|

Bůh celý vidí a celý slyš…

Bůh celý vidí a celý slyší, avšak nedýchá.

Xenofanés

Podobné příspěvky