Nejlépe hodnocené

Neopouštěj toho koho miluješ pro toho kdo se ti líbí, neboť ten kdo se ti líbí tě opustí pro toho koho miluje.

HODNOCENÍ (2): 

Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestli toho druhého milujeme více než sebe.

HODNOCENÍ (1): 

Pohodlí činí z lidí děti, obtíže z nich činí muže.

HODNOCENÍ (-1): 

Nejrychleji se rodí strach.

HODNOCENÍ (-2): 

Žijeme v době, která příliš mnoho čte proto, aby byla moudrá, a příliš mnoho myslí, aby byla pěkná.

HODNOCENÍ (-3): 

Neštěstí pociťujeme jako skutečnost, kdežto štěstí je naším snem.

HODNOCENÍ (-3): 

Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže.

HODNOCENÍ (-3): 

Peníze jsou lepší než chudoba, přinejmenším z finančních důvodů.

HODNOCENÍ (-3): 

Smíšená manželství obvykle nedělají dobrotu.

HODNOCENÍ (-3): 

Muži jsou jako cibule, člověk loupe jednu slupku za druhou a to, co nakonec zbyde je k pláči.

HODNOCENÍ (-3): 

Přemýšlení o smrti je přemýšlením o svobodě.

HODNOCENÍ (-3): 

Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí.

HODNOCENÍ (-3): 

Spousta lidí má v manželství trable a ani o tom neví.

HODNOCENÍ (-3): 

Inteligentní žena musí být také krásná - aby ji respektovali muži.

HODNOCENÍ (-3): 

Cit nepřítele není prosbám příbuzný.

HODNOCENÍ (-3): 

Ze všech břemen na světě je nejtěžší bytost, kterou jsme přestali milovat.

HODNOCENÍ (-3): 

Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.

HODNOCENÍ (-3): 

Touha po penězích ponižuje velké mistry, ba i umělecké řemeslníky, na obyčejné chamtivce.

HODNOCENÍ (-3): 

Máme sklon věřit neznámým, protože nás ještě nikdy neoklamali.

HODNOCENÍ (-3): 

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství.

HODNOCENÍ (-4): 

Člověk ustupuje, když je moudrý, nebo když je ženatý.

HODNOCENÍ (-4): 

Cynik se dívá na svět s monoklem na oku své duše.

HODNOCENÍ (-4): 

Tímto světem projdu jen jednou.
Proto každé dobro a laskavost, kterou mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti, nebo němé tváři,
nechť vykonám nyní a nechť je neodkládám.
Neboť nepůjdu znovu touto cestou.

HODNOCENÍ (-4): 

Člověk je svoboden pouze tehdy, když žije v pravdě. Pravdu však odhaluje rozum.

HODNOCENÍ (-4): 

Peníze často stojí příliš mnoho.

HODNOCENÍ (-4): 

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.

HODNOCENÍ (-4): 

Nerozumní nabývají rozum neštěstím.

HODNOCENÍ (-4): 

Nechť se málo věří člověku, který moc mluví.

HODNOCENÍ (-4): 

Pohrdáš-li lékařem, pohrdej také nemocí.

HODNOCENÍ (-4): 

Čas zahladí bolest.

HODNOCENÍ (-4): 

Vždycky když si sedám na židli, obávám se že jí jedna noha chybí. Vždycky když má všechny, jsem příjemně překvapen.

HODNOCENÍ (-4): 

Dary, to můžeš mi věřit, ti získají lidi i bohy.

HODNOCENÍ (-4): 

Jiní lidé žijí, aby jedli, já však jím, abych žil.

HODNOCENÍ (-4): 

Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají v úctě.

HODNOCENÍ (-4): 

V neštěstí stárnou lidé rychleji.

HODNOCENÍ (-4): 

Přítomnost má velké oči; hladově užírá z času, aniž je schopna jej sama strávit.

HODNOCENÍ (-4): 

Uspěšný umělec je ten, kdo vydělá víc, než jeho žena stačí utratit. Úspěšná žena je ta, které se podaří nalézt takového muže.

