Nejlépe hodnocené

Neopouštěj toho koho miluješ pro toho kdo se ti líbí, neboť ten kdo se ti líbí tě opustí pro toho koho miluje.

HODNOCENÍ (2): 

Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestli toho druhého milujeme více než sebe.

HODNOCENÍ (1): 

Pohodlí činí z lidí děti, obtíže z nich činí muže.

HODNOCENÍ (-1): 

Nejrychleji se rodí strach.

HODNOCENÍ (-2): 

Neštěstí pociťujeme jako skutečnost, kdežto štěstí je naším snem.

HODNOCENÍ (-3): 

Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže.

HODNOCENÍ (-3): 

Peníze jsou lepší než chudoba, přinejmenším z finančních důvodů.

HODNOCENÍ (-3): 

Smíšená manželství obvykle nedělají dobrotu.

HODNOCENÍ (-3): 

Muži jsou jako cibule, člověk loupe jednu slupku za druhou a to, co nakonec zbyde je k pláči.

HODNOCENÍ (-3): 

Přemýšlení o smrti je přemýšlením o svobodě.

HODNOCENÍ (-3): 

Cit nepřítele není prosbám příbuzný.

HODNOCENÍ (-3): 

Ze všech břemen na světě je nejtěžší bytost, kterou jsme přestali milovat.

HODNOCENÍ (-3): 

Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.

HODNOCENÍ (-3): 

Máme sklon věřit neznámým, protože nás ještě nikdy neoklamali.

HODNOCENÍ (-3): 

Peníze často stojí příliš mnoho.

HODNOCENÍ (-4): 

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.

HODNOCENÍ (-4): 

Nerozumní nabývají rozum neštěstím.

HODNOCENÍ (-4): 

Čas zahladí bolest.

HODNOCENÍ (-4): 

Vždycky když si sedám na židli, obávám se že jí jedna noha chybí. Vždycky když má všechny, jsem příjemně překvapen.

HODNOCENÍ (-4): 

Dary, to můžeš mi věřit, ti získají lidi i bohy.

HODNOCENÍ (-4): 

Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají v úctě.

HODNOCENÍ (-4): 

V neštěstí stárnou lidé rychleji.

HODNOCENÍ (-4): 

Uspěšný umělec je ten, kdo vydělá víc, než jeho žena stačí utratit. Úspěšná žena je ta, které se podaří nalézt takového muže.

HODNOCENÍ (-4): 

Chudí myslí na peníze ještě více než bohatí, v tom je jejich největší bída.

HODNOCENÍ (-4): 

Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec kdy, jim odpouštějí.

HODNOCENÍ (-4): 

Žijeme v době, která příliš mnoho čte proto, aby byla moudrá, a příliš mnoho myslí, aby byla pěkná.

HODNOCENÍ (-4): 

Manželství je výzva přírodě na souboj.

HODNOCENÍ (-4): 

Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit.

HODNOCENÍ (-4): 

Každý muž věří, že ženy jsou nevěrné a příznivci vrtkaví, avšak vyjímá z toho svou vlastní ženu a svého vlastního příznivce.

HODNOCENÍ (-4): 

Manželství přináší mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žádné radosti.

HODNOCENÍ (-4): 

Lidé mají v dnešní době zvláštní názor, že se lze všemu naučit z přednášek. Já však myslím, že přednášky nemohou tolik prospěti jako četba knih, z nichž se přednášky konají.

HODNOCENÍ (-4): 

Některá žena nejde bez manžela za zábavou ani na krok. Když má milence s autem.

HODNOCENÍ (-4): 

Je třeba žít ve shodě s přírodou.

HODNOCENÍ (-4): 

Čas není žádná dálnice mezi kolébkou a hrobem, nýbrž místo k zaparkování na slunci.
Dnes žít!
Dnes se smát!
Dnes se radovat!

HODNOCENÍ (-4): 

Metla a kárání dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě přivodí matku svou.

HODNOCENÍ (-4): 

Všechny popsané situace jsou pravdivé. Dílem jsem je opravdu prožil a dílem jsem si je opravdu vymyslel.

HODNOCENÍ (-4): 

Láska je migréna srdce, nenávist migréna rozumu.

HODNOCENÍ (-4): 

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.

HODNOCENÍ (-4): 

Zákon má být stručný, aby si jej nezkušení lidé snáze zapamatovali.

HODNOCENÍ (-4): 

Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí.

HODNOCENÍ (-4): 

Muž potřebuje ženu tak chytrou, aby ocenila, jak je moudrý, a tak hloupou, aby jí nebylo zatěžko to říkat.

HODNOCENÍ (-4): 

Spousta lidí má v manželství trable a ani o tom neví.

HODNOCENÍ (-4): 

Inteligentní žena musí být také krásná - aby ji respektovali muži.

HODNOCENÍ (-4): 

Duševní bolest je horší nemoc než tělesná.

HODNOCENÍ (-4): 

Vždy mluv pravdu, když máš jistotu, že ti to neuškodí.

HODNOCENÍ (-4): 

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála.

HODNOCENÍ (-4): 

Neexistuje chronické štěstí, tak jako není netající led.

HODNOCENÍ (-4): 

Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda?

HODNOCENÍ (-4): 

Láska znamená pro ženu mnohem víc než pro muže. Pro ni znamená všecko.

HODNOCENÍ (-4): 

Kdo je ten pošetilec, který nechce, aby jeho žena byla němá?

HODNOCENÍ (-4): 

Dvoření je umění válečného pohybu, zasnoubení je dočasný mír, manželství je otevřená válka a láska je revoluce.

HODNOCENÍ (-4): 

Touha po penězích ponižuje velké mistry, ba i umělecké řemeslníky, na obyčejné chamtivce.

