Talmud citáty

Buď vždy pravdivý, zvláště však k dítěti. Splň vše, co mu slíbíš, abys je nenaučil lži.

HODNOCENÍ (-8): 

Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci.

HODNOCENÍ (-10): 

Bývá-li dobrota ženy nekonečná, bývá i její zloba bez konce.

HODNOCENÍ (-9): 

Člověk myslí, Bůh se směje.

HODNOCENÍ (-7): 

Člověk přichází na svět se zaťatými pěstmi, jako by pravil: „Celý svět je můj.“ Odchází z něho s nataženými dlaněmi, jako by říkal: „Podívej se, nic si s sebou neberu.“

HODNOCENÍ (-10): 

Co je zaseto násilím a nepravdou, hnije, chřadne a beze stopy mizí.

HODNOCENÍ (-16): 

Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem.

HODNOCENÍ (-9): 

Kdo si nevzal ženu, toho jako by byla jen půle.

HODNOCENÍ (-8): 

Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.

HODNOCENÍ (-6): 

Nenávist k ostatním ničí tvou vlastní duši.

HODNOCENÍ (-9): 

Nic tak neobměkčí srdce, jako vědomí vlastní viny, a nic srdce nedělá tak tvrdým, jako vědomí, že máme pravdu.

HODNOCENÍ (-8): 

Tvůj přítel má přítele a přítel tvého přítele má přítele, proto buď opatrný.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.