Ačkoliv bohatství, rozum a krásu dostáváš darem, samotná pýcha vše zničí, když stále ti průvodcem bude.

HODNOCENÍ (-7): 

Alkoholik vždy lže.

HODNOCENÍ (-15): 

Ani ta nejhloupější žena nepoví mužovi pravdu.

HODNOCENÍ (-11): 

Bandita ti prokáže dobrodiní, když tě nechá žít.

HODNOCENÍ (-8): 

Bez větru a bez žen by lodě a muži nemohli jíti kupředu - ale ani ztroskotat.

HODNOCENÍ (-7): 

Beznaděj dělá z člověka buď vojáka nebo mnicha.

HODNOCENÍ (-8): 

Blázen dává, moudrý bere.

HODNOCENÍ (-10): 

Bohatému čert děti kolíbá.

HODNOCENÍ (-12): 

Bohatství mění mravy nikoli k lepšímu.

HODNOCENÍ (-7): 

Bohatství mění mravy, nikoliv k lepšímu.

HODNOCENÍ (-10): 

Bohatství plodí starosti.

HODNOCENÍ (-11): 

Bohatý je ten, kdo nemá dluhy, a šťasten je ten, kdo žije bez nemoci.

HODNOCENÍ (-8): 

Bohové jsou pomalí soudcové, ale trestají jistě.

HODNOCENÍ (-16): 

Buben dostává rány - bubeník peníze.

HODNOCENÍ (-8): 

Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře.

HODNOCENÍ (-8): 

Být chudý a bez dluhů - to je největší bohatství.

HODNOCENÍ (-18): 

Chceš-li mír, připravuj válku.

HODNOCENÍ (-8): 

Chudák spí bezpečný na troše slámy.

HODNOCENÍ (-12): 

Chuďas je, kdo chce být bohatý.

HODNOCENÍ (-9): 

Chuť medu v ústech nemocného je hořká.

HODNOCENÍ (-8): 

Chytrý chválí koně, polohloupý ženu, hloupý sám sebe.

HODNOCENÍ (-8): 

Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří.

HODNOCENÍ (-17): 

Člověk ustupuje, když je moudrý, nebo když je ženatý.

HODNOCENÍ (-6): 

Člověk, který je málo vzdělaný, roste jako vůl. Roste jeho maso, nikoliv rozum.

HODNOCENÍ (-10): 

Co se říká, to není ani k uvěření, je to k nevíře.

HODNOCENÍ (-8): 

Ctnost si nohu zlámala, pravdě dno vypadlo a srdce upřímnosti u dvora vychladlo.

HODNOCENÍ (-10): 

Ctnost žije i po smrti.

HODNOCENÍ (-8): 

Dá-li pánbůh zdraví, i hříchy budou.

HODNOCENÍ (-8): 

Déšť dává trávě růst, víno hovoru.

HODNOCENÍ (-13): 

Děti jsou knoflíková dírka rodičovské svornosti.

HODNOCENÍ (-13): 

Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká proč.

HODNOCENÍ (-13): 

Dlouho připravovaný boj - rychlé vítězství.

HODNOCENÍ (-8): 

Dobrá pověst je lepší než peníze.

HODNOCENÍ (-15): 

Dobře oděný muž co moudrý je mnohými ceněn pro svoje pěkné šaty, ač v pravdě je úplný hlupák.

HODNOCENÍ (-10): 

Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící.

HODNOCENÍ (-11): 

Dokud budeš mít strach, budou i lupiči.

HODNOCENÍ (-9): 

Dokud žijeme, žijme naplno.

HODNOCENÍ (-8): 

Dospělý dbá na skutky, dítě na lásku.

HODNOCENÍ (-11): 

Dům si postavil s věží a pes mu chcípá hlady.

HODNOCENÍ (-24): 

Dvě krásné ženy se nikdy nemohou stát přítelkyněmi.

HODNOCENÍ (-10): 

Dvě ženy pod jednou střechou - dva tygři v jedné kleci.