HODNOCENÍ (-4): 

Muži jen málokdy vědí, co je přitahuje.

HODNOCENÍ (-4): 

Lež je vždy zajímavější než pravda a často i pravděpodobnější.

HODNOCENÍ (-4): 

Myšlenka ženy je jako kometa - buď způsobí zázrak nebo katastrofu.

HODNOCENÍ (-4): 

Chudí myslí na peníze ještě více než bohatí, v tom je jejich největší bída.

HODNOCENÍ (-4): 

Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec kdy, jim odpouštějí.

HODNOCENÍ (-4): 

Přátelství je mnohem tragičtější než láska. Trvá déle.

HODNOCENÍ (-4): 

Milovat znamená zapomenout sám na sebe.

HODNOCENÍ (-4): 

Kdo pro ctnost na smrt vydán je, ten nezemře.

HODNOCENÍ (-4): 

Láska je naléhavé nutkání být zajedno s celkem, hluboké nutkání rozpustit sebe i tebe a dosáhnout jednoty. Láska je taková proto, že jsme odtrženi od svého vlastního zdroje; a z tohoto oddělení vzniká touha vrátit se zpátky k celku, být s ním zajedno. Když vytrhnete ze země strom i s kořeny, bude toužit po tom, aby mohl zase zakořenit, protože to byl jeho skutečný život. Teď ale umírá. Oddělen od země nemůže strom existovat. Strom musí existovat v zemi, se zemí, skrze zemi. A taková je i láska.

HODNOCENÍ (-4): 

Manželství je výzva přírodě na souboj.

HODNOCENÍ (-4): 

Proč ti, kteří se opozdili, vyhlížejí vesele, a ti, co čekali, jsou smutní?

HODNOCENÍ (-4): 

Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit.

HODNOCENÍ (-4): 

Každý muž věří, že ženy jsou nevěrné a příznivci vrtkaví, avšak vyjímá z toho svou vlastní ženu a svého vlastního příznivce.

HODNOCENÍ (-4): 

Manželství přináší mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žádné radosti.

HODNOCENÍ (-4): 

Lidé mají v dnešní době zvláštní názor, že se lze všemu naučit z přednášek. Já však myslím, že přednášky nemohou tolik prospěti jako četba knih, z nichž se přednášky konají.

HODNOCENÍ (-4): 

Některá žena nejde bez manžela za zábavou ani na krok. Když má milence s autem.

HODNOCENÍ (-4): 

Život je velké tajemství, které rozluštíme až v poslední hodině.

HODNOCENÍ (-4): 

Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.

HODNOCENÍ (-4): 

Je třeba žít ve shodě s přírodou.

HODNOCENÍ (-4): 

Pyrrhovo vítězství - to je teprve vítězství - zbavit se jednou ranou nepřátel cizích i svých.

HODNOCENÍ (-4): 

Každé štěstí trn má bohužel, tolik chceme vlastnit, znamenat a být! Ale aby jeden všechno měl, to se jenom zřídka může podařit.

HODNOCENÍ (-4): 

Na řeči mě fascinuje to množství výrazů pro věci, které neexistují. Třeba pravda, svoboda, spravedlnost.

HODNOCENÍ (-4): 

Cit se ve mně probudil dříve než myšlenka. Nic jsem nechápal rozumem, všechno jsem cítil.

HODNOCENÍ (-4): 

Čas není žádná dálnice mezi kolébkou a hrobem, nýbrž místo k zaparkování na slunci.
Dnes žít!
Dnes se smát!
Dnes se radovat!

HODNOCENÍ (-4): 

Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.

HODNOCENÍ (-4): 

Tak jako feny a psi vykonávají stejné služby při hlídání i lovu, tak v dokonalé obci mají být ženy účastny týchž prací jako muži.

HODNOCENÍ (-4): 

Rozum nás klame častěji nežli příroda.

HODNOCENÍ (-4): 

Metla a kárání dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě přivodí matku svou.

