Gumpersonův zákon

Pravděpodobnost, že se něco stane, je nepřímo úměrná tomu, nakolik je žádoucí, aby se tak stalo.

Podobné příspěvky