HODNOCENÍ (-7): 

Dveře, které nevržou, a žena, která mlčí, jsou nejlepší.

HODNOCENÍ (-8): 

Falešný přítel je jako kočka - zepředu líže, zezadu škrábe.

HODNOCENÍ (-10): 

Hluboká moudrost vyrůstá ze silných pochybností.

HODNOCENÍ (-13): 

Hněv pomine, nenávist v srdci zůstane.

HODNOCENÍ (-12): 

Hoď kámen do rybníka a tento svět už nikdy nebude takový, jaký byl.

HODNOCENÍ (-9): 

I vejce je třeba vařit s rozumem.

HODNOCENÍ (-9): 

Jak žít radostně? Věřme, že život nám byl dán pro radost. Přestává-li radost, hledejme, v čem jsme se zmýlili.

HODNOCENÍ (-8): 

Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje.

HODNOCENÍ (-7): 

Je možné vyhýbat se smrti, ale ne se jí vyhnout.

HODNOCENÍ (-12): 

Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého.

HODNOCENÍ (-8): 

Jediná věc, která nezůstane nikdy skryta, je láska.

HODNOCENÍ (-14): 

Jedni slouží slávě a druzí penězům.

HODNOCENÍ (-10): 

Jen naprostý ignorant nenávidí umění.

HODNOCENÍ (-8): 

Jestli spíš do oběda, nezlob se na souseda, že vstává v době ranní a nezve tě na snídani.

HODNOCENÍ (-14): 

Jezte, pijte, po smrti není už žádné potěšení.

HODNOCENÍ (-6): 

Jist a pít, dokud svěží řiť. Smrt pokyne, všechno mine.

HODNOCENÍ (-9): 

Jistého přítele poznáme v nejisté situaci.

HODNOCENÍ (-14): 

K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví.

HODNOCENÍ (-8): 

Kámen moudrosti leží v orlím hnízdě.

HODNOCENÍ (-8): 

Kapka štěstí nad bečku moudrosti.

HODNOCENÍ (-9): 

Každému je dána řeč, jen nemnohým moudrost.

HODNOCENÍ (-8): 

Každý svého osudu strůjce.

HODNOCENÍ (-13): 

Kdo dluží jedno tele - je v kleštích věřitele. Kdo dluží množství žírných stád - může si v klidu hodovat.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo je spokojen s tím, co má, ten má největší a nejjistější bohatství.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo je umírněný v jídle, je sám sobě lékařem.

HODNOCENÍ (-27): 

Kdo mečem smrt nosí, toho meč skosí.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo mnoho spí, málo žije.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo nemá dluhy, je bohatý, kdo žije bez nemoci, je šťastný.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo podle lékaře žije, uboze žije.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo se stydí, nebude mít děti.

HODNOCENÍ (-10): 

Kdo šetří metly, má syna v nenávisti.

HODNOCENÍ (-9): 

Kdo šetří viníky, trestá nevinné.

HODNOCENÍ (-18): 

Když se žena s mužem nevyspí, ani jedna poklička na hrnec jí nepasuje.

HODNOCENÍ (-7): 

Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný...

HODNOCENÍ (-10): 

Když ti peníze chybí, každý tě nerad vidí.

HODNOCENÍ (-12): 

Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.

HODNOCENÍ (-25): 

Koho chce Bůh zahubit, toho zbaví rozumu.

HODNOCENÍ (-7): 

Krásna žena patří všem, ošklivá jen tobě.

HODNOCENÍ (-6): 

Který člověk na tomto světě nežije pro dobro? Ale jen ten, kdo žije pro dobro druhých, žije doopravdy.

HODNOCENÍ (-7): 

Lásce jako prstýnku není konce.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska je jednooká, nenávist slepá.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska je jistě to nejvyšší v životě.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska se dopouští i nejhoršího beztrestně.

HODNOCENÍ (-16): 

Lenoch se potí při jídle a mrzne při práci.

HODNOCENÍ (-12): 

Lepší sto nepřátel za plotem, než jeden v domě.

