Stefan Zweig citáty

Cizoložství, je vlastně krádež, uchvácení cizího těla. V takových chvílích téměř každá žena vyzrazuje nejskrytější tajemství svého manžela, jenž jej olupuje o to nejlidštější tajemství jeho síly nebo jeho sladkosti.

HODNOCENÍ (-9): 

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti.

HODNOCENÍ (-11): 

Dlouho trvající utrpení unaví nejen nemocného , ale i soucit druhých.

HODNOCENÍ (-9): 

Historie, ta nemá kdy na spravedlnost.

HODNOCENÍ (-8): 

Informace znamená všechno; za války jako v míru, v politice jako ve finanční sféře.

HODNOCENÍ (-9): 

Jsme vděčni velkému muži, ukáže-li nám své slabosti, které ho činí lidským.

HODNOCENÍ (-5): 

Každá tyranie jediné myšlenky je vypovězením války svobodě lidského ducha.

HODNOCENÍ (-11): 

Každému, kdo je účasten na cizím osudu, je odňato něco svobody z osudu vlastního.

HODNOCENÍ (-7): 

Muž duchy nesmí nikomu stranit, jeho říše je spravedlnost, která je vždy nadřazena každému rozpolcení.

HODNOCENÍ (-10): 

Neštěstí činí zranitelným a neustálé utrpení nespravedlivým.

HODNOCENÍ (-9): 

Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce.

HODNOCENÍ (-12): 

Pravdy je možné šířit, ale není je možné vnucovat.

HODNOCENÍ (-8): 

Strach a pokora se dají vynutit, úcta a vážnost nikoli.

HODNOCENÍ (-6): 

Ze smutku se nezrodí žádný čin.

HODNOCENÍ (-9): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.