Ze Samu Epikúros citáty

Bez důvěry není přátelství.

HODNOCENÍ (-8): 

Chceš-li učinit lidi šťastnějšími, neobdarovávej je, nýbrž jim splň některé z jejich přání.

HODNOCENÍ (-9): 

Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.

HODNOCENÍ (-8): 

Mnohý člověk, boje se nouze, uchyluje se ze strachu před ní k činům, které ji nejspíše působí.

HODNOCENÍ (-7): 

Mnozí lidé, když dosáhli bohatství, nezbaví se bídy, nýbrž ji jenom vymění za bídu ještě větší.

HODNOCENÍ (-8): 

Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody.

HODNOCENÍ (-8): 

Neklid duše neodstraňuje a pravou radost nezpůsobí ani sebevětší bohatství, ani úcta obecného množství, ani nic, co by souviselo s bezmeznými žádostmi.

HODNOCENÍ (-9): 

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně.

HODNOCENÍ (-8): 

Nemôžeš žiť šťastne bez toho, že by si bol múdry, čestný a spravodlivý. Ale ani múdro, čestne a spravodlivo, keď nie si šťastný.

HODNOCENÍ (-10): 

Nemůžeme žít bez strachu, budíme-li sami strach.

HODNOCENÍ (-10): 

Neštěstí třeba léčit vděčnou vzpomínkou na to, co jsme ztratili, a vědomím, že nelze odčinit to, co se stalo.

HODNOCENÍ (-8): 

Nikomu nemáme závidět, neboť dobří lidé si závisti nezaslouží a zlí tím více sami sobě škodí, čím více jim štěstí přeje.

HODNOCENÍ (-5): 

Nízká duše se ve štěstí nadýmá a v neštěstí je zničena.

HODNOCENÍ (-8): 

Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.

HODNOCENÍ (-7): 

Prázdná je řeč toho filosofa, který neléčí žádnou lidskou bolest.Neboť jako by nebyl žádný užitek z lékařství, kdyby nevyhánělo z těla nemoci, tak není žádný užitek z filosofie, jestliže nezapuzuje bolest duše.

HODNOCENÍ (-9): 

Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.

HODNOCENÍ (-8): 

Rodíme se jen jednou, dvakrát se nelze narodit, nýbrž je jisté, že po celou věčnost nebudeme již existovati. A tu ty, který nejsi pánem zítřka, odkládáš své štěstí na dobu pozdější. Život pak míjí v samém prodlévání a jeden jako druhý umíráme, aniž jsme našli pro sebe volnou chvíli.

HODNOCENÍ (-8): 

Smrt není pro nás ničím, neboť pokud žijeme, není přítomna, a když je přítomna, již zde nejsme.

HODNOCENÍ (-9): 

Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.

HODNOCENÍ (-10): 

Uctíváním moudrého člověka je velkým ziskem pro ty, kteří ho uctívají.

HODNOCENÍ (-8): 

Ušlechtilý člověk pečuje o své blaho tím, že si hledí uchovat mládí.

HODNOCENÍ (-11): 

V životě nedělej nic takového, že bys pak musel mít strach, aby se o tom nedověděli tví bližní.

HODNOCENÍ (-8): 

Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.

HODNOCENÍ (-7): 

Zákony jsou kvůli moudrým, nikoli aby sami nekřivdili, nýbrž aby jim nebylo křivděno.

HODNOCENÍ (-8): 

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný; stále se jen žene za budoucností.

HODNOCENÍ (-7): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.