HODNOCENÍ (-10): 

Lidé více věří očím než uším.

HODNOCENÍ (-9): 

Líné mládí plodí nuzné stáří.

HODNOCENÍ (-10): 

Malé děti kaši jedí, velké srdce ujídají.

HODNOCENÍ (-10): 

Manželovi, který přestane milovat svou ženu, se žádná její polévka nebude zdát dost slaná.

HODNOCENÍ (-6): 

Manželství je jako obležená pevnost. Ti venku se dobývají dovnitř, ti uvnitř se snaží dostat se ven.

HODNOCENÍ (-14): 

Marnotratná žena dělá z domu děravý pytel.

HODNOCENÍ (-7): 

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil.

HODNOCENÍ (-12): 

Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír.

HODNOCENÍ (-10): 

Mladá žena starému - do nebe kočár.

HODNOCENÍ (-7): 

Moc trvá, když splňuje tři vlastnosti - spravedlnost, uspořádanost a práci pro lidi.

HODNOCENÍ (-9): 

Mocní rostou z cizího neštěstí.

HODNOCENÍ (-7): 

Moudrý člověk má srdce v hrudi, hlupák na jazyku.

HODNOCENÍ (-14): 

Moudrý člověk, neudělá tutéž chybu dvakrát.

HODNOCENÍ (-12): 

Moudrý je ten, kdo zná cenu všech věcí.

HODNOCENÍ (-9): 

Musíš se učit tak dlouho, dokud je na světě něco, co nevíš.

HODNOCENÍ (-7): 

Muž je sloup stanu, žena je jeho plachta a děti jsou provázky.

HODNOCENÍ (-8): 

Muž zanáší – do domu nepřináší; žena zanáší – do domu vnáší.

HODNOCENÍ (-7): 

Naslouchej, pozoruj a mlč, chceš-li v klidu žíti. - Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace.

HODNOCENÍ (-7): 

Nechť se málo věří člověku, který moc mluví.

HODNOCENÍ (-6): 

Nedůvěra osekává strom lásky.

HODNOCENÍ (-8): 

Nejkrásnější místo na světě je na hřbetu koně a na srdci ženy.

HODNOCENÍ (-7): 

Nejlepší smrtí je zemřít a být oplakáván blízkými.

HODNOCENÍ (-7): 

Nejlepším a nejspolehlivějším prostředkem ke zvýšení mužské síly je pořádný kus ženské.

HODNOCENÍ (-6): 

Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví.

HODNOCENÍ (-10): 

Nejspolehlivější lék proti nemoci je nevšímat se jí a tvářit se, jako by nebyla.

HODNOCENÍ (-10): 

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel.

HODNOCENÍ (-10)

Nemilují ti, kdo svou lásku neukazují.

HODNOCENÍ (-6): 

Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat.

HODNOCENÍ (-12): 

Není-li žalobce, odsoudí osud.

HODNOCENÍ (-10): 

Nepůjčit - krátká nepříjemnost, půjčit - dlouhá nenávist.

HODNOCENÍ (-9): 

Neříkej svému příteli to, co nechceš, aby slyšel tvůj nepřítel.

HODNOCENÍ (-9): 

Nesplněné sliby způsobují bezdůvodná nepřátelství.

HODNOCENÍ (-9): 

Neumí vládnout, kdo se příliš bojí nenávisti.

HODNOCENÍ (-7): 

Nevybírej ženu v tanci, ale v poli mezi ženci.

HODNOCENÍ (-6): 

Nic nevědět, to je nejpříjemnější život.

HODNOCENÍ (-7): 

Nikdo není spokoje se svým osudem.

HODNOCENÍ (-7): 

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem.

HODNOCENÍ (-12): 

O manželce, že je kurvička, vědí všichni, kromě mužíčka.

HODNOCENÍ (-10): 

Odvážnému štěstí přeje.

HODNOCENÍ (-7): 

Oko vidí daleko, rozum ještě dál.

HODNOCENÍ (-9): 

Opakování matka moudrosti.

