškin

·

Všechno utrpení kolem nás je i naším utrpením, nemáme všichni jedno tělo, zato jeden růst, a ten nás provází všemi bolestmi v té či oné podobě.

Franz Kafka

·

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast.

Neznámý autor

·

Vžili-li jsme se již v myšlenku, že jsme někoho ztratili, připadá nám pak jeho neočekávaný návrat zvlášť bolestivý.

Oscar Wilde

·

Zabývajíc se svými bolestmi, zvětšujeme je, přemýšlejíc o svých slabostech, posilňujeme je.

Gottfried Keller

·

Zemřít je právě tak přirozené jako narodit se, snad je to dokonce i stejně bolestné.

Francis Bacon

·

Zvyk krotí divokou bolest.

William Shakespeare