|

Co je zaseto násilím a ne…

Co je zaseto násilím a nepravdou, hnije, chřadne a beze stopy mizí.

Talmud

Podobné příspěvky