|

Jako panna – v trní zamot…

Jako panna – v trní zamotaná, jako žena – do želez uvržena, jako vdova – zalitá do olova.

Podobné příspěvky