|

Bůh a člověk jsou dvě kva…

Bůh a člověk jsou dvě kvality, mezi nimiž je nekonečný kvalitativní rozdíl.

Sören Kierkegaard

Podobné příspěvky