HODNOCENÍ (-4): 

Všechny popsané situace jsou pravdivé. Dílem jsem je opravdu prožil a dílem jsem si je opravdu vymyslel.

HODNOCENÍ (-4): 

Láska je migréna srdce, nenávist migréna rozumu.

HODNOCENÍ (-4): 

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.

HODNOCENÍ (-4): 

Každý druh trestu nechť je použit jako lék... Jednoho ať léčí stud, druhého změna místa, třetího bolest, čtvrtého nouze, pátého meč.

HODNOCENÍ (-4): 

Zákon má být stručný, aby si jej nezkušení lidé snáze zapamatovali.

HODNOCENÍ (-4): 

Je stejně hanebné utíkat před smrtí jako utíkat se ke smrti.

HODNOCENÍ (-4): 

Pro život, ne pro školu se učíme.

HODNOCENÍ (-4): 

Kdo je přítel? Ten kdo první přichází, když celý svět odešel.

HODNOCENÍ (-4): 

Láska je veselost, mír a štěstí.

HODNOCENÍ (-4): 

Trest se rodí v samotném okamžení hříchu.

HODNOCENÍ (-4): 

Jak jistý je přítel, zjistíš ve chvíli nejisté.

HODNOCENÍ (-4): 

Příroda přikázala ženě "buď krásnou, můžeš-li, chytrou, chceš-li, moudrou a uvážlivou však musíš být neustále.".

HODNOCENÍ (-4): 

Srdce, které dovede čelit všemu, v dobách těžkých doufá a v dobách šťastných osudu se bojí.

HODNOCENÍ (-4): 

Závistivý člověk chudne štěstím druhého.

HODNOCENÍ (-4): 

Pokud se daří dobře tvým nohám, zádům i břichu, víc už ti nemůže přidat ani skvělé bohatství králů.

HODNOCENÍ (-4): 

Když přísaha naše srdce spojí a tichá píseň z chóru zanotí, my navždy zůstaneme svoji, Ty moje a já Tvůj až do smrti.

HODNOCENÍ (-4): 

Muž bez chrabrosti a odvahy je jen věc.

HODNOCENÍ (-4): 

Když ma opustí osud, tak ma můze zlomit aj vánok vetra alebo můzem bojovat.

HODNOCENÍ (-4): 

Muž potřebuje ženu tak chytrou, aby ocenila, jak je moudrý, a tak hloupou, aby jí nebylo zatěžko to říkat.

HODNOCENÍ (-4): 

Láska má být požitkem, nikoli mukou.

HODNOCENÍ (-4): 

Pocty zmohou mnoho u rozumných, kteří chápou, že se jim dostává pocty.

HODNOCENÍ (-4): 

Ženy bojují za zákaz všech zbraní, mimo jazyka.

HODNOCENÍ (-4): 

Některé děti se chovají tak, jako kdyby neměly rodiče. To proto, že někteří rodiče se chovají tak, jako by neměli děti.

HODNOCENÍ (-4): 

Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším.

HODNOCENÍ (-4): 

Ach, velkým neštěstím je ve stálém strachu zestárnout.

HODNOCENÍ (-4): 

Duševní bolest je horší nemoc než tělesná.

HODNOCENÍ (-4): 

Koho se mnozí bojí, musí se mnoha bát.

HODNOCENÍ (-4): 

Milovat a zůstat rozumný je sotva bohu povoleno.

HODNOCENÍ (-4): 

Vždy mluv pravdu, když máš jistotu, že ti to neuškodí.

HODNOCENÍ (-4): 

Boh nie je pomsta. Boh je láska. Jediný jeho test spočíva v tom, že donúti každého, kto prerušil dielo Lásky, aby v ňom pokračoval.

HODNOCENÍ (-4): 

Celé tajemství mého úspěchu spočívá v tom, že jsem si osvojil několik prostých pravd o lidské povaze.

HODNOCENÍ (-4): 

Angličané vynalezli konverzaci u tabule, aby na to své jídlo zapomněli.

HODNOCENÍ (-4): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.