·

…Neboť, přátelé, pijeme-li, dřímají naše starosti.

Anakreón

·

Alkohol je metla lidstva, proto hodně pijme, ať je v ulicích čisto.

Neznámý autor

·

Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčetnější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva.

Jan Procházka

·

Alkohol požívaný v mírných dávkách neškodí v jakémkoli množství.

Neznámý autor

·

Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař.

Murphy

·

Bronz je zrcadlem formy, víno zrcadlem srdce.

Aischylos

·

Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout.

Valentina Stýblová

·

Civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno.

Charles Spencer Chaplin

·

Dejte dobrý nápoj příchozímu, dejte vína tomu, kdo má špatnou náladu, aby se napil a svůj zármutek zapomněl.

Šalamoun

·

Díky vínu se člověk většinou líbí sám sobě, což však vůbec neznamená, že se většinou líbí jiným.

Samuel Johnson

·

Dobré víno rozveseluje srdce člověka.

Neznámý autor

·

Doktríny neopíjejí o nic méně než alkohol.

Henryk Sienkiewicz

·

Já hledal to správný slovo, a on si tě koupil za pivo.

Vladimír Páral

·

Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pito jsouc v nevhodný čas.

Publius Ovidius Naso

·

Jako se víno neopatrným zacházením zlomí v ocet, tak se může láska záhy proměnit v nesnesitelnost.

Edmondo De Amicis

·

Jsou dvě věci, které se získávají stářím – dobré víno a přátelé.

F. Kohout

·

K pořádné oslavě patří pořádné maso a pořádné pivo.

Fratišek Kovařík

·

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.

Francis Bacon

·

Kdo vína okusí z onoho města snad, to černé město jej oblékne v černý šat.

Iljás Ibn Júsuf Nizámí

·

Kdykoli piji víno, starosti usínají.

Anakreón

·

Když popíjíme, starosti podřimují.

Anakreón

·

Které víno je nejlepší? To z cizího sklepa.

Diogenés Ze Sinópy

·

Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu.

George Bernard Shaw

·

Láska, víno a moc, to nemůže k mírnosti radit.

Publius Ovidius Naso

·

Lekáme se cholery a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera.

Honoré De Balzac

·

Lepší je pivo pít než dvě tchýně mít.

Neznámý autor

·

Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích

Jára Cimrman

·

Lidé, kteří si své nejlepší víno nechávají pro lepší příležitosti, jsou optimisté. Pesimisté je pro jistotu vypijí hned. Realisté své nejlepší víno nechávají na dárek pro nadřízeného.

Gabriel Laub

·

Majitel auta stále šetří: jezdí-li, ušetří za alkohol, pije-li, ušetří za benzín, činí-li obé současně, ušetří za nájem, světlo a otop.

Alf Scorell

·

Nechť sebepotrhleji mošt se chová, přec vínem bude naposled.

Johann Wolfgang Goethe

·

Nejlépe vychlazené pivo je ze sedmého schodu.

Zdeněk Svěrák

·

Nejlepší je to rýnské víno, v němž je co nejméně Mosely a Rýna.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Není těžké vyznat se v anglické kuchyni – co je teplé, to je pivo, a co je studené, to je polévka.

Neznámý autor

·

Nepřilévej horké k teplému, nedávej vína mladému.

František Ladislav Čelakovský

·

Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy jako požívání alkoholu.

Charles Darwin

·

Nikdy neplakal nad rozlitým mlékem, ale nad rozlitým pivem se slzám neubránil.

Lech Przeczek

·

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem.

·

Obdiv je ušlechtilé víno pro vznešené duchy.

Auguste Rodin

·

Pití vína předpokládá nepočítání času a umění konverzace. Proto Američané pijí whisky.

Ilja Arnoldovič Ilf

·

Pivo, nápoj tento jest velice zdravý a velmi výživný, ducha našeho upevňuje a mysl utužuje a rozveseluje.

Tadeáš Hájek

·

Pokrok je dobrej na to, aby lidi byli lidi, ale na chleba a máslo a pivo je pokrok učiněnej mor, to se na tohle musí jít s technikou sakra pomalu.

Bohumil Hrabal

·

Popíjej staré víno, chceš-li vesele stárnout.

·

Při první skleničce vína pijeme víno, při druhé víno pije víno, ale při třetí, už víno pije člověka.

Jan Cimický

·

Proti vínu se vytahují jen samá špatná nařčení, k jakým špatnostem prý svádí. Leč víno svádí i ke stovkám činů dobrých, tyto však nepřicházejí v dostatečnou známost. Víno je mocným inspirátorem, dobré lidi podněcuje k dobru, špatné k špatnostem.

G. Christoph

·

Skálovi apoštolové – vyléčení alkoholici chodili po kořalnách a udávali ostatní pacienty. Za to směli MUDr. Skálovi, po 20 letech abstinence, tykat. Já a V.Menšík jsme panu doktorovi důsledně vykali.

Jiří Sovák

·

Škoda, že jediní lidé, kteří by dovedli řídit národní hospodářství, sedí v hospodě u piva.

Milan Růžička

·

Staré víno je dobré jen proto, že je staré. Kdyby bylo bývalo dobré samo o sobě, nikdo by je byl nenechal zestárnout.

Neznámý autor

·

Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. Zato my máme Freuda, komplex méněcennosti a psychoanalýzu.

Erich Maria Remarque

·

Sýr je bratrem vína. Stejně jako víno, ani sýr nikdy není týž; je vrtkavý jako láska a je třeba jej zachytit v pravém okamžiku. kdy jeho lahodnost vrcholí.

M. de Ombiaux

·

Teď vínem zažeňte starosti.

Quintus Flaccus Horatius

·

Teprve pivo učinilo žízeň krásnou.

Neznámý autor

·

Teprve s pivem je žízeň krásná.

Neznámý autor

·

Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně?

Anatole France

·

Tvrdit, že alkoholismus přispívá ke genialitě, znamená tvrdit, že vidí víc ten, kdo vidí dvojitě.

Imre Forbáth

·

V tom právě spočívá léčebnej účinek piva, že vás při něm nic nenapadá.

Vladimír Páral

·

Vášeň je jako pivo. Když vyprchá, divíte se, co na tom lidi mají.

Ladislav Muška

·

Víno je možno považovat za nejhygieničtější a nejzdravější nápoj.

Louis Pasteur

·

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje.

Publius Ovidius Naso

·

Víno způsobí, že i moudrý zbloudí.

Šalamoun

·

Víno: Já oslabuji člověka – voda oslabuje mne.

Leonid Nikolajevič Andrejev

·

Voda mladým, víno starým.

František Ladislav Čelakovský

·

Ženy jsou dřevitá vína v bedně života.

Kurt Tucholský