|

Dějiny studujeme proto, a…

Dějiny studujeme proto, abychom rozuměli dobám minulým lépe, než ti, kdo v nich žili.

František Vymazal

Podobné příspěvky