|

Autor má být ve svém díle…

Autor má být ve svém díle obsažen jako bůh ve vesmíru: všudypřítomný a neviditelný.

Gustave Flaubert

Podobné příspěvky