HODNOCENÍ (-9): 

Osud je tup a něm a slep: kdo ví, kdo komu půjde na pohřeb?

HODNOCENÍ (-9): 

Peníze a víno ve džbánu mění mrav i moudrých pánů.

HODNOCENÍ (-9): 

Po obědě - zdřímni vsedě, po večeři otři knír - a na špacír!

HODNOCENÍ (-12): 

Pod krásnou kůží se často skrývá nenávistná mysl.

HODNOCENÍ (-8): 

Pohled na svět je nejkrásnější, když prochází mezi ušima koně.

HODNOCENÍ (-7): 

Pohrdáš-li lékařem, pohrdej také nemocí.

HODNOCENÍ (-6): 

Popíjej staré víno, chceš-li vesele stárnout.

HODNOCENÍ (-10): 

Pravda se nebojí ničeho, leda toho, že bude utajena.

HODNOCENÍ (-10): 

Pravdivou chválou mysl roste.

HODNOCENÍ (-10): 

Příjemněji tváří v tvář tygrovi než úředníkovi.

HODNOCENÍ (-10): 

Prohra se smířením je lepší než výhra s nepřátelstvím.

HODNOCENÍ (-8): 

Prší, aby člověk mokl, padá sníh, aby mu mrzly nohy, přichází neštěstí, aby je důstojně nesl.

HODNOCENÍ (-7): 

Půjdeš pomalu, neštěstí tě dohoní - půjdeš rychle, dohoníš neštěstí.

HODNOCENÍ (-18): 

Rána od přítele se nehojí.

HODNOCENÍ (-14): 

Řeč je jazykem duše - jaký muž, taková řeč.

HODNOCENÍ (-9): 

Rovnost neplodí války.

HODNOCENÍ (-7): 

Rozum svítí i v noci a nevědomí působí tmu i ve dne.

HODNOCENÍ (-7): 

Rozum ženy je v jejich kráse a krása muže v jeho rozumu.

HODNOCENÍ (-7): 

Ryba žije vodou, člověk prací.

HODNOCENÍ (-7): 

Šaty dělají muže.

HODNOCENÍ (-7): 

Se lží můžeš sedět u oběda, u večeře už ne.

HODNOCENÍ (-12): 

Seď tiše a uslyšíš jak kolem tebe nesou mrtvolu tvého nepřítele.

HODNOCENÍ (-12): 

Senátoři jsou dobří mužové, senát zlá šelma.

HODNOCENÍ (-8): 

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným.

HODNOCENÍ (-6): 

Slovo sbližuje lidi, a proto se máme snažit mluvit tak, aby nám všichni mohli rozumět a aby vše, co mluvíme, byla pravda.

HODNOCENÍ (-6): 

Směj se, jsi-li moudrý.

HODNOCENÍ (-9): 

Smrt je jediná spravedlnost.

HODNOCENÍ (-16): 

Smrt je jistá, její hodina je nejistá.

HODNOCENÍ (-6): 

Smrt můžeš podstoupit jen kvůli své zemi, nebo kvůli své hrdosti.

HODNOCENÍ (-7): 

Smrt už je blízko - lékař stal se dědicem.

HODNOCENÍ (-7): 

Smrt v trampotách vzýváme, a když přijde, zavíráme.

HODNOCENÍ (-7): 

Snadněji srovnáš stery hodiny než deset ženských.

HODNOCENÍ (-6): 

Snadno vyvolá války, kdo vypráví vylhané zkazky.

HODNOCENÍ (-7): 

Spíš se jich tisíc upije k smrti, než aby jeden zemřel žízní.

HODNOCENÍ (-7): 

Spravedlnost je nejsilnější armáda.

HODNOCENÍ (-10): 

Srdce hloupého je v jeho jazyku a jazyk moudrého je v jeho srdci.

HODNOCENÍ (-12): 

Stáří je nevyléčitelná choroba.

HODNOCENÍ (-9): 

Stáří se má vždycky ctít.

