William Shakespeare citáty

Ach, ona teprv učí zářit svíce.
Jak v uchu černochově náušnice
žhne v tváře její spanilost,
nad lidský pomysl i nad žádost.
Jako když holubička k vranám sedne,
tak jiných krása vedle její bledne...

...že jsem kdy miloval? Ach ne, ó ne!
Já lásku neznal do dnešního dne.

HODNOCENÍ (-9): 

Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována...

HODNOCENÍ (-8): 

Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo.

HODNOCENÍ (-6): 

Bohatý cit je chudý na slova, nemá se krášlit, sám je krásný dost...

HODNOCENÍ (-8): 

Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska.

HODNOCENÍ (-9): 

Čin dobrý, umírá-li nepochválen, jich tisíc ubíjí, jež za ním jdou.

HODNOCENÍ (-7): 

Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm, zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem.

HODNOCENÍ (-6): 

Dobré srdce ženy, než pěkná tvář upoutá mou lásku.

HODNOCENÍ (-7): 

Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.

HODNOCENÍ (-7): 

Hle, jakou metlou nebe trestá zášť! Skrz lásku zahubilo vaši radost...

HODNOCENÍ (-5): 

Hluboký pád přivodí často největší štěstí.

HODNOCENÍ (-8): 

Jakmile potkáte ženu, která vám zůstala dlužna odpověď, dobře se jí podívejte do úst - jistě nemá jazyk.

HODNOCENÍ (-9): 

Je láska krásná? Ne, je zlá, krutá a bodá jako trn!

HODNOCENÍ (-5): 

Je mnohem lepší žít bez štěstí než bez lásky.

HODNOCENÍ (-9): 

Jeho cit je slepý, a slepá láska po temnotě prahne.

HODNOCENÍ (-6): 

Jsou bolesti, v nichž člověk pouze sám si může pomoci, a silné srdce se chce jen na svou sílu spolehnout.

HODNOCENÍ (-10): 

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.

HODNOCENÍ (-6): 

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele.

HODNOCENÍ (-9): 

Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž.

HODNOCENÍ (-8): 

Kdo získal srdce lví, získá i srdce ženy.

HODNOCENÍ (-8): 

Když honit Lásku chceš, jak stín se Tobě míhá. Ji hoň a Tobě uletí, však prcháš-li Tě stíhá...

HODNOCENÍ (-22): 

Když láska vadnout začíná skomírat, vždy si libuje v tiché obřadnosti.

HODNOCENÍ (-9): 

Láska je jak dým, jak vdech se rozplyne,
láska je plamen, který v očích žhne,
láska je moře vyplakaných slz,
láska, jak každý ví, je
zákeřný jed i balzám hojivý.

HODNOCENÍ (-10): 

Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
A jestli se mýlím, nikdy jsem nic nenapsal a nikdy se nestalo, že se dva lidé milovali.

HODNOCENÍ (-6): 

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc.

HODNOCENÍ (-7): 

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života.

HODNOCENÍ (-8): 

Má láska tváří tolik,že vlastně není nic než karneval.

HODNOCENÍ (-9): 

Má láska umí noc v den proměnit.

HODNOCENÍ (-6): 

Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než má ceny.

HODNOCENÍ (-8): 

Mír kážeš s mečem v ruce?!

HODNOCENÍ (-22): 

Mít rád je víc, než milovat.

HODNOCENÍ (-6): 

Mlčení je nejlepší zvěstovatel radosti. Byl bych jen málo šťasten, kdybych to mohl vyslovit.

HODNOCENÍ (-7): 

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky.

HODNOCENÍ (-7): 

Moudrý je ten, kdo mluví pravdu.

HODNOCENÍ (-6): 

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu.

HODNOCENÍ (-6): 

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy.

HODNOCENÍ (-9): 

My, muži, v slibech velcí jsme a v lásce často malí.

HODNOCENÍ (-17): 

Najít lásku je dobré, ale nehledat a dostat je lepší.

HODNOCENÍ (-7): 

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme.

