Victor Hugo citáty

Běda těm, kdož milují toliko těla, schrány smrtelné. O vše to připraví je smrt. Milujte duše a shledáte s s nimi.

HODNOCENÍ (-6): 

Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá. Pro statečné je nadějná.

HODNOCENÍ (-7): 

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno.

HODNOCENÍ (-9): 

Čtyřicítka je stáří mládí a padesátka mládí stáří.

HODNOCENÍ (-12): 

Dobrá žena muže inspiruje, vtipná ho zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane.

HODNOCENÍ (-6): 

Hlavní je milovat a neptat se proč!

HODNOCENÍ (-5): 

Jdi s tím, kdo Tě miluje.

HODNOCENÍ (-6): 

Jsou lidé, kteří mají knihovnu, tak jako eunuchové mají harém.

HODNOCENÍ (-5): 

Když osud otvírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá.

HODNOCENÍ (-5): 

Láska je jako sen: sladká a prchavá. Nejprve rozpálí ti srdce do žhava a pak tě pohřbí v tůni chladné.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska je mocnější než zapomenutí.

HODNOCENÍ (-5): 

Lenost - to je matka. Má syna - zlodějství a dceru - hlad.

HODNOCENÍ (-17): 

Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.

HODNOCENÍ (-9): 

Muži chodí na lov, ženy loví.

HODNOCENÍ (-5): 

Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni.

HODNOCENÍ (-7): 

Největším uměním je ve štěstí neztratit rozvahu a v neštěstí klid.

HODNOCENÍ (-6): 

Pospíchejte, lepší osud už čeká.

HODNOCENÍ (-6): 

Srdce je malá věc, ale žádá si velké věci. Ono samo nepostačilo by kotěti na oběd, a přece mu celý svět není dost.

HODNOCENÍ (-5): 

Ústa ženina již zahojila mnoho ran.

HODNOCENÍ (-7): 

Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. Každý obdiv pomáhá lásku pěstovat, ať je to obdiv tělesný nebo duševní. Ostatně ženě se nikdy nemá říkat nic, co nemůže dobře pochopit. Hloubá nad tím, a často nesprávně. A když hloubá nad něčím, co je nejasné a záhadné, skončí to obyčejně špatně. Uklouzne jedno slůvko a jeho postupné odrazy rozloučí to, co k sobě lnulo. Kolikrát se stane, aniž se ví jak, že srdce se nepozorovaně vyprázdní jen proto, že je zasáhlo slovo nazdařbůh pohozené. Milující najednou pozoruje, jak jeho štěstí mizí. Nic není hroznějšího jak puklá nádoba, jejíž obsah pozvolna, ale nezadržitelně uniká.

HODNOCENÍ (-5): 

Víra je prospěšná. Věděl to a zoufalému muži ukazoval hvězdy.

HODNOCENÍ (-5): 

Zemřít je snadnější než žít!

HODNOCENÍ (-5): 

Žena je hádanka a dítě rozuzlením.

HODNOCENÍ (-8): 

Žena je hádankou a dítě rozluštěním.

HODNOCENÍ (-8): 

Žena je hádankou, dítě jejím rozluštěním.

HODNOCENÍ (-8): 

Znát sám sebe ve štěstí, to není snadné.

HODNOCENÍ (-6): 

Zvědavost je forma ženské odvahy.

HODNOCENÍ (-7): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.