William Somerset Maugham citáty

Americké ženy předpokládají, že najdou v manželovi dokonalost, kterou anglické ženy očekávají pouze u komorníků.

HODNOCENÍ (-9): 

Celé neštěstí tohoto světa pochází z toho, že je mnohem lehčí ztratit dobré zvyky než špatné.

HODNOCENÍ (-8): 

Co si o mně teď pomyslíte? Ptají se ženy - většinou až tehdy, když už o tom není pochyb.

HODNOCENÍ (-5): 

I když člověk někoho velice miluje, občas na to zapomene.

HODNOCENÍ (-5): 

Ideální muž podle představ Američanky je sluha s příjmy generálního ředitele.

HODNOCENÍ (-8): 

Jenom žena ví, čeho je žena schopna.

HODNOCENÍ (-7): 

Jestliže muž odmítne ženino milostné nabíhání, vyvozuje z toho postižená obvykle jeden ze dvou závěrů - buď že je ten muž homosexuál, nebo že je impotentní.

HODNOCENÍ (-6): 

Kdo chce v Anglii dobře jíst, musí třikrát denně snídat.

HODNOCENÍ (-6): 

Nemá-li muž, čeho je třeba, aby vzbudil v ženě lásku, je to jeho chyba, nikoliv její.

HODNOCENÍ (-5): 

Nic proti manželství, ale člověk by si z toho neměl dělat zvyk.

HODNOCENÍ (-6): 

Nikdo nedovede být tak pomstychtivý jako marnivý muž, který objeví, že byl napálen.

HODNOCENÍ (-5): 

Nikdy nebuď tak intimní s přítelem, aby ti mohl ublížit, kdyby se stal tvým nepřítelem, a nikdy nejednej s nepřítelem tak špatně, aby se nikdy nemohl stát tvým přítelem.

HODNOCENÍ (-7): 

Proč si půvabné ženy berou bezvýznamné muže? Protože inteligentní muži si neberou půvabné ženy.

HODNOCENÍ (-9): 

Rozhovor jest z největších rozkoší života.

HODNOCENÍ (-10): 

S ženami nikdy nevíte, jak na tom jste. Vůbec neuvažují jako lidé…

HODNOCENÍ (-5): 

S ženskejma nikdy nevíte, jak na tom jste. Vůbec neuvažujou jako lidi.

HODNOCENÍ (-6): 

Sňatek je vážná záležitost, na niž spočívá bezpečnost rodiny a stabilita státu. Ale autorita manželství může být uchována jedině tehdy, když jsou mimomanželské svazky nejen tolerovány, ale i schvalovány.

HODNOCENÍ (-8): 

Stáří má mnoho předností. Marně se však snažím si na některou vzpomenout.

HODNOCENÍ (-5): 

Umírání je velmi smutná a chmurná záležitost. Moje rada je nemít s tím nic společného.

HODNOCENÍ (-7): 

Velkou tragédií života není, že lidé umírají, ale že nemilují.

HODNOCENÍ (-9): 

Věří-li člověk něčemu dosti silně, stane se to pravdou.

HODNOCENÍ (-6): 

Vzájemné výhody jsou nejbezpečnějším základem trvalého přátelství.

HODNOCENÍ (-6): 

Žádná žena není tak atraktivní, aby ještě nezískala ve světě svící a ve večerní toaletě.

HODNOCENÍ (-8): 

Žádný trest nikoho nenapraví. Udělá ho jen opatrnějším a mazanějším.

HODNOCENÍ (-9): 

Žena dokáže udržet muže jen na jeden způsob. Důležité není, když s ním jde do postele poprvé, ale podruhé. Jestliže ho tehdy udrží, udrží ho navždy.

HODNOCENÍ (-9): 

Žena může odpustit muži žal, který jí způsobil, ale nemůže mu odpustit, že se pro ni netrápil.

HODNOCENÍ (-9): 

Žert získá stejně přízeň ženy jako hezká tvář.

HODNOCENÍ (-9): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.