HODNOCENÍ (-9): 

Názory lidí jsou částí jejich štěstí.

HODNOCENÍ (-7): 

Nejsem příliš nemocný, ještě o tom mohu mluvit.

HODNOCENÍ (-6): 

Nemoc je nakažlivá, kéž by byla i láska.

HODNOCENÍ (-10): 

Ó, jak jsi mocná, lásko! Skrz tebe hovado si vede jako člověk a člověk jako hovado. Taky labuť jsi ze sebe dělal Jupitere, když jsi za Ledou chodil… Když už i bohové jsou tak zhůvěřilí, co mají dělat ubozí lidé?

HODNOCENÍ (-9): 

Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka, stejně jako člověka ve zvíře.

HODNOCENÍ (-8): 

Ošklivost je mnohem ošklivější u ženy než u ďábla.

HODNOCENÍ (-8): 

Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další.

HODNOCENÍ (-10): 

Pozemská moc se Boží podobá, když spravedlnost mírněna je milostí.

HODNOCENÍ (-10): 

Přátelství jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat.

HODNOCENÍ (-8): 

Pravé jméno lásky je zajetí.

HODNOCENÍ (-8): 

Přítel by měl snášet přítelovy slabosti.

HODNOCENÍ (-8): 

Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.

HODNOCENÍ (-19): 

Sherry vstoupí člověku do mozku a vysuší tam všechny pošetilé, tupé a sprosté výpary, které jej obklopují, činí jej chápavým, bystrým, vynalézavým, plným hebkých, ohnivých a rozkošných představ.

HODNOCENÍ (-8): 

Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.

HODNOCENÍ (-9): 

Smrt z Tebe vysála med dechu, ale nepřemohla Tě. Na tvojí krásu nemá.

HODNOCENÍ (-8): 

Smutným hodiny se dlouhé zdají.

HODNOCENÍ (-7): 

Smutným hodiny se zdají dlouhé.

HODNOCENÍ (-11): 

Starý člověk je podruhé dítětem.

HODNOCENÍ (-12): 

Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš.

HODNOCENÍ (-7): 

Šťastný může být jen ten, kdo skutečně miloval jen jednou v životě.

HODNOCENÍ (-9): 

Strach z nejhoršího vyléčí často zlé.

HODNOCENÍ (-7): 

Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný. Asi jste prodal, co jste měl, abyste se mohl podívat, co mají jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnou.

HODNOCENÍ (-6): 

Ten, který umí srdce vyrvat lvu, též snadno srdce ženy nedobude.

HODNOCENÍ (-7): 

Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská.

HODNOCENÍ (-4): 

Tučné břicho má hubený rozum.

HODNOCENÍ (-8): 

Už Rosalina, tebou tolik ctěná, ti sešla z mysli? Jste vy, chlapci, cháska! Ne v srdcích, v očích jen je vaše láska!

HODNOCENÍ (-6): 

Už s chmurným mírem vchází chmurný den
a samo slunce těžkou hlavu skrývá.
Jen zprostit toho, kdo je nevinnen
a trestat provinilé ještě zbývá.
Však věčně bude srdce jímat znova
žal Juliin a bolest Romeova.

HODNOCENÍ (-6): 

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši.

HODNOCENÍ (-11): 

Válka není žádný zápas proti tomu, když muž před protivnou ženou prchá z domu.

HODNOCENÍ (-5): 

Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.

HODNOCENÍ (-9): 

Zbabělci umírají často ještě před smrtí, hrdinové okusí smrt jen jednou.

HODNOCENÍ (-5): 

Ze všeho divného, co jsem kdy slyšel, je nejdivnější, že se člověk bojí, ač ví, že smrt, náš nutný konec, přijde, kdy přijít má.

HODNOCENÍ (-8): 

Žert nehne duší v trýzni smrtelné.

HODNOCENÍ (-9): 

Znej míru v lásce, ať je stálá, zmešká kdo otálí, i ten kdo příliš cválá.

HODNOCENÍ (-19): 

Zvyk krotí divokou bolest.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.