|

Jsouť věci na nebi a na z…

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.

William Shakespeare

Podobné příspěvky