|

Často uzavřou dva idioti …

Často uzavřou dva idioti sňatek z rozumu.

Wieslaw Leon Brudzinski

Podobné příspěvky