Ze Samu Pýthagorás citáty

Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.

HODNOCENÍ (-8): 

Dobrý princip zplodil řád, světlo a muže. Zlý stvořil chaos, temnotu a ženy.

HODNOCENÍ (-9): 

Duha je stáří slunce.

HODNOCENÍ (-8): 

Filozofové jsou lovci pravdy.

HODNOCENÍ (-7): 

Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.

HODNOCENÍ (-6): 

Nejmoudřejší je číslo.

HODNOCENÍ (-8): 

Přátelství je rovnost.

HODNOCENÍ (-9): 

Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho srdcí a těl v jedno srdce a jediného ducha.

HODNOCENÍ (-5): 

Snažte se ovládat čtyři věci: žaludek, spánek, sex a prchlivost.

HODNOCENÍ (-8): 

Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé.

HODNOCENÍ (-10): 

Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby závodili, druzi za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy i bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy.

HODNOCENÍ (-9): 

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.