|

Básník dělá totéž co hraj…

Básník dělá totéž co hrající dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká efektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti.

Sigmund Freud

Podobné příspěvky