HODNOCENÍ (-4): 

Jen k tomu chováme v srdci úctu, co nebudeme mít možnost nikdy milovat.

HODNOCENÍ (-4): 

Ta opravdu šťastná láska je vlastně právě jen ta nešťastná.

HODNOCENÍ (-4): 

Humor není smáti se, ale lépe věděti.

HODNOCENÍ (-4): 

Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská.

HODNOCENÍ (-4): 

Člověk nezná své štěstí. Člověk nikdy není tak nešťastný, jak si myslí.

HODNOCENÍ (-4): 

Je těžké milovat ženu a současně dělat něco rozumného.

HODNOCENÍ (-4): 

Přátelství je schopen ten, komu lidé neznechutili člověka. Kdo věří a ví, že se v davu vyskytují velkorysí lidé, svrchovaní duchové a dobrá srdce. Ten, kdo se neunaví jejich hledáním a miluje je ještě dříve, nežli je našel.

HODNOCENÍ (-4): 

Svěř ženě tajemství, ale nejdřív jí vyřízni jazyk.

HODNOCENÍ (-5): 

Dítě je jediná bytost, na níž žena může přenést své žárlivé požadavky, aby milovala a byla milována.

HODNOCENÍ (-5): 

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství.

HODNOCENÍ (-5): 

Člověk ustupuje, když je moudrý, nebo když je ženatý.

HODNOCENÍ (-5): 

Smrt je jistá, její hodina je nejistá.

HODNOCENÍ (-5): 

Člověk je svoboden pouze tehdy, když žije v pravdě. Pravdu však odhaluje rozum.

HODNOCENÍ (-5): 

Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého.

HODNOCENÍ (-5): 

Žena miluje muže málomluvné, neboť má za to, že jí naslouchají.

HODNOCENÍ (-5): 

Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho srdcí a těl v jedno srdce a jediného ducha.

HODNOCENÍ (-5): 

Nikomu nemáme závidět, neboť dobří lidé si závisti nezaslouží a zlí tím více sami sobě škodí, čím více jim štěstí přeje.

HODNOCENÍ (-5): 

Láska má jistě velký význam, jen bych rád věděl jaký.

HODNOCENÍ (-5): 

Půvab hovoru se ženami je v tom, že v něm zůstává mnoho nevyřčeného, a toto nevyřčené, které mezi muži působí trapně nebo alespoň fádně, je ve styku mezi mužem a ženou příjemné.

HODNOCENÍ (-5): 

Cílem není malovat život, ale dát život malbě.

HODNOCENÍ (-5): 

Ženy hrají málo šachy, protože se bojí přijít o figuru.

HODNOCENÍ (-5): 

Láska je pokus změnit kousek vysněného mého světa v realitu.

HODNOCENÍ (-5): 

Kdo je Tvůj přítel, to můžeš jen v nouzi a chudobě poznat.

HODNOCENÍ (-5): 

Ti, kteří opouštějí zákon, podporují svévolníky, ale ti, kteří ho zachovávají, se jim stavějí na odpor.

HODNOCENÍ (-5): 

Kdo vyznává rozum, musí trpět.

HODNOCENÍ (-5): 

Zklamání v lásce zapříčiňuje neštěstí v mládí, zklamání nad ctižádostí ve zralém věku a zklamání pro nevděčnost ve stáří.

HODNOCENÍ (-5): 

Rodiče jsou kosti, na nichž si děti brousí zuby.

HODNOCENÍ (-5): 

Ten, kdo chápe, není schopen nenávisti.

HODNOCENÍ (-5): 

V přátelství je důležitější podobnost povah než příbuzenský vztah.

HODNOCENÍ (-5): 

Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem.

HODNOCENÍ (-5): 

Nelze ani odhadnout tu obrovskou škodu, kterou společnosti působí nesprávná volba povolání, ty milióny neproduktivních a nešťastných, kteří konají práci, jež se jim protiví nebo pro niž nemají vlohy.

HODNOCENÍ (-5): 

Neštěstí obvykle odhalí schopnost, a štěstí, to ji zas skrývá.

HODNOCENÍ (-5): 

Stačí říct bojoval jsem u Slavkova a každý musí odpovědět - hle, hrdina!

HODNOCENÍ (-5): 

Nač jsou ti peníze, jichž užít nemůžeš.

HODNOCENÍ (-5): 

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti.

HODNOCENÍ (-5): 

Když štěstí málo dalo, málo může vzít.

HODNOCENÍ (-5): 

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.

HODNOCENÍ (-5): 

Je příjemné brát si z velké hromady.

HODNOCENÍ (-5): 

Existuje spolehlivé pravidlo, dle něhož poznáš, zda se člověk narodil aby se stal slavným. Jestliže nenávidí schopnější lidi ve svém okolí, nepozvedne se nikdy nad průměr.

HODNOCENÍ (-5): 

Spravedlnost - ochránce poctivých, karatelka provinilých, strážkyně obecné veřejnosti.

HODNOCENÍ (-5): 

Zklamání neodradí ženu od lásky, jen vyžaduje časový odstup, aby se z něho vzpamatovala.

HODNOCENÍ (-5): 

Lež není k ničemu, protože neoklame než jednou.

HODNOCENÍ (-5): 

Není nic krásnějšího než děsit lidi za peníze.

HODNOCENÍ (-5): 

200g švestkových knedlíků je dávka stejně smrtelná jako několik miligramů skutečného jedu.

HODNOCENÍ (-5): 

Lewiho zákon: I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si jist, že to samé za chvíli uvidíš někde jinde za poloviční cenu.

HODNOCENÍ (-5): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.