|

Jak strašný by byl svět, …

Jak strašný by byl svět, kdyby se nerodily ustavičně děti, jež sebou přinášejí možnost dokonalosti a nevinnost.

John Ruskin

Podobné příspěvky