Svatý Ambrož citáty

Je opravdovou úlevou, jestliže máme někoho, s kým můžeme sdílet své nitro, komu můžeme otevřít srdce a svěřit mu svá tajemství.

HODNOCENÍ (-11): 

Přátelství nemá být celním úřadem na vybírání povinných dávek, ale zdrojem radosti a krášlení života.

HODNOCENÍ (-11): 

Víra v Krista je stále nevěsta a stále neprovdaná.

HODNOCENÍ (-9): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.