HODNOCENÍ (-9): 

Stateční muži nepotřebují hradby.

HODNOCENÍ (-10): 

Strach veliká věc a smrt holé nezdraví.

HODNOCENÍ (-7): 

Strach ze smrti je trýznivější než sama smrt.

HODNOCENÍ (-18): 

Střes se mít radost z cizího neštěstí.

HODNOCENÍ (-8): 

Střídmý v jídle, sám sobě lékařem.

HODNOCENÍ (-21): 

Svěř ženě tajemství, ale nejdřív jí vyřízni jazyk.

HODNOCENÍ (-5): 

Tajemství je tvým sluhou, držíš-li je, tvým pánem, sdělíš-li je.

HODNOCENÍ (-9): 

Toho, kdo chce jít, osud vede, toho kdo nechce, vleče.

HODNOCENÍ (-19): 

Totéž chtít a totéž nechtíti - to je pravé přátelství.

HODNOCENÍ (-10): 

Tři věci pálí - rozloučení s milými, chudoba po bohatství a ponížení po slávě.

HODNOCENÍ (-12): 

Tři zlé věci v domě: kouř, štěnice a zlá žena.

HODNOCENÍ (-7): 

Tři zlé věci v domě? Kouř, štěnice a zlá žena.

HODNOCENÍ (-6): 

Učení v mládí je moudrost ve stáří.

HODNOCENÍ (-13): 

Učený člověk má vždy bohatství v sobě.

HODNOCENÍ (-14): 

V dobrém přísloví nejmíň pravdy půl.

HODNOCENÍ (-7): 

V mládí ženy milujeme, ve stáří jim rozumíme.

HODNOCENÍ (-7): 

V moudrém přísloví se netají klam, jako v krůpěji rosy není sůl.

HODNOCENÍ (-8): 

V nepřízni osudu se teprve projeví ta pravá moudrost.

HODNOCENÍ (-17): 

Ve víně je pravda.

HODNOCENÍ (-9): 

Vědění má za nepřítele nevědomost.

HODNOCENÍ (-7): 

Věřit všemu je stejná chyba, jako nevěřit ničemu.

HODNOCENÍ (-7): 

Věrný přítel je medicínou duše.

HODNOCENÍ (-11): 

Veškerá práva má přítel.

HODNOCENÍ (-8): 

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství.

HODNOCENÍ (-7): 

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství.

HODNOCENÍ (-5): 

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství.

HODNOCENÍ (-7): 

Vzdělaný člověk má stále bohatství v sobě.

HODNOCENÍ (-9): 

Z jeho nadávek usuzuje na jeho náboženství.

HODNOCENÍ (-12): 

Z nemoci se raduje lékař, ze smrti kněz.

HODNOCENÍ (-7): 

Zabili komára výstřelem z kanónu a širé bojiště teď tone v jeho krvi.

HODNOCENÍ (-7): 

Žádný muž není tak dokonalý aby ho žena nemohla ještě zdokonalit.

HODNOCENÍ (-7): 

Zbytečný člověk nemá přítele.

HODNOCENÍ (-8): 

Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme.

HODNOCENÍ (-18): 

Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno.

HODNOCENÍ (-14): 

Žena lituje každý týden, že se vdala, muž každý den, že se oženil.

HODNOCENÍ (-9): 

Žena se má vdát spíše za toho, kdo miluje ji, než za toho, koho miluje ona.

HODNOCENÍ (-8): 

Ženina lež - zeď, mužova lež - síto.

HODNOCENÍ (-6): 

Život je nejistý, smrt je zcela jistá.

HODNOCENÍ (-7): 

Život je pro chudáka dlouhý, pro šťastného krátký.

HODNOCENÍ (-7): 

Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život.

HODNOCENÍ (-7): 

Zkušenost je učitelkou hloupých.

HODNOCENÍ (-8): 

Zlé ženy a ďáblovy úskoky pocházejí ze stejné dílny.

HODNOCENÍ (-7): 

Zrcadlo lásky je slepé.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.