|

Bůh nemůže změnit minulos…

Bůh nemůže změnit minulost; dějepisci mohou.

Samuel Butler

Podobné příspěvky