Walther citáty

Abys prospal noc lehce, musíš večeřet krátce. – Ut sis nocte levis, sit tibi cena brevis.

HODNOCENÍ (-6): 

Blažená chudobo, jsi beze strachu i bez nadějí.

HODNOCENÍ (-7): 

Co je lehčí než dým? Plamen. Co než plamen? Vítr. Co než vítr? Co než žena? Nic.

HODNOCENÍ (-7): 

Je možné se vyhýbat smrti, ale ne se jí vyhnout. – Fugere licet mortem, sed non effugere.

HODNOCENÍ (-5): 

Když opravdu milujete, je třeba naučit se odpouštět a umět rozlišit podstatné od nepodstatného.

HODNOCENÍ (-5): 

Když pes hryže kost, i na psa – přítele má zlost.

HODNOCENÍ (-7): 

Když štěstí přeje, narodí se i býkovi tele.

HODNOCENÍ (-5): 

Klam, pláč a předení vložil pánbůh do ženy.

HODNOCENÍ (-5): 

Koho chuť ženit se souží, ten po hádkách, po žalu touží.

HODNOCENÍ (-6): 

Koktavý koktavého miluje, protože jeho slovům rozumí.

HODNOCENÍ (-7): 

Marně o radu žádá, kdo radě věřit nechce.

HODNOCENÍ (-6): 

Moudrý netvrdí nic, co nemůže dokázat.

HODNOCENÍ (-8): 

Poslouchej, dívej se a mlč, jestli chceš žít v klidu.

HODNOCENÍ (-6): 

Přede dnem smrti žádný den není pochvaly hoden.

HODNOCENÍ (-5): 

Prospěch se vyhýbá tomu, kdo se bojí tratit.

HODNOCENÍ (-6): 

Řeč je obrazem duše. Jaký muž, taková řeč.

HODNOCENÍ (-6): 

Smrt už je blízko – lékař se stal dědicem.

HODNOCENÍ (-6): 

Soudy a náměstí – příčina mnoha neštěstí. – Causidici atque forum multorum causa.

HODNOCENÍ (-7): 

Střídmý v jídle – sám sobě lékařem. – Modicus cibi: medicus sibi.

HODNOCENÍ (-6): 

U vína se nemají vést spory.

HODNOCENÍ (-7): 

Úřad je věc příjemná, ale velké je jeho břemeno.

HODNOCENÍ (-6): 

Věř, ale hleď komu. – Fide, sed cui vide.

HODNOCENÍ (-7): 

Víno a peníze mění i mravy mudrce.

HODNOCENÍ (-6): 

Zákon hledí kupředu, neohlíží se zpět. – Lex prospicit, non respicit.

HODNOCENÍ (-6): 

Z krutého vojáka se smrt těší.

HODNOCENÍ (-6): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.