|

Jest prostota přirozená a…

Jest prostota přirozená a jest prostota moudrostí. Ta i ona způsobují lásku a úctu.

John Ruskin

Podobné příspěvky