|

Bůh je ten, jenž vztyčil …

Bůh je ten, jenž vztyčil nebesa bez pilířů viditelných, potom se usadil na trůnu svém a podmanil si slunce a měsíc.

Korán

Podobné příspěvky