Voltaire citáty

Anglie má dvaačtyřicet náboženství a pouze dvě omáčky.

HODNOCENÍ (-20): 

Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním.

HODNOCENÍ (-8): 

Bůh stvořil člověka k obrazu svému a člověk mu to dokonale oplatil.

HODNOCENÍ (-18): 

Bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže.

HODNOCENÍ (-7): 

Chci, aby můj správce, můj krejčí, lokaj i moje žena věřili v Boha; myslím si, že budu méně okrádán a méně podváděn.

HODNOCENÍ (-7): 

Co dělá a vždy bude dělat z tohoto světa slzavé údolí, je nenasytná chtivost a pýcha lidstva.

HODNOCENÍ (-10): 

Dopouštět se velkých chyb beztrestně - to je to, co umožňuje intelekt.

HODNOCENÍ (-6): 

Hloupá a prostoduchá žena je požehnání boží.

HODNOCENÍ (-7): 

Hvězdy v ženách bychom mohli vidět v jediném případě. Kdyby se večer objevily, a ráno zase zmizely.

HODNOCENÍ (-6): 

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotila muže.

HODNOCENÍ (-5): 

Je někdo tak moudrý, aby se poučil zkušenostmi druhých?

HODNOCENÍ (-10): 

Je tolik způsobů lásky, že nevíme, jak ji definovat.

HODNOCENÍ (-11): 

Je tuze nebezpečné mít pravdu ve věcech, ve kterých se zmýlili mocní.

HODNOCENÍ (-9): 

Jedna z věcí, jež se v posledních stoletích namáhal lidský duch nalézti, je tajemství, jak dlužit více, než máme, a žít si při tom, jako bychom byli bez dluhů.

HODNOCENÍ (-7): 

Jestliže nás stvořil Bůh k obrazu svému, my jsme mu to pěkně vrátili.

HODNOCENÍ (-8): 

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.

HODNOCENÍ (-26): 

Kdo hledá štěstí, je jako pijan, který nemůže trefit domů, přesto že ví, že má dům.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet.

HODNOCENÍ (-13): 

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami.

HODNOCENÍ (-8): 

Když jde o peníze, každý je téhož náboženství.

HODNOCENÍ (-14): 

Když jde o peníze, všichni lidé jsou stejného náboženství.

HODNOCENÍ (-12): 

Když vidíme krásný stroj, vyvozujeme z toho, že strojník, který jej vytvořil, je dobrý. Svět je podivuhodný stroj; je v něm tudíž i podivuhodný rozum, ať je kdekoli.

HODNOCENÍ (-7): 

Klid je příjemný chlapík, ale nuda je jeho sestra.

HODNOCENÍ (-11): 

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.

HODNOCENÍ (-25): 

Lékaři předepisují léky, o nichž toho málo vědí - proti nemocím, o nichž vědí ještě míň - lidem, o jejichž stavu nevědí vůbec nic.

HODNOCENÍ (-6): 

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen.

HODNOCENÍ (-12): 

Manželství je jediné dobrodružství dostupné zbabělým.

HODNOCENÍ (-10): 

Mnohem příjemnější než dělat literaturu je dělat peníze.

HODNOCENÍ (-11): 

Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění.

HODNOCENÍ (-12): 

Nepřekročit zákon ve prospěch člověka opravdu velikého znamenalo by nerozumět duchu zákona.

HODNOCENÍ (-6): 

Nesmrtelnost není zaručena, avšak každý rozumný by měl na ni vsadit, neboť konec konců nic neztrácí.

HODNOCENÍ (-8): 

Nesouhlasím s tím co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat.

HODNOCENÍ (-12): 

Neštěstí pociťujeme jako skutečnost, kdežto štěstí je naším snem.

HODNOCENÍ (-3): 

Osud národa často záleží na dobrém trávení ministrově.

HODNOCENÍ (-10): 

Papež je idol, jemuž se svazují ruce a líbají nohy.

HODNOCENÍ (-8): 

Pokud nás Bůh stvořil k svému obrazu, tak jsme mu to víc než oplatili.

HODNOCENÍ (-7): 

Práce od nás zahání tři velké nepřátele - nudu, neřest a nouzi.

HODNOCENÍ (-10): 

Přátelství je tichý soulad mezi dvěma citlivými a čestnými lidmi.

HODNOCENÍ (-7): 

Přátelství je zasnoubení dvou duší.

HODNOCENÍ (-11): 

Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život.

HODNOCENÍ (-7): 

Předsudek vstoupil na kazatelnu první, teprve za ním následoval rozum; to je normální postup lidského ducha

HODNOCENÍ (-9): 

První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen.

HODNOCENÍ (-10): 

Reformátoři jsou nemocní, které mrzí, že všichni cítí dobře, jsou hlídači ragú, které sami nejedí.

HODNOCENÍ (-5): 

S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství.

HODNOCENÍ (-24): 

Štěstí je jenom sen, bolest je skutečná.

HODNOCENÍ (-20): 

Tajemství nudnosti: povědět vše, co víte.

HODNOCENÍ (-8): 

Tajemství úspěchu je - mlčet o tom, co nevíte.

HODNOCENÍ (-7): 

Tajemství úspěchu je mlčet o to, co nevíte.

HODNOCENÍ (-6): 

Tato myšlenka sdílela osud mnoha jiných užitečných záměrů: byla totiž schválena a zapomenuta.

HODNOCENÍ (-6): 

Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život.

HODNOCENÍ (-5): 

Zdvořilost je jen vycházkovým oblekem mužů, který ihned odkládají, jakmile přijdou domů.

HODNOCENÍ (-10): 

Ženy snášejí neštěstí snadněji než bohatství.

HODNOCENÍ (-10): 

Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk.

HODNOCENÍ (-6): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.