Co je to přísloví

Velikost textu: A A A
  • datum: 12.01.2012

Přísloví lze definovat jako stylizovaný výrok, který obsahuje obecné zásady nebo zkušenosti, které mají lidem předat mravní, etické nebo jiné zkušenosti a poučky.

Ty jsou vyjádřeny buď přímým způsobem, nebo obrazně. Abychom si přísloví mohli snadněji zapamatovat, tak jsou často šířeny prostřednictvím rýmovaného dvojverší. Přísloví tvoří součást lidové slovesnosti.

Historie přísloví má hluboké kořeny. Můžeme je najít, a je to opravdu doložitelné, již ve starověkých literárních památkách ( například asyrských, staroindických atd.)

Je velmi zajímavé, že přísloví v odlišných kulturách mají rámcově podobný význam a základ, přestože jsou, a to zcela logicky, zasazena do dobového a kulturního rámce, ve kterém vznikly a jsou, nebo byly předávány.

Přísloví většinou nemají svého autora, neboť jsou nositely hodnot jednotlivých národů, nebo dokonce lidstva jako celku.

 

zdroj:
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.