Sören Kierkegaard citáty

Bůh a člověk jsou dvě kvality, mezi nimiž je nekonečný kvalitativní rozdíl.

HODNOCENÍ (-8): 

Člověk, jenž jako fyzická bytost se stále obrací mimo sebe a myslí si, že jeho štěstí leží mimo něj, nakonec svoji pozornost obrací do svého nitra a zjišťuje, že zdroj štěstí nosí v srdci.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska má své kněze v básnících.

HODNOCENÍ (-7): 

Smutek je ve skutečnosti založen na tom, že čestně a bez podvodů odráží čistě lidským způsobem, jaké je být dítětem.

HODNOCENÍ (-6): 

Soucit má podivnou dialektiku. Hned vinu předpokládá a hned ji zase zamítá, a proto se předurčení k soucitu nese tím hůře, čím duchovnější je neštěstí.

HODNOCENÍ (-8): 

Ubohý je člověk, který nikdy nezatoužil po tom, aby z lásky obětoval všechno, a který to tedy ani udělat nemohl.

HODNOCENÍ (-7): 

Umřít přece znamená, že už je po všem, ale umírat, znamená smrt zažít; dá-li se zažít po jeden jediný okamžik, zažili jsme ji na věky věků.

HODNOCENÍ (-9): 

Víra je div, ale přece z ní není nikdo vyloučen, neboť všechen lidský život se soustřeďuje ve vášni, a víra je vášeň.

HODNOCENÍ (-8): 

Víra je nejvyšší vášní člověka.

HODNOCENÍ (-8): 

Závist je skrytý obdiv.

HODNOCENÍ (-8): 

Zdraví je schopnost řešit protiklady, tělesné čili fyzické.

HODNOCENÍ (-8): 

Žena je stejně silná jako muž, možná ještě silnější.

HODNOCENÍ (-8): 

Život se musí žít dopředu, ale pochopen může být jedině zpátky.

HODNOCENÍ (-9): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.