Tomáš Garrigue Masaryk citáty

Angličané a Američané říkají: miluj mě trochu, ale dlouho.

HODNOCENÍ (-8): 

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.

HODNOCENÍ (-9): 

Cit se tedy mění - a odsud spory. Otcové a děti si vždycky trochu nerozumějí.

HODNOCENÍ (-10): 

Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.

HODNOCENÍ (-8): 

Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.

HODNOCENÍ (-9): 

Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.

HODNOCENÍ (-10): 

Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.

HODNOCENÍ (-9): 

Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji.

HODNOCENÍ (-10): 

Filozofie je pokus o jednotný názor na svět a život, přírodu a ducha.

HODNOCENÍ (-6): 

Je-li moc pravdou a právem, pak ovšem politika se stane částí zoologie - a basta!

HODNOCENÍ (-9): 

Ježíš podával náboženství čisté, nerozhárané, klidné, jasné, nemlhavé.

HODNOCENÍ (-14): 

Láska je klecí, v které umírá se za štěstí.

HODNOCENÍ (-9): 

Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze.

HODNOCENÍ (-9): 

Láska pravá spočívá na naději.

HODNOCENÍ (-9): 

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.

HODNOCENÍ (-8): 

Lidé chtějí žít a nedovedou se odtrhnout od smrti.

HODNOCENÍ (-8): 

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.

HODNOCENÍ (-7): 

Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti.

HODNOCENÍ (-7): 

Naděje v život věčný je základem naší víry životní, Víry říkám proto, že na víře je založený život a práce.

HODNOCENÍ (-8): 

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.

HODNOCENÍ (-9): 

Nic není velké, co není pravdivé.

HODNOCENÍ (-8): 

Představa o nutnosti chytrácké diplomacie se přežila; lidé počínají chápat, že lež je hloupá a zbytečně komplikuje a zdržuje jednání. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.

HODNOCENÍ (-8): 

Svět stál a stojí na práci, ne na náladě, svět udržuje se jen prací, a to prací drobnou, prací stálou.

HODNOCENÍ (-9): 

Válka je zlo, a velké zlo; život nečestný je horší.

HODNOCENÍ (-6): 

Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.

HODNOCENÍ (-7): 

Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.

HODNOCENÍ (-9): 

Zdraví - zdravý duch a zdravé tělo - to je nakonec cílem vší politiky a administrace.

HODNOCENÍ (-9): 

Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.