Higdonův zákon

Dobrý úsudek si vytvoříme díky špatné zkušenosti.
Zkušenost nabudeme díky špatnému úsudku.

Podobné příspěvky